Wojciech Wessel

O Pilicy » Żyli wśród nas » Inni piliczanie » Wojciech Wessel

Stanisław Wessel, syn wojewody płockiego Janusza, dziedzic na Nasielsku i Czerwinie, starosta różański, makowski i ostrowski, poślubił hrabinę Marię Barbarę de Stahremberg. Miał z nią córkę Marię Józefę, która poślubiła królewicza Konstantego Sobieskiego oraz czterech synów:

  • Jan-Józef (ok. 1673– 1749), starosta ostrowski ożenił się z wojewodzianką mińską Zienowiczówną i miał z nią syna Michała.

  • AugustynAdam (ur.1678 w Czerwieńsku), wstąpił do zakonu, gdzie zostaje opatem w Jędrzejowie. W 1722 r. zostaje biskupem w Inflantach, a w 1733 r. zostaje biskupem kamienieckim. Zmarł w 1735 roku.

  • Franciszek (ok. 1686 – 1724), w latach 1716-1724 jest kasztelanem zakroczymskim. Ożenił się z kasztelanką szremską Mielżyńską, miał z nią synów Stanisława i Piotra. Zmarł w roku 1725?

Kolejny z synów -Wojciech(1680-1760)- ożenił się z Parysówną z którą miał syna Józefa Bartłomieja. W 1713 r. zawarł związek małżeński z Morsztynówną, córką Władysława Morsztyna i Barbary Moskorzowskiej. Ze związku tego nie miał dzieci. 27 kwietnia 1720 r. został kasztelanem warszawskim. W tym samym roku zawarł związek małżeński z Teresą Załuską (zm.1752), córką Hieronima, starosty zawichojskiego, inowłodzkiego i kujawskiego oraz kasztelana rawskiego.Z tego związku urodził się po 1720 r. syn-Teodor. Marcin Matuszewicz (1714-1773) w swoich pamiętnikach pisze o Wojciechu: Nie wiedzieć z jakich racyj, oddane jest[podskarbiostwo]Wesslowi szambelanowi królewskiemu, kasztelanicowi warszawskiemu, którego ojciec w takim był niedostatku, że mu panowie po kilkadziesiąt czerwonych złotych jałmużny dawali: miał znaczną substancyą, ale ją stracił.

W liście do podskarbiego nadwornego litewskiego Józefa Sapiehy z 1739 r. Wojciech Wessel prosi o 50 czerwonych złotych na kilka tygodni, a hetmana wielkiego koronnego Jana-Klemensa Branickiego w 1752 r. o wsparcie i o wyrobienie jakiejkolwiek królewszczyzny. Z okazji wyjazdu na sesję Trybunału Koronnego w Piotrkowie prosi o parę szkapin do podróży, bo ich nie ma! O pieniądze uprasza też ciągle oficjalistów dóbr podskarbiego Józefa Sapiehy i zaufanych swojej siostry Sobieskiej. Kasztelanem warszawskim był Wojciech do 1748 r. Nie wiadomo kiedy zamieszkał w Pilicy, która od 1753 r. była rękach jego syna Teodora. Zmarł 9 października 1760 r. i następnego dnia został pochowany w rodzinnej krypcie w podziemiach pilickiego kościoła oo. reformatów.

Epitafia w pilickim kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus mają jedynie syn i wnuk Wojciecha.