1940. Ostaszków/Miednoje

O Pilicy » Militaria » 1940. Ostaszków/Miednoje

Przodownik Roman Gruszczyński

s. Stanisława i Franciszki z Kociemskich. Urodzony 1892-02-19 w Pilicy. Od 26 XI 1918 w PKom., skąd automatycznie przeszedł do policji. Do stopnia przodownika awansował 16 XI 1922 i od tego dnia pełnił służbę jako komendant plutonu w I Komisariacie w Sosnowcu. Służył tam we wrześniu1939. Odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Brązowy Medal za Długoletnia Służbę. Jeniec obozu w Ostaszkowie. Zamordowany w 1940 r w Kalininie. Pochowany w Miednoje.

 

St. przod. Antoni  Lipiński
Ur.21 maja 1889 w Pilicy. Syn  Dominika i Jadwigi z Kruliczków. W Policji Państwowej od 1919 m.in. w Częstochowie i pow. częstochowskim – na posterunku w Blachowni. Od 1936 do września 1939  służył na stanowisku komendanta posterunku  w Gnaszynie. Odznaczony BKZ, MPzaW. Zamordowany  przez NKWD w1940r. Pochowany w Miednoje.

Policjant Jan Mach

syn Antoniego i Wiktorii, urodzony 2 III 1912 w Siadczy. Do policji przyjęty 28 XII 1936 w charakterze kandydata na szeregowca. Po ukończeniu 30 IX 1937 Normalnej Szkoły Fachowej dla szeregowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich w pow. żółkiewskim został przydzielony do woj. lwowskiego. We wrześniu 1939 pełnił służbę na posterunku w Sieniawie w pow. jarosławskim. Jeniec obozu w Ostaszkowie. Zamordowany w 1940 r w Kalininie. Pochowany w Miednoje.

 

Posterunkowy Policji Państwowej Bronisław Milejski

syn Józefa i Balbiny, urodzony 21 VIII 1911 w Siadczy. W policji od 1934. Służbę pełnił w Warszawie. W marcu 1939 skierowany do II Wydz. KG,w lipcu 1939 do rez. Policji Państwowej m.st. Warszawy i tam też służył we wrześniu 1939. Jeniec obozu w Ostaszkowie. Zamordowany w 1940 r w Kalininie. Pochowany w Miednoje.

 

Przodownik Policji Państwowej  Wit Kopeć

ur.18-05-1902 w Kidowie.  Syn Karola i Franciszki. W policji od 1927. W 1933 przeniesiony z policji woj. poleskiego do woj. lwowskiego z przydziałem do pow. drohobyckiego i tam nadal służył we wrześniu 1939. Zamordowany w 1940 r w Kalininie. Pochowany w Miednoje.

 

Posterunkowy PP Stanisław Janosik

ur. 6-04.1894 w Cisowej. Syn Jana i Katarzyny. Od około 1925 r. pełnił służbę na Kresach, w Komendzie Powiatowej Policji Państwowej w Stołpcach. Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Zamordowany w 1940 r w Kalininie. Pochowany w Miednoje.

 

Starszy  posterunkowy PP  Stefan Kwiatkowski. Syn Michała i Katarzyny z Łągierków*, ur. 10 V 1892 w Pilicy. W policji od 1924. We wrześniu 1939 służbę pełnił w Sandomierzu. Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Zamordowany w 1940 r w Kalininie. Pochowany w Miednoje.

* Tak zapisano w dokumentach .Być może powinno być "Łągiewków"-nazwisko spotykane w Pilicy.

 


 Z Pilicą związany był zawodowo Przodownik PP Jan Bilski.  Syn Antoniego i Aleksandry, ur. 23 stycznia 1891 roku w Śmiłowicach. W policji od 6 IX 1919. W 1936 pełnił służbę na posterunku w Pilicy a następnie w powiecie opatowskim: w 1937 w Wólce Lipowej a we wrześniu 1939 na posterunku w Ożarowie. Odznaczony Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości i brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Zamordowany w 1940 r w Kalininie. Pochowany w Miednoje.

Obelisk i Dęby Pamięci w Kidowie

st. posterunkowy Władysław Dziuba.

Ur. 24 maja/5 czerwca 1898 w Dobrej1, syn Józefa [ur. ok.1873] i Magdaleny z Owcarzów [ur. 5 lutego/ 9 marca 1877 r. w Sierbowicach, córki Marcina Owcarza, lat 26 i Wiktorii Frycz, lat 23]2. Władysław Dziuba ukończył 4 -letnią szkołę. Jako policjant służył od 1922 r. w Częstochowie. Od 1936 r. był zastępcą komendanta posterunku w Gnaszynie Dolnym. W 1939 r. służył w Częstochowie jako st.posterunkowy Policji Państwowej. Żonaty. Miał 2 synów. W roku 1940 znalazł się w obozie w Ostaszkowie. Rozstrzelany między 17 a 21 kwietnia 1940 r. 26 listopada 1949 r. uznany za zmarłego przez sąd w Częstochowie.

1 Akta Stanu Parafii Pilica. U160/1898

2 Akta Stanu Parafii Pilica. U47/1877