Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dobrakowie

O Pilicy » Obiekty » Obiekty sakralne » Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dobrakowie

ks. Józef Probierz, pierwszy proboszcz w Dobrakowie, zapisał w kronice parafialnej:


 

Znajduje się tu kościołek drewniany, bardzo skromny, według opowiadania parafian mniej więcej sprzed 130 laty Wyrwał czy Wyrwałek wybudował tu niedużą kaplicę, a w roku 1923 dobudowano z drzewa nawę i chór śpiewaczy... Obecnie kościół jest pokryty blachą, posiada wielki ołtarz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, także jakby dwa małe ołtarze – św. Barbary i św. Józefa ... W tamtych trudnych czasach okoliczni mieszkańcy chcąc mieć parafię przy starym kościołku próbowali wyposażyć go w naczynia i sprzęt liturgiczny, ale ostatecznie brakowało sporo rzeczy do sprawowania kultu, nie było także plebanii.


 

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego zbudowany został jako kaplica w XVIII wieku a rozbudowany w latach 1850-53. jest to obiekt o konstrukcji zrębowej, orientowany z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, węższym od nawy. Do bocznej ściany przylega zakrystia.Dach jest dwukalenicowy, kryty blachą z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę zwieńczoną hełmem cebulastym z latarnią. Wewnątrz znajduje się ołtarz z obrazem MB Częstochowskiej. Obok kościoła stoi dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej z poł. XIX w. oraz wysoki, drewniany krzyż z ok. 1920 r., z płaskorzeźbami ze scenami Ukrzyżowania. Obecnie kościółek jest opuszczony.