Cisowa

O Pilicy » Pilickie posiadłości » Miejscowości gminy Pilica » Cisowa

Nazwa typu topograficznego lub dzierżawczego, od cisu (albo np. od sosny, która w staroruskim zwała się tisije).J. Ptaśnik wśród wsi należących do Stanisława Bonera (zm. 1560) wymienia kopalnię żelaza zwaną Cisowa jednak bez podania bardziej szczegółowej lokalizacji. Powiązanie tej informacji z Cisową jest jedynie hipotetyczne

1612

Według niepopartej żadnymi dokumentami opowieści miejscowość w tym roku założyło pięciu górali.

1790

W opisie topograficznym z 10 października wymieniono Cisową-Pustkowie

1791

Według rejestru parafialnego w Podcisowej znajdowało się 5 jednoizbowych domów zamieszkanych przez 35 mieszkańców. Po trzecim rozbiorze Polski Cisowa znalazła się w zaborze pruskim i była własnością Banku Berlińskiego.

1802

Dobra pilickie zostały sprzedane na licytacji. Nabyła je Teodora Kownacka.

1811

22.10 Pilica wraca do diecezji krakowskiej

1818

20 stycznia Trybunał Cywilny pierwszej instancji województwa kaliskiego wyznaczył plan dystrybucji Spadkowj Massy Wesslowskiej.

1819

182 katolików

1822

4 grudnia Teodora Kownacka uregulowała tytuł dóbr w hipotece pruskiej i odsprzedała je Bankowi Berlińskiemu. Za sumę 80 825 zł 7 gr.

1825

Zatwierdzenie decyzji Trybunału Cywilnego w sprawie dystrybucji Spadkowj Massy Wesslowskiej..

1830

Do roku 1830 Bank Berliński regulował długi wynikające z rozliczeń z wierzycielami Teodora Wessla i dopiero po ich zamknięciu sprzedał dobra pilickie Józefie Skorupkowej za 125000 talarów.

1833

Dekretem z 15 lipca rząd carski dla części diecezji krakowskiej położonej w Królestwie Polskim mianował administratora ks.A.Paszkiewicza. W dekanacie pilickim nie ma Cisowej

1844

Dobra pilickie otrzymuje w spadku Zefiryn Ratomski

1844-1847

Klęska nieurodzaju

1848

Dwukrotna klęska gradobicia.

1851

Dobra pilickie wystawione na licytację w Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Radomskiej.W pierwszej licytacji 13.04.1851 brak chętnych .Później kupione przez Ch.A.Moesa.

1866

Pomiary geodezyjne wsi Cisowa.

1867

Pilica trafia do dekanatu olkuskiego.

1870

Cisowa wchodzi w skład dominium pilickiego.

1872

miejscowość liczy 154 mieszkańców, 27 mórg ziemi i 40 mórg lasu.

1874

Majątek Moesów sprzedany L.Epsteinowi

1882

Utworzenie diecezji kieleckiej przez Leona XIII.W dekanacie pilickim nie ma Cisowej

1866

pomiary gruntów

1887

Majątek sprzedany Frunkinowi a następnie Karolowi Brzozowskiemu.

1894

Dobra pilickie nabył Zdzisław Puchała

1905

Wieś mierzy 293 morgi.

1908

Majątek zostaje sprzedany Kazimierzowi Arkuszewskiemu przez wdowę po Puchale.

1915

Dnia 2. lipca br.[1915] około godz. 5. rano Jan Zieliński Piotr Drąg napadli w pobliżu Smolenia na zdążającego z Pilicy do Kompiel Chaima Mordka Steinhellera, rzeźnika z Pilicy, i grożąc mu rewolwerem i nożem zrabowali u niego gotówkę w kwocie 70 rubli 50 kop. Dnia 9. lipca br. przed połud. ci sami sprawcy napadli na drodze prowadzącej z Pilicy do Strzegowej na Mozesa Jakubowicza, malarza z Pilicy, i grożąc mu rewolwerem i nożem zrabowali u niego gotówkę w kwocie 31 rubli. Jan Zieliński został schwytany; Piotr Drąg zbiegł w niewiadomym kierunku. Ten ostatni urodzony i zamieszkały w Cisowej, liczy około 25 lat życia, jest wzrostu średniego, szczupły, jasny blondyn, włosy stojące, szczecinowate, na karku ma bliznę jakby po wrzodzie......Wyrokiem c. i k. Sadu obwodowego w Olkuszu jako sadu doraźnego z dnia 28. września 1915, 1. cz. K. 322/15/21, został Jan Zieliński, robotnik fabryczny, zamieszkały w Cisowej, pow. olkuskiego, zasądzonym za zbrodnie rabunku wedle §§ 483, 485, a, c, d, wojsk. ust. kar. dokonana dnia 9. lipca 1915 w Pilicy na osobie Mojżesza Jakubowicza, na karę śmierci przez powieszenie, która to karę w drodze łaski zamienił mu c. i k. komendant obwodowy w Olkuszu na karę ciężkiego więzienia przez dziesięć (10) lat, zaostrzoną odosobnieńem zamknięciem w każdym 1. i 6. miesiącu, oraz przytrzymaniem w ciemnicy w dniu 9. lipca każdego roku kary......Piotr Drąg z Cisowy, lat 25, rzym.-kat., stanu wolnego, robotnik kopalniany, został wyrokiem Sądu c. i k. Komendy obwodowej w Olkuszu, jako sądu doraźnego z dnia 22. października 1915 K 322/15 za zbrodnię rabunku według §§ 483, 485 a) c) d) W. U. K. popełnioną w towarzystwie Jana Zielińskiego, przez napad z bronią morderczą, dnia 2. lipca 1915 na osobie Chaima Mordka Steinkellera na drodze ze Smolenia do Pilicy, i dnia 9. lipca 1915 na osobie Mojżesza Jakubowicza na drodze z Kompiel do Pilicy, zasądzonym w myśl § 444 w. pr. k. i rozkazu N. K. A./N. K. E. op. Nr. 32183 z 16. marca 1915 na śmierć przez powieszenie, który to wyrok przez właściwego Komendanta potwierdzonym został, przy równoczesnej zamianie kary, na karę śmierci przez rozstrzelanie.Wyrok został dnia 23. października 1915. wykonanym.

 

Rok 1934

 

kolonia:Syber

przysiółki: Dołki;Sachalin,Podcisowa (Pustkowie)