W zakonie Obserwantów

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie kościoła » W zakonie Obserwantów

Piliczanie w zakonie Braci Mniejszych (Obserwantów)

wiek XVI/XVII

 W wyniku reformy mającej swe początki w XIV w., a uwieńczonej w 1517 roku bullą papieża Leona X Ite et vos ad vineam meam Zakon Braci Mniejszych zwanych franciszkanami podzielił się na Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych oraz Zakon Braci Mniejszych, zwanych obserwantami (OFMObs), którzy opowiedzieli się za surową interpretacją reguły zakonnej Franciszka z Asyżu . Później doszło do, dalszych podziałów na Braci Mniejszych (OFM), Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv.) i Kapucynów (OFMCap.).

F. Adam Laurentii Pilcensis /Pilamus/,

akolitat* 12.6.1604, subdiakonat **14.9.1604, diakonat*** 15.12.1604, prezbiterat**** 7.3.1606

F. Adam Wenceslal Pilcensis

akolitat 20.9.1602, subdiakonat 21.12. 1602

Albertus Alberti de Pilcza,

subdiakonat 19.9.1587, prezbiterat 12.3.1588

Albertus Joannis Łukovicius /Łukowic/ Pilcensis,

subdiakonat 15.3.1603, diakonat 24.5.1603, prezbiterat 20.9.1603

Albertus Simonis Mozdzeń Pilcensis /de Pilcza/,

subdiakonat 12.6.1609

Andreas Alberti Wąszik /Vąssik/ de Pilcza;

subdiakonat 31. 3.1582, diakonat 14.4.1582, prezbiterat 9.6.1582

Andreas Martini de Pilcza;

prezbiterat 19.12. 1587

Benedictus Valentini de Pilcza,

prezbiterat 25.3.1595

Gabriel Valentini de Pilcza;

subdiakonat 19.3.1575, diakonat 17.9.1575, prezbiterat 17.12.1575

Jacobus Nicolai Lanionis de Pilca,

akolitat 7.4.1601

Jacobus Sebastiani de Pilcza;

subdiakonat 5. 3.1583, d 9.4.1583, prezbiterat 4.6.1583

Lucas Alberti Brzuchański de Pilca /Pilcensis/,

subdiakonat 6.4.1602, diakonat 1.6.1602, prezbiterat 21.9.1602

Melchior Gregorii Patrzałek de Pilcza,

subdiakonat 20.9.1597, prezbiterat 14.2.1598

Petrus Pauli Podworny a Pilcza,

subdiakonat 22.9.1590, diakonat 22.12.1590, prezbiterat 30.3.1591

Severinus Josephi Cromeri Pilcensis

subdiakonat 18.3.1589, diakonat 1.4.1589, prezbiterat 23.9.1589

Simon Joannis Szulima de Pilcza,

subdiakonat 14.2.1598

Stanislaus Alexii Zarzeczki de Pilcza,

subdiakonat 9.3.1596, diakonat 30.3.1596, prezbiterat 13.4. 1596

Stanislaus Nicolai de Pilcza;

subdiakonat 27.2.1580, diakonat 19.3.1580, prezbiterat 2.4.1580

Valentinus Stanislai Rud de Pilca,

akolitat 7.4.1601

Albertus Martini Dyehlik de Wierzbica,

diakonat 22.12.1601

Martinus Alberti Dychlik /Dichlik/ de Wierzbica,

subdiakonat 16.6.1601, prezbiterat 2.3. 1602

 

* akolitat-ostatnie z czterech tzw. święceń niższych udzielane kandydatowi do kapłaństwa w czasie formacji seminaryjnej.

**subdiakonat - zaliczono w Kościele łacińskim do święceń wyższych. Powodem było składanie przez kandydatów przyrzeczenia życia w celibacie i odmawiania brewiarza

***diakonat - Zgodnie z teologią katolicką jest pierwszym z trzech stopni sakramentu święceń ( kolejno: diakonat, prezbiterat i biskupstwo) święcenia diakonatu wprowadzają do stanu duchownego. Diakonat upoważnia do udzielania uroczystego chrztu, błogosławienia małżeństw, prowadzenia pogrzebu, głoszenia kazań i asystowania celebrującemu kapłanowi.

****prezbiterat- prezbiterów zwyczajowo nazywa się księżmi. Zastrzeżone jest sprawowanie eucharystii, sakramentu pokuty oraz namaszczenia chorych.