Poczta

O Pilicy » Instytucje » Poczta

 

Urząd pocztowy

Poczta balonowa

Stemple,znaczki,koperty


 

Urząd pocztowy

Pierwsza placówka pocztowa funkcjonowała w Pilicy w okresie wojen napoleońskich i obsługiwała francuską pocztę wojskową.

W roku 1808 prezes Izby Wykonawczej Lelowsko-Siewierskiej upominał aby miejscowości powiatu regularnie dostarczały koni pocztmajstrom.

1819-1831 ekspedytorem poczty w Pilicy był Jan Englisz.

1832-1834 ekspedytorem poczty w Pilicy był Stanisław Englisz. [Jenglisz].

1834-1835 ekspedytorem poczty w Pilicy był Zagrzebski.

1836-1851 Ekspedytorem był Roch Gnoiński. Urodzony w r. 1811. Był pochodzenia mieszczańskiego i wyznania rzymskokatolickiego. Po ukończeniu nauk otrzymał 1 lipca 1834 roku posadę kasjera policji w Pilicy. 12 października 1836 został mianowany ekspedytorem poczt w Pilicy.

1857 Podaje się do wiadomości powszechnej, iż z dniem 15 (27) marca rb. urządzony został codzienny bieg poczt pomiędzy Pilicą a Zawierciem przy kolei żelaznej. Przy pocztach tych mogą być przewożone osoby i ich rzeczy za opłatą po kop. 3 od osoby na wiorstę, a od rzeczy 30 funtów wagi przenoszących po ½ kop. od funta na całą odległość. Bieg poczt powyższych zastosowany został do przychodu pociągów osobowych (sznelcugów) z Warszawy przez stację Zawiercie.
[Kurier Warszawski nr 95, 28.03.(9.04.)1857 r.]

1859 - Ekspedytorem poczty był Jakub Zając, który z tą profesją wymieniony został jako świadek w księdze urodzeń pilickiej parafii.

1860 Tabella traktów pocztowych w Królestwie Polskiem wymienia trakty :

Z Pradeł do Pilicy wózkowa i konna po razu na tydzień. W Pilicy i w Pradłach stacjonowało po 4 konie obsługujące pojazdy pocztowe.

1861

Z Miechowa do Zawiercia [przez Wolbrom, Pilicę] wózkowa 3 razy na tydzień. Uwaga: prócz tych poczt z Pilicy d o Zawiercia kursują poczty konne 4 razy na tydzień i co dzień zabierać się mogą przy tych pocztach podróżni.

Z Wolbromia do Żarnowca. Wózkowa , 3 razy na tydzień... ztąd do Pilicy. Wózkowa 3 razy na tydzień.

1865 Przez miasteczko prowadziły dwa trakty pocztowe.

 

 

1865-1871 Ekspedytorem poczt był Aleksander Górski, który wcześniej pełnił tą sama funkcję w Wysokiej Mazowieckiej (1851-1836), w Srednicy (1863) i w Szepietowie (1863-1865).

Przed rokiem 1874 powstała stacja telegrafu mieszcząca się w rynku.

1876 Pilica miała stałe połączenie pocztowe z Warszawą.

 

 

1884 Naczelnikiem stacji pocztowej był Iwan Wasiliewicz Demczuk.

1885 W związku z uruchomieniem przesyłek pocztowych na linii Kolei Iwanogrodzkiej 14 stycznia zamknięto trakt pocztowy Pilica-Wolbrom  a od 28 maja zamieniono pocztowo-telegraficzną stację w Pilicy w oddział pocztowo-telegraficzny. Obserwatorem oddziału pocztowego został Antoni Aleksandrowicz. Oddział pocztowy obsługiwany był przez  4 konie.

1886 Oprócz wspomnianego wcześniej naczelnika w oddziale pocztowo-telegraficznym urzędnikiem był Anton Fabianowicz Aleksandrowicz.

1888 Pełniącym obowiązki naczelnika był Iwan Wasiliewicz Demczuk a urzędnikami VI stopnia Sylwester Walentiewicz Jendrysik i Anton Fabianowicz Aleksandrowicz.

1889 -1892 Pełniącym obowiązki naczelnika był Iwan Wasiliewicz Demczuk.

1895 Stację pocztowa obsługiwały 4 konie.

1896 Naczelnikiem był Anton Fiodorowicz Czernyszew a urzędnikiem VI stopnia Antoni Aleksandrowicz.

1901 -1904 Naczelnikiem urzędu pocztowo-telegraficznego był Aleksander Tieriechowko, który w służbie pocztowej był od 1.8 1888r. Jego zarobek wynosił 450 rubli. Odznaczony był srebrnym medalem pamiątkowym Imperatora Aleksandra III.

1902 Urzędnikiem pocztowym VI stopnia był Tomasz Francewicz Fioła.

1906 -1908 Pełniącym obowiązki naczelnika był Ilia Wasiliewicz Kriwoszapkin.

W roku 1909 zaprzestano czasowo obsługi kas oszczędnościowych i ubezpieczeniowych w pilickim oddziale pocztowym.

1909 -1912 Naczelnikiem oddziału był Ilia Wasiliewicz Kriwoszapkin .

1913 W Pilicy funkcjonował kantor pocztowo- telegraficzny VI klasy. Naczelnikiem był Stefan Mikołajewicz Michajłow, który w służbie pocztowej był od roku 1904. Jego uposażenie wynosiło 600 rubli.

1914 Pilicka poczta zaprzestała działalności w okresie walk toczonych jesienią tego roku.

1915  Od 27 września  region pilicki obsługiwała poczta w Szczekocinach uruchomiona przez władze austriackie. Goniec pocztowy kursował na trasie Szczekociny-Pradła-Pilica-Wolbrom i z powrotem.

Począwszy od dnia 27 września 1915 otwarty został w Szczekocinach etapowy urząd pocztowy i telegraficzny I.klasy tak dla ruchu urzędowego jakoteż dla prywatnego ruchu pocztowego i telegraficznego. Do połączenia tego nowego urzędu z siecią pocztową urzadzony zostła kurs pocztowy Szczekociny-Pradło-Pilicaq-Wolbrom i z powrotem który od powyższego dnia w nastepujący sposób uruchomiony został:
Pilica:

  • przyjazd [z Wolbromia] 9 godz.przed południem
  • odjazd [do Pradeł]10 godz.przed południem
  • 12 godzina w południe przyjazd  [z Pradeł]
  • 1 godz,popołudniu odjazd  [do Wolbromia

Wozy dla kursu pocztowego dostarczone będą przez gminy Szczekociny,Pradło i Pilica, konie przez ich posiadaczy w tych gminach.

 

Piękna grafika, autorstwa prof.P.P.Gacha, prezentująca pilickie stemple i kasowniki

1916 Od marca funkcjonował w Pilicy etapowy urząd pocztowy (K.u.K. Etapen Postamt) II klasy obsługujący gminy Pilica i Ogrodzieniec.

1918. 5 listopada 1918 roku Poczta Polska w Lublinie objęła teren po dawnym zaborze austriackim. Używane były przez nią dotychczasowe kasowniki austriackiej poczty, z których usunięto napis K.u.K. Etapenpostamt (Cesarsko Królewski Etapowy Urząd Pocztowy). W pierwszych dniach działania Poczty Polskiej w kilku urzędach (Radom, Pilica, Kielce) stosowano nadal kasowniki z austriackim napisem. Do rzadkości należy zachowana korespondencja z takimi stemplami. Należy do niej kartka wysłana 27.11.1918 r. z Pilicy do Miechowa, której zdjęcie znalazłem w jednym z fachowych czasopism. Interesująca jest również treść. Adresatem jest p. A.Micharska. Biuro(?) p.Jaskuły i s-ka. Nadawcą jest B.Micharska z Wierbki, matka odbiorczyni, która informuje ją o szczegółach śmierci cioci Klary G.

1919 21 lipca urząd pocztowo – telegraficzny w Pilicy miał wznowić działalność. Przygotowano lokal i minowano kierownika jednak do uruchomienia urzędu nie doszło. Pocztę dostarczały podwody w Wolbromia. Do ich dostarczania zobowiązane były Pilica, Kidów i Ogrodzieniec. Problem w funkcjonowaniu usług pocztowych stwarzała różnica między oferowanymi przez władze 8 koronami a rzeczywistym kosztem transportu, który wynosił 25 koron.

1919 Naczelnikiem poczty w Pilicy został Wojciech Jaworski. W roku 1926 w urzędzie pracowały 3 osoby.

1924 Zakupiono 55 słupów i uruchomiono linię telefoniczną.

1932

Fragment ksiązki telefonicznej:

 

 

W roku 1930 telefon czynny był w godzinach 8-12 i 15-18 a w roku 1936 od godziny 8 do 18 z przerwa obiadową.

1946 Do połowy  roku 2-3 razy w tygodniu pocztę z Wolbromia dowoził Ryszard Marchaj. Od czerwca  kierowano kolejne prośby do Dyrekcji Poczt w Krakowie [Pilica należała wówczas do woj. krakowskiego] aby przesyłki trafiały do Zawiercia, które miało połączenie autobusowe z Pilicą.

W tym okresie kierownikiem poczty został Stanisław Marzec a potem Władysław Szarawara. W 1950 urząd pocztowy mieścił się w domu Kwapisza przy Krakowskiej i zatrudniał 12 osób.

 

 

 Pracownicy poczty.Fotografia z lat  50-tych XX wieku.

Druga z lewej siedzi Barbara Janicka [Cieślik]

Pracownicy poczty.Fotografia z lat  1951-1955. W pierwszym rzędzie,

druga z lewej Barbara Janicka [Cieślik]

Dawny budynek poczty w rynku

Sień dawnego budynku poczty w rynku

 

Obecna siedziba poczty

Powrót do spisu treści ↑

Poczta balonowa

Poczta balonowa jest najstarszą pocztą lotniczą świata. Pierwsza poczta została przetransportowana balonem 7 stycznia 1785 roku. Był to przelot z Dover do Francji w pobliże Calais. Pierwsze próby regularnego przewozu poczty balonem podjęto w 1808 roku w Danii. Podczas pierwszego lotu balonowego w Stanach Zjednoczonych z Filadelfii do Deptford Jean-Pierre Blanchard przewiózł prywatny list od Jerzego Waszyngtona do dowolnego właściciela posiadłości, na której wyląduje balon. Ze względu na przypadkowy kierunek lotu balonu nie były one jednak używane do regularnych przewozów poczty poza szczególnymi przypadkami takimi jak przewóz przesyłek z oblężonego Paryża w czasie wojny francusko-pruskiej we wrześniu 1870 kiedy to kierunek lotu nie był najważniejszy. W Polsce pierwszy raz przewieziono przesyłki pocztowe przy pomocy balonów w 1926 r. Do wybuchu wojny balony 20-krotnie zabierały listy i kartki pocztowe nadawane głównie przez filatelistów. Znane i cenione są zwłaszcza prywatne przesyłki balonowe przewożone przez pilotów podczas zawodów o Puchar Gordon-Bennetta. Od roku 1958 znowu organizowane były w Polsce przewozy poczty balonami. Przez wiele lat okazją do przewozu poczty balonowej były zawody balonowe rozgrywane z okazji Międzynarodowych Targów Poznańskich. Obecnie przewóz przesyłek pocztowych balonami odbywa się tylko podczas zawodów balonowych, lotów pokazowych lub imprez charytatywnych. Poczty balonowe wykonują przewozy:

- oficjalne - przesyłki przeznaczone do transportu zostają poczcie oddane przez nadawców przed przewozem balonem. Poczta kasuje stemplem znaki opłaty, pakuje przesyłki do worka, który plombuje i oddaje go pilotowi balonu, który zabiera to ze sobą. Po lądowaniu balonu przesyłki zostają oddane do najbliższego urzędu pocztowego, gdzie otrzymują datownik potwierdzający miejsce lądowania i zostają skierowane do odbiorców. Prawie wszystkie polskie przesyłki balonowe zostały urzędowo przewiezione balonem.

- prywatne przewozy poczty - Miejsce startu i dane lotu są zazwyczaj dokumentowane przez dodatkowe stemple niepocztowe na przesyłkach. Przesyłki zostają nadane dopiero w miejscu lądowania balonu. Przesyłki te mają charakter półoficjalny.

03.12.58 r. Lot z okazji Dnia Górnika

Ministerstwo Górnictwa i Energetyki w porozumieniu z Aeroklubem Śląskim przesłało balonem „Warszawa” do zasłużonych górników i górników-przodowników pracy, oraz pracowników górnictwa i energetyki powinszowania w dniu 4.XII.1958 roku. Koperty w ilości 150 sztuk wydane przez Ministerstwo Górnictwa mają u góry wydrukowany napis „Specjalna poczta balonowa”, a w lewym rogu u dołu pod dwoma skrzyżowanymi młotami „4.XII.1958 r. Dzień Górnika”. Koperty ostemplowano pieczątką „Wolny balon sportowy w Katowicach”. Aeroklub Śląski korzystając z okazji lotu balonu „Warszawa”” przygotował 850 kopert adresowanych do Aeroklubu Śląskiego, opłaconych znaczkami 60 gr z ratuszem w Tarnowie. Koperty ostemplowano również ręcznym stempelkiem kauczukowym „WOLNY BALON SPORTOWY w Katowicach” oraz drugim „ SPECJALNA POCZTA BALONOWA”. Lot balonu „Warszawa” nie został zgłoszony oficjalnie władzom pocztowym i dlatego poczta nie została ostemplowana w dniu startu w Katowicach. Start balonu odbył się w Katowicach w dniu 3 grudnia 1958 roku o godzinie 13.45 z boiska „Stali” K.S. „Baildon” koło parku Kościuszki.

Załogę balonu stanowili:
1. inż. W Nowacki, szef pilotów balonowych w Polsce. Przedwojenny pilot balonowy. Kierownik budowy w roku 1957 pierwszego polskiego powojennego balonu typu ZB-2 SYRENA [SP-BZA] zaprojektowanego przez inż. Zbigniewa Burzyńskiego.
2.Zdzisław Konik. Pilot samolotowy. Instruktor. Były kierownik Aeroklubu Śląskiego.
3. F. Musioł. Kierownik Sekcji Balonowej Aeroklubu Śląskiego.
4. M. Kamiński, pilot.

Lądowanie odbyło się tego samego dnia w Pilicy [65 km od Katowic] skąd listy zostały rozesłane adresatom przez Urząd Pocztowy w Pilicy.

Datownik odbiorczy:
PILICA    -3.12.58.-7   C
Można spotkać  datownik:
PILICA    -4.12.58.-7   C oraz
PILICA    -5.12.58.-7   C

Komitet Obchodu Dnia Górnika – Ministerstwo Górnictwa i Energetyki oraz Sekcja Balonowa Aeroklubu Śląskiego podpisały w dniu 5.XII.1958 roku szczegółowy protokół z przebiegu lotu i transportu poczty, z którego wynika, że lot nie miał charakteru pocztowo-filatelistycznego. Był to jedynie przewóz prywatnej poczty Ministerstwa Górnictwa i Aeroklubu Śląskiego.

 Balon:

Nr rej. SP-BZC Warszawa

pojemność: 2200 m³,

typ – MOS-2,

konstruktor: inż.Mosica

producent: Okręgowe Warsztaty Lotnicze w Warszawie

właściciel: Aeroklub Warszawski,

rok produkcji: 1958,

pierwszy lot: 12 sierpnia 1958,

rejestracja: 26 sierpnia 1958,

wyrejestrowany: 17 października 1966;

W latach 1958 -1963 9 razy przewoził pocztę balonową.

 

Powrót do spisu treści ↑

 

Stemple, znaczki, koperty

 

 

1824. Obwoluta listu służbowego z Pilicy do Radomia, stempel "IN: RZĄ:".

Najstarsza znana mi przesyłka pocztowa "z" lub "do" Pilicy, jeszcze z czasów "przedznaczkowych".

 

1831 List wysłany przez żołnierza powstania listopadowego Jana Jordana Stojowskiego

z Kozienic do swojej matki, do wsi Wilków koło Szczekocin.

List ten, napisany 27 lutego 1831 r.,złożony był w formie charakterystycznej dla tamtych czasów tzw. „składanki”. Na stronie adresowej widnieje słabo odbity stempel nadawczy pośredniego urzędu pocztowego Kozienice oraz wypisana niebieskim atramentem opłata za list 15 pto czyli 15 gr. porto. Z tyłu składanki wyszczególniono składowe opłaty:

  • od listu g 15 - nadawca zapłacił od przesyłki 15 gr.

  • Posłaniec 1 [złoty] g 15 - odbierający list zapłacił 1 zł 15 gr. posłańcowi, który pieszo niósł list około 15 km z urzędu pocztowego w Pilicy do wsi Wilków.

  • XV

Znana jest teść listu zachowanego w zbiorach prywatnych:

Nayukochańsza Mamo Dobrodz.

Dowiaduie się o zdrowie Mamy Dobrodziey. i donoszę Mamie Dobrodz. że ja z łaski Boga odbyłem dosyć pomyślnie pierwszą batalią i żadnej naymniejszej rany nieodniosłem, podobnież i mój drogi Opiekon Teodor Marchocki, oraz awansował teraz na Dowódzce Dywizjonu 2-go Krakusów to jest na podpułkownika, teraz stoimy nad Wisłą i zapewno przeprawimy się przez nie i ruszemy do Litwy. Batalie bardzo pomyślnie idą dla nas ponieważ we wszystkich miejscach gdzie były Batalie nasi wygrywają. Donosze że wszyscy z naszych stron żyją – Franusie Kochaną całuje po milion razy i donoszę Jej że ten co wi, zawsze jest jednakowo do niej przywiązany i często mi wspomina, ale o Eugenim niewiem gdzie się obraca. Kalinowskim moie ukłony zasyłam. Siostry Braci moich całuie zgoła wszystkich Krewnych i wszystkich znajomych. –Dozgonnie przywiązany

Syn J. J. Stojowski
Kozienice

Kochaną Franusią jest siostra Stojowskiego, a tym co wi - Teodor Marchocki.

Po wybuchu powstania listopadowego władze powstańcze powiększające stan armii utworzyły na wzór chłopskiej jazdy z czasów Księstwa Warszawskiego tzw. oddziały krakusów. W grudniu 1830 roku zarządzono pobór z 30 lub 50 dymów, Ziemia krakowska wsparła powstanie wystawiając dwa pułki krakusów. Pierwszy został utworzony w grudniu 1830 roku a drugi w lutym 1831 roku. Pułki miały charakter terytorialny. Szwadrony nosiły nazwy miejscowości, w których były mobilizowane a tworzyli je żołnierze, którzy w cywilu byli sąsiadami W grudniowym zaciągu do tworzącego się pierwszego pułku krakusów trafił piszący ten list Jan Jordan Stojowski, chorąży wojska polskiego, dziedzic wsi Wilków koło Szczekocin. Dowódcą 6 szwadronu był Teodor Marchocki. W dniu, w którym napisany został list pierwszy pułk krakusów stał nad Wisłą w pobliżu Kozienic będąc po stoczonej dwa dni wcześniej zwycięskiej bitwie pod Stoczkiem.

[Na podstawie artykułów p.Tadeusza Lostera m.in. Filatelista nr 8/83 r.]

 

Pierwszy polski znaczek  z kasownikiem numerowym "171" oznaczającym  Pilicę.

Znaczek uszkodzony użyty powtórnie na szkodę poczty.

Prawdopodobnie pierwotnie skasowany w Kibartach o czym świadczy  słabo widoczny numer 282.

[ Fotografia ze strony http://znaczki-pl.com]

 

Pierwszy polski znaczek został wydany przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego za zezwoleniem ówczesnego namiestnika księcia Gorczakowa jednak bez porozumienia z władzami  carskimi.  Został on wprowadzony do obiegu 1 stycznia 1860 roku a  dopiero 16 marca tego samego roku został  zakceptowany  przez Główny  Zarząd Pocztowy.  Został wycofany  1.04.1865. Wzorowany był na rysunku  znaczka rosyjskiego  wykonanego wg projektu drukarni Gottliba Haasa w  Pradze. Kosztował 10 kopiejek. Autor grafiki polskiej wersji nie jest  znany.  Klisze do drukowania sposobem  typograficznym w roku 1859  wykonał  grawer Banku Polskiego Henryk Majer. Druk znaczka powierzono  zakładowi rządowemu  Fabryce Stempla z siedzibą w Warszwie. Znaczek  był drukowany na wielu rodzajach papieru oraz przy użyciu wielu gatunków  farb w kilku nakładach.Ząbkowąnie  znaczka ramowe miało różne rozmiary   powstałe w wyniku zastosowania niskiej jakości maszyny dziurkującej.

 

 List z pierwszym polskim znaczkiem,ostemplowany w Pilicy

 

List wysłany po 21 marca 1864 z Pilicy do Franciszka Kubiczka przebywającego na zesłaniu w  m.Mezeń

 

 

List z r.1865 wysłany z Winterthur (Szwajcaria) do Pilicy, do inż.H.Krafta z zakładów C.A.Moes

 

1870. List z Pilicy, z fabryki C.A.Moes  do Lipska przez Katowice i Wrocław

 

1873 Koszulka listu z Pilicy do Warszawy opłaconego rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1866 roku. Unieważniono go trójkątnym kasownikiem numerowym ze ściętymi wierzchołkami 1109 (Pilica). Na odwrocie rosyjskojęzyczny stempel nadawczy "пилицкая станцiа / январ 4 дня 1873г" (bardzo rzadki, znany także w kolorze niebieskim). kasowniki trójkątne ze ściętymi wierzchołkami o numerach od 848 do 1700 rzadko przypisane są do konkretnych miejscowości, numery przydzielano bez klucza terytorialnego w całej Rosji.

 

 

 

 

1874 Koperta za 10 kop. wydania z 1872 roku wysłana przez firmę C.A.MOES z Pilicy do Luttich (Belgia). Znak opłaty unieważniono trójkątnym kasownikiem numerowym ze ściętymi wierzchołkami 1051 (Zawiercie) w miejscu nadania do wagonu pocztowego, a nie w Pilicy, która miała numer 1109; Na odwrocie słabo widoczny datownik nadawczy Ст.ПИЛЬИЦЬ. List był opłacony tylko do granicy w Sosnowcu, poczta pruska opatrzyła go kolejowym stemplem ramkowym "Unzureichend frankirt" i zaczęła naliczać dopłaty (adnotacje kredką).

 

1878. Źle zaadresowane pismo z Pilicy do Wiednia, skierowane następnie przez Drezno do Teplic.

 

 1906

 

1907

 

1909

 

1911

 

1912

 

1913

 

1913

 

1914

 

1917

 

1917

 

1917

 

1918

 

Numer katalogowy:  83  "Rolnik podczas orki" - brązowofioletowy. Wydanie w walucie koronnej.
Data wprowadzenia do obiegu:  27.01.1919. Kasownik "Pilica".

 

Parka znaczków Fi 126, "Rolnik podczas siewu", nominał 15 Mk, z nieprawidłowym centrowaniem,

Data wprowadzenia do obiegu:  29.03.1921. Kasownik Pilica  z oryginalnego obiegu pocztowego.

 

 Numer katalogowy:  242. Godło państwa polskiego - ciemnofioletowy
W obiegu od:  15.12.1928. Kasownik "Pilica"
 

1938

Z okazji 20 rocznicy odzyskania niepodległości 11.11.1938 wypuszczona została seria 13 znaczków przedstawiajacych postacie historyczne (numery katalogowe:  310-322). Równoczesnie wypuszczona została seria kart pocztowych z nadrukowanymi znaczkami. Oryginalne znaczki i nadrukowane na kartkach różnią sie nominałem i kolorystyka. powyżej karta z wizerunkiem Kazimierza Jagiellończyka w kolorze brązowym o nominale 15 gr. Znaczek z tym władca ma nominał 20 gr i kolor niebieski.

 

1940.

Wydanie przedrukowe . Nadruk General-Gouvernement, godło niemieckie ze swastyką

oraz nowa wartość nominału nadrukowane na znaczku polskim o nominale 10 gr (nr kat. Fi. 311, Kazimierz Wielki)

z serii " 20 rocznica odzyskania niepodległości". Data wprowadzenia do obiegu:  08.03.1940

 

 

Znaczek z serii "Widoki zabytkowych budowli" - Wawel z Katedrą.

Drukarnia Państwowa w Wiedniu. Nominał 24.

Data wprowadzenia do obiegu:  05.07.1940

 

Znaczki niemieckie z portretem Paula Hindenburga z nadrukiem - Deutsche Post/OSTEN

Nominały 20 i 30 groschen. Data wprowadzenia do obiegu:  1.12.1939

 

Znaczek niemiecki z portretem Paula Hindenburga o nominale 3 mk.

Używany w GG z nadrukiem Deutsche Post-OSTEN, nominał przedrukowany na  6 groschen.

 

 

Znaczki niemieckie z portretem Paula Hindenburga z nadrukiem - Deutsche Post/OSTEN

Nominał 30 groschen. Data wprowadzenia do obiegu:  1.12.1939

Znaczek niemiecki z portretem Paula Hindenburga z nadrukiem - Deutsche Post/OSTEN

Nominał 50 groschen. Data wprowadzenia do obiegu:  1.12.1939

 

Znaczek niemiecki z portretem Paula Hindenburga z nadrukiem - Deutsche Post/OSTEN

Nominał 40 groschen. Data wprowadzenia do obiegu:  1.12.1939

 

1940

 

 

 

Ta sama koperta użyta czterokrotnie po przenicowaniu . Znaczek z serii "Widoki zabytkowych budowli"

- Dziedziniec Wawelski. Drukarnia Państwowa w Wiedniu. Nominał 60.

Data wprowadzenia do obiegu:  05.07.1940

 

1941.

Znaczki wydania przedrukowanego. Nadruk General-Gouvernement, godło niemieckie ze swastyką

i nowa wartość nominału "2"nadrukowane na znaczku polskicm z serii

"20 rocznica odzyskania niepodległości" (Bolesław Chrobry, nominał 5 gr)

oraz nowa wartość nominału "8" na znaczku polskim z serii

"20 rocznica odzyskania niepodległości" (Kazimierz Wieelki, nominał 10 gr).

Data wprowadzenia do obiegu:  08.03.1940

 

 

1941-43

Karty pcztowe z nadrukowanymi znaczkami z serii "Widoki zabytkowych budowli" -

Podwórze Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie,  o nominale "12". Oryginalny znaczek w kolorze zielonym.

 

1942. Karta pocztowa Kriegsgefangenpost

 

1942. Karta pocztowa Kriegsgefangenpost

 

1943. Znaczki z portretem Adolfa Hitlera.Drukarnia Państwowa w Wiedniu.

Data wprowadzenia do obiegu:  24.10.1941

 

 

Wydanie obiegowe - zabytki Krakowa- Sukiennice w Krakowie

Nominał: 2 zł. W obiegu od:  10.04.1945

Poniżej:

Wydanie przedrukowane. Data wprowadzenia do obiegu:  1.09.1945

Nadruk nowego nominału (1,50 zł) na znaczku obiegowym nr kat. 342, tzw.Goznak.

Znaczek ten przedstawiał Orzła Białego (wg. orła piastowskiego). Kolor czerwony

(był również identyczny znaczek w kolorze brązowoczerwonym.

Nominał: 25 gr.  W obiegu od:  13.09.1944

 

Wydanie obiegowe - zabytki Krakowa- Sukiennice w Krakowie

Nominał: 2 zł. W obiegu od:  10.04.1945

Poniżej:

Wydanie obiegowe - zabytki Krakowa - Pomnik Tadeusza Kościuszki na Wawelu.

Data wprowadzenia do obiegu:  10.04.1945

 

 j.w.

 

1946. Z lewej nadrukowany znaczek  z serii "Zniszczenia wojenne Warszawy - Warszawa oskarża".

- Zamek Królewski w Warszawie. Data wprowadzenia do obiegu:  15.10.1945

 

 

1952. Znaczek "Plan sześcioletni" . Data wprowadzenia do obiegu:  8.01.1951

Znaczek "Bolesław Bierut". Nominał 15 gr. Data wprowadzenia do obiegu:  15.12.1950

 

 

1973.Wydanie przedrukowane. Barbakan Data wprowadzenia do obiegu:  2.10.1972

 

 Współczesny znaczek personalizowany z pilickim pałacem

 

  Współczesny znaczek personalizowany z zamkiem w Smoleniu

 

 

 

 

 

 

Powrót do spisu treści ↑