Dymitr Wessel

O Pilicy » Właściciele » Inni właściciele » Dymitr Wessel

Jego imię zapisywane jest również jako Demetry. Tajemnicza postać. Potwierdzone jest jego zamieszkiwanie w pilickim pałacu, bowiem wykazany został w spisie mieszkańców Pilicy sporządzonym w roku 1791. Nieco infomacji zawiera również akt zgonu jego małżonki. I to właściwie wszystko co o nim wiemy. Urodził się w roku1731, co wynika z zapisu we wspomnianym spisie mieszkańców. Sprzeczne dane pozwalają na ułożenie trzech wariantów jego życiorysu:

  • był bratem Teodora Wessla. Rodzicami Teodora i być może Dymitra, byli Wojciech Wessel, kasztelan warszawski i jego trzecia żona -Teresa Załuska. Wojciech zmarł w 1760 r i pochowany jest w krypcie Wesslów w pilickim kościele oo. franciszkanów. Pochowani są tu również jego syn Teodor Wessel i wnuk Karol.

  • był przyrodnim bratem Teodora, którego ojciec, Wojciech Wessel, przed poślubieniem Teresy Załuskiej był dwukrotnie żonaty.[…] żona jego pierwsza Parysówna, z tej syn Józef, druga Morsztynówna [1713] trzecia Załuska Teresa, z niej syn Teodor [...]1

W 1790 r. mieszkał w pilickim pałacu. Jego żoną była, nie należąca do stanu szlacheckiego,Karolina Hibner, urodzona w 1741 r. Zmarła 16 listopada 1813 wWarszawie, w klasztorze sióstr Sakramentek. Z tego związku urodzili się:

  • Józefa.Urodzona w roku 1773.

  • Józef. Urodzony 1777. Nie żył w 1806.

  • Tekla. Urodzona ok.1770. Poślubiła Kazimierza Reytana

  • Teresa. Urodzona w roku 1783. Po 1779 poślubiła wdowca, doktora Karola-Fryderyka Haselquissta, urodzonego w Kurlandii polskiego lekarza, szwedzkiego pochodzenia.Studiował w Petersburgu i Wiedniu, otrzymując w 1774 roku dyplom doktorski. Jego pierwszy ślub miał miejsce 19. wrześ. 1779 w Kościele Mariackim Hasselgvist Karol, claris dr. medyc., z Maryanną Fuchsówną. Od 1785 roku był nadwornym medykiem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nobilitowany został przez cesarza austriackiego Franciszka I w r. 1807. Z Teresą z Wesslów miał syna Ludwika Ferdynanda, wiceprokuratora Kapituły Katedralnej Krakowskiej, zapisanego do Księgi Szlachty Guberni Radomskiej.Karol Fryderyk zmarł w 1818. W Kościele Mariackim w Krakowie znajdują się epitafia:

    • W nawie: Teresa z Weslów Hasselqvist (zm. 1815), żona Karola, doktora medycyny, konsyliarza królewskiego, fund. Ludwik, Karolina i Joanna — dzieci.
    • W Kaplicy Przemienienia Pańskiego: ks. Ludwik Ferdynand Hasselqvist (zm. 1846), archiprezbiter kościoła NPM, fund. Teofil Hasselqvist, podpułk. Wojsk Polskich — brat.

Dymitr Wessel zmarł 12 marca 1806. Pochowany został w rodowej krypcie w kościele franciszkańskim w Pilicy.

Powielana na wielu internetowych stronach wersja, że Dymitr był synem Teodora i Konstancji Karoliny hr. Wielopolskiej jest nieprawidłowa. Związek Teodora z Konstancją został zawarty nie wcześniej niż w 1753 (W tym roku została spisana intercyza ślubna). Karolina zmarła 3 sierpnia 1755 r.

1Niesiecki. Bobrowicz. Herbarz polski.