Mieszkańcy na starych fotografiach

Galeria » Mieszkańcy na starych fotografiach

Strona w trakcie przebudowy. Mam nadzieję,że nowy układ będzie bardziej czytelny zwłaszcza kiedy pojawią się bardziej szczegółowe podpisy pod fotografiami.

Proszę o pomoc w ustaleniu kiedy były robione zdjęcia i kto na nich  występuje.

SPIS TEMATÓW:

 

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

► powrót do spisu

 

 Fot.sp_22. Przedszkole w Pilicy. Zdjęcie wykonane 9 czerwca 1945 roku. Drugi z prawej strony stoi Apoloniusz Zasada. 

fot. arch. Mieczysławy Sypień (z domu Zasada)

 

Fot.sp_14 

 

 Fot.sp_31

 

 Fot.sp_32

 

 Fot.sp_33

 

Fot.sp_1

 

 Fot.sp_17

 Fotografia wykonana w 1949 roku przed wejściem do pałacu w Pilicy. Pierwszy rząd (do dołu) 3 od lewej Hanna Grabowska, Hanna Janosik, NN, NN, Ewa Latacz, NN, Alicja Nowakowska. Drugi rząd (od dołu) Józef Wizental, NN, NN, NN, Czesława Skorupa. Pierwszy z prawej Błażkiewicz.Trzeci rząd (od dołu). 3 od lewej Mieczysława Szczerbińska, Alfreda Jarosińska. W tym samym rzędzie 4 prawej Mieczysława Zasada, Janusz Toborowicz, Wanda Kowalczyk. Czwarty rząd (najwyższy). 4 od lewej Mucha.

 [fot. arch. Mieczysławy Sypień (z domu Zasada)]

 

Fot.sp_2

 Fotografia wykonana w 1950 roku prawdopodobnie w parku przed pałacem. Pierwszy rząd od dołu (leżą). 3 z lewej Janusz Toborowicz, Zenon Piwowarski (z piłką), NN, Mucha. Drugi rząd (od prawej); Krystyna Żmudka, Hanna Janosik, Mieczysława Szczerbińska, Elżbieta Markiewicz, W tym samym rzędzie 9 z lewej (podtrzymuje buzię dłońmi) Mieczysława Zasada. Nad nią Henryka Górnicka. W 3 rzędzie, 9 z lewej Hanna (Anna) Grabowska, NN, NN NN, Halina Gruca. W 4 rzędzie (stoją) pierwsza z prawej Lidia Żmudka, NN, Zenon Mól, NN. Janicki, NN, Robert Markiewicz, NN, NN, Stanisław Szyba, NN, Zdzisław Smok. fot. arch. Mieczysławy Sypień (z domu Zasada)

 [fot. arch. Mieczysławy Sypień (z domu Zasada)]

 

 Fot.sp_20

 Uroczystość Bożego Ciała (ok. 1951 roku). Pierwsza z lewej (w stroju ludowym) Krystyna Żmudka, NN, Mieczysława Szczerbińska, o. Marek, NN, Lidia Żmudka, o. Joachim, Mieczysława Zasada (nad nią Józef Ziaja), Hanna Grabowska

[fot. arch. Mieczysławy Sypień (z domu Zasada)]

 

Fot.sp_18

 Wykonane w styczeń 1952 roku (choinka).Pierwszy rząd (siedzą). Od lewej Anna Grabowska, Alicja Nowakowska, Halina Bąchór. Drugi rząd. 3 od lewej Szarawara, obok Mieczysława Zasada (w marynarskim ubranku), Barbara Dąbrowska, Zofia Janicka, Czesława Skorupa. Trzeci rząd (najwyższy). Od lewej: Henryk Szmajser, Zenon Mól, NN, Witold Goncerz, Janicki, Leszek Wojtaszczyk, Józef Wizental.

[fot. arch. Mieczysławy Sypień (z domu Zasada)]

 

 Fot.sp_19

  Wykonane w styczeń 1952 roku (choinka). Druga z lewej (w 3 rzędzie) Alicja Nowakowska (nad dziewczynką z lalką), Krzysztof Ziaja (salutuje;), NN, Ewa Latacz. W czwartym rzędzie, pierwsza z lewej pani Janina, Halina Bąchór, Anna Grabowska, Barbara Dąbrowska, Mieczysława Zasada (w marynarskim ubranku), Czesława Skorupa, Zofia Janicka, NN, Maria Szota, Mieczysława Szczerbińska (w marynarskim ubranku). Piąty rząd (najwyższy). Pierwszy z lewej Józef Wizental, Leszek Wojtaszczyk, NN, Witold Goncerz, Kazimierz Janicki, NN, Henryk Szmajser, Witkowski, NN. Pierwszy z prawej Janicki.

[fot. arch. Mieczysławy Sypień (z domu Zasada)]

 

  Fot.sp_23

 

Fot.sp_3.Szkoła w Wierbce. Rok 1933.

Osoby oznaczene cyframi:1.Dyr.Władysław Kwiecień  3.Arnklewicz [?] Feliks.Nauczyciel w Łobzowie

 

Fot.sp_16.szkoła w Wierbce.Rok 1936

 

Fot.sp_4

 

Fot.sp_5.Wierbka.Rok 1935.Uczniowie ,którzy wystąpili  w przedstawieniu "Krzywda nagrodzona"

wystawionym na koniec roku szkolnego.

 

Fot.sp_6

 

 Fot.sp_23 Przed szkołą w Sławniowie.Czas wykonania zdjęcia nieznany

 

  Fot.sp_24. 4-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Sławniowie 

[ok.1918-1939]

 

  Fot.sp_25.  4-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Sławniowie 

[ok.1918-1939]

 

  Fot.sp_26.  4-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Sławniowie 

[ok.1918-1939]

 

Fot.sp_7

 

Fot.sp_20

 Uczniowie szkoły w Pilicy (około 1956 roku). Fotografia wykonana w parku pałacu w Pilicy. Pierwszy rząd (siedzą). Od lewej; Czeslawa Skorupa, NN, NN, Elżbieta Drożdżowska, NN, NN, NN, Ewa Latacz, NN, Górnicka.Drugi rząd. Od lewej: Dziuńka (Zdzisława) Cebo, Halin Gruca, NN, Mieczysława Zasada, Lidia Żmudka, Elżbieta Markiewicz, Anna Bzdęga. Trzeci rząd: NN, Tadeusz Szyba, Józef Węglarz, Zenon Piwowarski, pani Piątowa, NN, pani Teresa, NN, Aleksander Kijas, Antoni Witkowski, NN, NN, Witold Goncerz.

fot. arch. Mieczysławy Sypień (z domu Zasada)

 

  Fot.sp_27

 

  Fot.sp_28

 

  Fot.sp_29

 

  Fot.sp_30

 

Fot.sp_21

 Uczniowie szkoły w Pilicy (około 1957 roku). Fotografia wykonana w nowej szkole w Pilicy. Pierwszy rząd (siedzą). Andrzej Radzio, Marian Ptak, NN, Janicki, Henryk Szmajser, Wiesław Szewczyk.Drugi rząd, od lewej: Elżbieta Markiewicz, Barbara Domagała, Alfreda Jarosińska, Barbara (Zofia) Mendak, Dziuńka (Zdzisława) Cebo, pan Gwóźdź (wychowawca), Słaboń, Elżbieta Drożdżowska, Mieczysława Szczerbińska, Mieczysława Zasada. Trzeci rząd, od lewej: NN, Lidia Żmudka, Henryka Zagała, Czesława Skorupa, Hanna Bzdęga, NN, NN, Leszek Wojtaszczyk, NN (Witkowski).Czwarty rząd, od lewej: Zenon Mól, Janicki, NN, Józef Węglarz, Witold Goncerz, Zenon Piwowarski, NN, Józef Wizental, Ptak, Janusz Toborowicz, Marian Błażkiewicz.

[fot. arch. Mieczysławy Sypień (z domu Zasada)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot.sp_32. Matura 1965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.sp_33. Matura 1975. Poniżej: w 15 lat później ↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.sp_34. Matura 1975- 15 lat później

 Fot.sp_35. Matura 1975- 15 lat później

Fot.sp_8.Rok 1976. Maturzyści LO w Pilicy

W górnym rzędzie od lewej: Grażyna Wojas, Bożena Lis, Wiesława Kamińska, Tadeusz Ziaja, Zbigniew Sawulski, Stanisław Zacłona, Janusz Pajak, Jan Miąsko, Stanisław Karolczyk, Olga Kowalska, Janka Karczewska. W środkowym rzędzie od lewej:Grażyna Osuch, Ewa Nowak, Elżbieta Żyłka, Maria Lelątko, Krystyna Pajak,wych. Danuta Słodowa,Ewa Lis,Anna Jastrzab, Anna Kot, Danuta Pilarska. W dolnym rzędzie od lewej:Danuta Gil, Małgorzata Galas, Bogusława Chajduga, Ewa Miąsko, Krystyna Pelon, Danuta Ptak, Barbara Śrubarczyk, Krystyna Paluch, Danuta Cieślik

 

Fot.sp_9

 

Fot.sp_10

 

Fot.sp_11.Rok 1931 Uczniowie i nauczyciele szkoły handlowej

 

Fot.sp_12.Uczniowie szkoły handlowej.W pierwszym rzędzie Wiktor Kubiczek

 

Fot.sp_13.Uczniowie i nauczyciele szkoły handlowej

 

Fot.sp_15

 

Fot.sp_16

 

INSTYTUCJE I ZAKŁADY

► powrót do spisu

 

Fot.iz_1.Rok 1919. Pierwsza Rada Gminy. Pierwszy z prawej siedzi Edwar Kwapisz.

 

Fot.iz_2.Pierwszy z lewej:Edward Kwapisz

 

Fot.iz_3.Kadra techniczna drożdzowni.

W pierwszym rzędzie od lewej:Sadowski-palczewski-janicki

W drugim rzędzie od lewej:gach-Mironowicz-Kubiczek-Kubiczek-Wieczorek

 

Fot.iz_4.Pracownicy drożdżowni

 

Fot.iz_6.1 Maja ok.1951r.Pracownicy poczty

 

 Fot.iz_9.Pracownicy poczty.Fot. z lat  1951-1955

 

  Fot.iz_10. Liga Przyjaciół Żołnierza.Lata pięćdziesiąte XX wieku

 

  Fot.iz_11. Liga Przyjaciół Żołnierza.Lata pięćdziesiąte XX wieku

 

   Fot.iz_12. Liga Przyjaciół Żołnierza.Lata pięćdziesiąte XX wieku

 

   Fot.iz_13. Liga Przyjaciół Żołnierza-kursy nauki jazdy.Lata pięćdziesiąte XX wieku

 

Fot.iz_7.

 

Fot.iz_8.Pracownicy GS na wycieczce w Gdańsku - ok. 1962 r

 

KOŚCIÓŁ

► powrót do spisu

 

Fot.ks_1.

 

Fot.ks_2.

 

 

Fot.ks_3.

 

Fot.ks_4.24.06.1941 Jubileusz ks.  M. Froelicha

 

 Fot.ks_7.

 Dzieci biorące udział w I Komunii. 18 czerwca 1949 rok. Pilica. Fotografia wykonana przed kościołem pw. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Po lewej w 2 rzędzie, obok księdza Apoloniusz Zasada. W tym samym rzędzie 3 z prawej Błażkiewicz.

[fot. arch. Mieczysławy Sypień (z domu Zasada)]

 

 Fot.ks_8.

 Dzieci biorące udział w I Komunii. Czerwiec 1955 rok. Pilica. Fotografia wykonana przed kościołem pw. św. Po lewej w 2 rzędzie od dołu, na lewo od księdza Bolesława Kastka stoi Mieczysława Zasada. Obok Mieczysława Szczerbińska. W tym samym rzędzie, z prawej strony ks. Joachima stoi Lidia Żmudka, obok Górnicka, Ewa Latacz, Elżbieta Drożdżowska, Barbara Domagała, NN, Henryka Zagała. W pierwszym rzędzie od dołu (klęczą). 6 z prawej (obok ks. Joachima) Elżbieta Markiewicz.

[fot. arch. Mieczysławy Sypień (z domu Zasada)]

 

 Fot.ks_9.

Pierwsza komunia w klasztorze. W górnym rzędzie od lewej: Andrzej Horoński,NN,Marek Bomba,Andrzej Węglarz,...Gomułka,Marek Szymusik, Marek Drążkiewicz W dolnym rzędzie od lewej: Jolanta Koniec,Teresa Zając,Halina Sarno,o.Witalis Szczerba, Danuta Małota,NN[osoba spoza Pilicy],Jolanta Cieslik,halina Hat

 

Fot.ks_5. 1966.Ks.Kastek;nn wikary i  Krzysztof Piąty

 

Fot.ks_6.Ks Antoni Marszałek 11.02.1979

 

STOWARZYSZENIA

► powrót do spisu

 

 

 Fot.st_14.Orkiestra strażacka.Rok 1915

 

Fot.st_1.Członkowie pilickiej POW

 

Fot.st_2.Członkowie pilickiej POW

 

Fot.st_3.Członkowie kółka dramatycznego

 

Fot.st_4.

 

Fot.st_5.

 

Fot.st_6.

 

Fot.st_7.Członkowie "Sokoła". W górnym rzędzie,pierwszy z prawej-Wiktor Kubiczek.

Był on członkiem olkuskiego "Sokoła" a o działalności tej organizacji w Pilicy nie ma

konkretnych wzmianek w dokumentach.Nie ma więc pewności czy fotografia została wykonana w Pilicy

i czy są na niej inni Piliczanie.

 

Fot.st_8.Chór "Echo". Fotografia wykonana w kasztorze oo.franciszkanów.

Siedzą, pierwszy z lewej, tenor Kazimierz Kubiczek, czwarty z lewej  o.Wacław Wawrzyszyn,

który był gwardianem w Pilicy w latach 1933-1936 co określa przedział czasowy,w którym wykonano zdjęcie

 

Fot.st_9. Fotografie otrzymałem z dwóch źródeł z odmiennymi opisami:

  • Chór "Echo". Leży po lewej Stanisław Fabjański. Siedzi w pierwszym rzędzie, drugi z prawej, sołtys Podworski
  • Związek Podoficerów Rezerwy w Pilicy.Rok 1937. W drugim rzędzie piąty z prawej-Jan Kubiczek

 

Fot.st_10.Stoi pierwszy z prawej Piotr Fabjański.

 

Fot.st_11.

 

Fot.st_12.

 

Fot.st_13.U góry od lewej: F.Rejman-stolarz;Bilski-krawiec;Mucha-rzeźnik;A.Fabjański
U dołu od lewej:Mleczko-stolarz;Górnicki-rymarz Żarnowiecka 4;Cień-kowal;Kornobis-powroźnik

 

WYDARZENIA RELIGIJNE

► powrót do spisu

 

Fot.wyd_6Kompania z Pilicy na Jasnej Górze. 9 września 1907r.

 

 Fot.wyd_16.

 

 WYDARZENIA PATRIOTYCZNE

 

Fot.wyd_1.

 

Fot.wyd_2.

 

Fot.wyd_3.

 

Fot.wyd_4.

Fot.wyd_5.

 

 WYDARZENIA KULTURALNE

 

 Fot.wyd_6.

 

 

 Fot.wyd_7.

 

 Fot.wyd_8.

 

 Fot.wyd_9.

 

 Fot.wyd_15.

 Prof.M.Śliwski obok działających: w Krakowie Mariana Wieczystego,Banacha, Gorzelnego,Sandlera, Langa,

w Warszawie St. Kłosowskiego , braci Sobiszewskich, w Gdańsku-Gdyni - J. Bystrzyńskiego i Michałkiewicza,

w Katowicach - W. Śliwskiego,w Poznaniu - J. Waxmanna ,we Wrocławiu M. Wojnaralskiego,

zaliczany był w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku  do czołowych nauczycieli tańca.

Przebywając w Pilicy zorganizował spośród miejscowej młodzieży zespół tańca

 

 Fot.wyd_14.

 

 Fot.wyd_10

19 stycznia 1958. Zespół ćwiczący grę na instrumentach w Domu Ludowym w Pilicy

 

 Fot.wyd_11.

 1958 r. Zespół ćwiczący naukę gry na instrumentach w Domu Ludowym

 

 Fot.wyd_12.

 

 Fot.wyd_13.

 

  WYDARZENIA RÓŻNE

 

Fot.wyd_14.Fotografia przedstawia członów

LOPP lub Związku Strzeleckiego w Pilicy pdczas ćwiczeń z łączności

 

RODZINNE

► powrót do spisu

 

 

Fot.ro_1.Eugeniusz Otrębski - I Komunia św. 1919 r.

 

Fot.ro_2.

 

Fot.ro_3. 27 lipca 1927 Ślub Heleny Arkuszewskiej ze Stanisławem Kwiatkowskim

1.Stefania Kapuścińska

2.Cecylia Wiesiołowska

3.Marta Zamieńska

4.konstanty Zamieński

5.Helena Kwiatkowska

6.Zofia Arkuszewska

7.Natalia Lipińska [z d.Arkuszewska]

8.Anna lipińska

9.Wanda Arkuszewska

10.Elżbieta Lipińska

11....Czyżewska

12.Jadwiga Arkuszewska

13.Zofia Głuska

14.Halina Czyżewska

15.Tadeusz Bieńkowski

16.Kazimierz Arkuszewski

17.Stefan Niesiołowski

18.Ryszard Chełmicki

19.Jaskłowski

20.Stanisław Arkuszewski

21.Janusz Arkuszewski

22.Andrzej Głuski

23.Erazm Lipiński

24.Przemek Arkuszewski

25.Miecio Arkuszewski

26.Leszek Arkuszewski

27.Marek Liczporski

28.Zbyszek Zdziarski

29.Bohdan Liczporski

30.Władek Chądzyński

31.Tunek Romer

32.Staszek Kwiatkowski

33.Adaś Lipiński

34.Marian Rennard

35.Staś Głuski

36.Dzidek Zamieński

37.Pisanko

38.Kazio Piaszczyński

39.Krzyś Wiesiołowski

40.Bożenka Zamieńska

[nazwiska na podstawie odręcznego opisu na odwrocie]

 

Fot.ro_4. 27 lipca 1927. Ślub Heleny Arkuszewskiej ze Stanisławem Kwiatkowskim

1.Dzidek Zamiński

2.Leszek Arkuszewski

3.Marek Liczporski

4.p.Jaskłowski

5.Bohdan Liczporski

6.Marian Reinhardt

7.Zbyszek Zdziarski

8.Ryś Chełminski

9.Krzyś Wiesiołowski

10.Tunek Romer

11.Włodek Chądzyński

12.13 Staś i Janusz Arkuszewscy

14.Przemek Arkuszewskiej

15.Rotmistrz Tadeusz Bieńkowski

16.Staś Głuski

17.Miecio Arkuszewski

[nazwiska na podstawie odręcznego opisu na odwrocie]

 

Fot.ro_5.  27 lipca 1927. Ślub Heleny Arkuszewskiej ze Stanisławem Kwiatkowskim

1.p.Kwiatkowska

2.Zosia Arkuszewska

3.Janka Zdziarska

4.Ojka Pisankówna

5.Wanda Arkuszewska

6,7p.Lipińskie

8.Dzidzia

10.Bożenka Zamińska

[nazwiska na podstawie odręcznego opisu na odwrocie]

 

Fot.ro_6. J.Arkuszewski

 

 Fot.ro_7. Zjazd rodzinny Arkuszewskich

 

Fot.ro_7.Marianna Wacowska z wnukiem Ryszardem - 1938 r.

 

Fot.ro_8.

 

Fot.ro_9.

 

Fot.ro_10.Edward Jeleń z rodziną. Początek lat 20-tych XX wieku.

 

Fot.ro_11.

 

Fot.ro_12.

 

Fot.ro_13.Karol Janicki.Zdjęcie wykonane przed 1936r. Do tego czasu obowiązywało

oznaczenie KL na rejestracjach oznaczające woj. kieleckie.

 

Fot.ro_14.Kazimierz i Maria Janiccy. Z tyłu p.Hordyn

 

Fot.ro_15.Od lewej: p.Śpiewakowski-Wiktor Kubiczek-Mieczysław Janicki-Stanisław Fabjański-p.Gach

 

Fot.ro_16.Rok 1946.Trzeci z prawej-Piotr Janicki

 

Fot.ro_17.Ślizgawka na stawie przy drożdżowni

 

Fot.ro_18.

 

Fot.ro_19.

 

Fot.ro_20.

 

Fot.ro_21.

 

Fot.ro_22.na pilickim rynku w czasie okupacji.W środku Mieczysław Rysiecki.Inne osoby: Karolczyk, Hordyn, Leśniak, Paś.

 

Fot.ro_23. Okupacja. Placówka „Pelagia”. Od lewej:Stasko ps. „Wróbel”, Kamiński T.,

Stanisław Karolczyk ps. „Herkules”, Zdzisław Górnicki ps. „Wąż”

 

 

Fot.ro_24.lata 1943-44Od prawej, Aleksander Nitecki, Stefan Gomułka, Stanisław Karolczyk, nn,

Grzegorz Mironowicz. Siedzi Mieczysław Rysiecki.

 

Fot.ro_25.Okupacja.Pierwszy z prawej Mieczysław Rysiecki

 

Fot.ro_30.

Członkowie placówki BCh „Pilica”. Z prawej: Mieczysław Rysiecki. Inne osoby:

Stanisław Paś, Kazimierz Lesiak, Wacław Staśko, Stanisław Karolczyk,

Mieczysław Śniadkowski, Aleksander Borczuch, NN.

 

 

Fot.ro_26. Okupacja. Przy ogrodzeniu zamkowego parku.Pierwszy z lewej Mieczysław Rysiecki.

 

Fot.ro_27.27 stycznia 1945r. Pogrzeb Wacława Woźniczko ps.„Brzoza”,który zginął od wybuchu granatu.

 

 

Fot.ro_28.Pierwsze dni wolności.Fotografia zbiorowa na pilickim rynku. 

Osoby w mundurach:Stanisław Karolczyk, Grzegorz Mironowicz, Stanisław Paś i Mieczysław Rysiecki.  

 

Fot.ro_29.Pierwsze dni wolności.Fotografia zbiorowa na pilickim rynku

 Osoby w mundurach:Stanisław Karolczyk, Grzegorz Mironowicz, Stanisław Paś i Mieczysław Rysiecki.

 

Fot.ro_30.Wycieczka do Ojcowa.11 lipca 1946

NIEUSTALONE

► powrót do spisu

 

Fot.nn_1.

 

Fot.nn_2.

 

Fot.nn_3.

 

Fot.nn_4.

 

Fot.nn_5.

 

Fot.nn_6.

 

Fot.nn_7.

 

Fot.nn_8.

 

Fot.nn_9.

 

Fot.nn_10.

 

Fot.nn_11.

 

Fot.nn_12.

 

Fot.nn_13.

 

Fot.nn_18.Fotografia z lat okupacji

 

Fot.nn_20.

 

Fot.nn_21. W pierwszym rzędzie,pierwszy z prawej Franciszek Cień

W drugim rzędzie,czwarty  z prawej J.Kubiczek

 

Fot.nn_22.

 

Fot.nn_23.Listopad/grudzień 1914 r. Osoby niezidentyfikowane

 

Fot.nn_24

 

Fot.nn_25.W drugim rzędzie dorosłych,drugi z lewej stoi Piotr Fabjański .

 

Fot.nn_27

 

Fot.nn_30

Czas i miejsce nieznane. W środku Wiktor  Kubiczek, z prawej Maryna Janicka [Gurbiel]

 

Fot.nn_28

 

Fot.nn_29

 

Fot.nn_30

 

 Fot.nn_31. Fotografia wykonana prawdopodobnie w Drożdżowni.