prof.Władysław Rothert

O Pilicy » Żyli wśród nas » Goście » prof.Władysław Rothert

Urodził się 6 sierpnia 1863 w Wilnie jako syn Gustawa Adolfa Rotherta i Anieli z domu Strońskiej. Brat Aleksandra i Alfreda. Pomiędzy pomiędzy rokiem 1865 a 19 września 1867 r. rodzina przeniosła się do Pilicy gdzie jego ojciec przyjął posadę u C.A.Moesa. W Pilicy Rothertowie mieszkali do 1872 roku kiedy to Gustaw Adolf został powołany na stanowisko dyrektora zarządzającego Banku Handlowego w Rydze. Władysław miał sześcioro młodszego rodzeństwa, m.in. urodzonych w Pilicy młodszych braci Aleksandra i Alfreda. Po ukończeniu szkoły średniej w Rydze wstąpił w 1880 roku na Uniwersytet w Dorpacie, który ukończył w 1885 r. z tytułem doktora botaniki i wyjechał za granicę uzupełniać studia w Strasburgu, w Paryżu i w Petersburgu. Został Privatdozentem na uniwersytecie w Kazaniu. Ponownie wyjechał za granicę i kontynuował studia w Lipsku. W 1893 roku w Kazaniu uzyskał tytuł doktora a w 1897 został tam mianowany profesorem nadzwyczajnym. W 1897 roku, po konflikcie z kierownikiem katedry, mykologiem Sorokinem przeniósł się na Uniwersytet Charkowski gdzie w 1900 został mianowany profesorem zwyczajnym. Od 1902 do 1908 roku był profesorem Imperatorskiego Uniwersytetu Noworosyjskiego w Odessie, który opuścił z powodów politycznych. Udał się wtedy w podróż na Cejlon i Jawę. W 1910 roku jego kandydatura na profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego została odrzucona przez wiedeńskie Ministerstwo Oświaty. W Krakowie przebywał do 1914 roku. Podczas I wojny światowej wyjechał do Norwegii a następnie do rodziny w Saratowie. Odbył podróż do Azji Środkowej i na Kaukaz. W 1915 roku wyjechał do Petersburga gdzie pracował naukowo w tamtejszym Muzeum Botanicznym. Zmarł na grypę w wieku 53 lat. Został pochowany w Petersburgu. Ożenił się z Olgą z Segelów, małżeństwo było bezdzietne. Był członkiem korespondentem i członkiem czynnym Akademii Umiejętności, członkiem Ryskiego Towarzystwa Przyrodniczego, członkiem korespondentem Niemieckiego Towarzystwa Botanicznego i członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Był autorem prac z zakresu anatomii i fizjologii roślin. Na jego cześć nazwano gatunki roślin odkrytych przez niego podczas podróży naukowych na Cejlon i Jawę (Crepidomanes rothertii, Trichomanes rothertii, Sparganium rothertii).

 

 

 

Władysław-pierwszy z prawej w górnym rzędzie