Izydor Birnbaum

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie nauki i techniki » Izydor Birnbaum

Izydor (Jozue) Birnbaum,syn Abrahama, zamożnego chasyda, i Gołdy Szpiro. Urodził się 21 VIII 1836 r. w Pilicy. Na początku lat 50-tych XIX-wieku rozpoczął pracę w firmie Samuela Saltzmana w Łodzi. W 1878 roku powstała firma Izydor Birnbaum i Salomon Barciński przekształcona później w Izydor Birnbaum i S-ka. W 1879 jego fabryka Birnbauma zatrudniała 113 robotników i została wyposażona w maszynę parową.Pod koniec lat 70-tych powstała spółka „Dom Handlowy J. Birnbaum i S-ka". Firma prowadziła działalność produkcyjną i zajmowała się obrotem nieruchomościami.Przedsiębiorstwo handlowe Birnbauma reprezentowało sprawy wielu firm krajowych i zagranicznych a jego właściciel należał do najzamożniejszych obywateli miasta. Na podstawie zawartej w 1880 r. umowy z firmą „M. E. Schwartz" z Brna powołano do życia spółkę „Streichgarnspinnerei I. Birnbaum i S-ka", która podjęła produkcję towarów z wełny i bawełny.W r. 1884 do spółki przystąpił kolejny wspólnik- firma „Adolf Loew et Sohn" z Brna fabryka została przeksztacona w  firmę „Wełniana Manufaktura Schwartz, Birnbaum i Loew". W 1896 roku zakład zatrudniał 690 robotników.Izydor Birnbaum był członkiem Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi i Komitetu Budowy Synagogi.Zmarł 16 XI 1912 r. w Łodzi.Pochowany został na cmentarzu przy ul. Brackiej.


 "Dziennik Łódzki" zamieści w 1886 roku następująca informację: „Oświetlenie elektryczne zyskuje coraz większe zastosowanie w znaczniejszych zakładach naszego miasta. Niedawno wspominaliśmy o urządzeniach elektrycznych w zakładach scheiblerowskich, dokonywanych przez p. Lenczewskiego z Warszawy. Obecnie dowiadujemy się, że oświetlenie elektryczne zaprowadzono w zakładach firmy Schwarz, Birnbaum i Löw oraz w farbiarni i apreturze p. Juliusza Heinzla".