Władysław Cholewiński, nauczyciel akademicki

O Pilicy » Żyli wśród nas » Goście » Władysław Cholewiński, nauczyciel akademicki

Ur. 1.VI.1893, z zawodu malarz-dekorator. W latach 1912—1921 studiował w krakowskiej Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego i Akademii Sztuk Pięknych. W r. 1922 został powołany na stanowisko instruktora malarstwa ściennego do Państwowej Szkoły Przemysłu Artystycznego. Tutaj po raz pierwszy w dziejach polskiego szkolnictwa zawodowego wprowadził ćwiczenia praktyczne, na murkach, z rożnych technik malarstwa dekoracyjnego. W 1927 r. szkoła została przemianowana na Państwową Szkołę Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, w 1937 r. na Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych a w r. 1946 na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych. Władysław Cholewiński, obok pracy pedagogicznej i konserwatorskiej, jest autorem podręcznika zawodowego Techniki malarstwa dekoracyjnego. Podręcznik rzemieślniczy ”, wydanego w 1928 i 1938 r. w Krakowie przez Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy, wydrukowanego w DrukarniMuzeum Przemysłowego. W roku 1930 W.Cholewiński wykonał polichromię w kościele w Gorzkowie.W roku 1937 przeprowadził roboty restauracyjne przy polichromii w kościele w Pszczonowie.W latach 1946-47 r. Wiesław Zarzycki i Władysław Cholewiński zajmowali się utrwaleniem polichromii Jana Matejki w kościele Mariackim w Krakowie. Od 1950 r. po połączeniu Zakładu Technologii i Technik Malarskich Akademii Sztuk Pięknych i Studium Konserwacji Zabytków i Dzieł Sztukiprzy Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych działa Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.Organizacją wydziału zajmowali się:prof. Wiesław Zarzycki, który zmarł przed zakończeniem prac organizacyjnych, Władysław Cholewiński, prof.Marian Słonecki i prof.Józef E. Dutkiewicz. W skład stałej kadry nowo zakładanego Wydziału weszli również: prof. Jan Hopliński, st. asyst. Zbigniew Kowalski oraz asyst. Z. Medwecka. Pomiędzy 12 maja a 22 sierpnia 1954 Władysław Cholewiński dokonał restauracji polichromii w nawie pilickiego kościoła farnego. W 1963 r. prof.Cholewiński przeszedł na emeryturę.

fot.Ochrona Zabytków 7/1 (24)/1954