W archiwach IPN

O Pilicy » Militaria » W archiwach IPN

 1. Sygnatura: IPN BU 2386/2625 . Teczka personalna nr 29863 tajnego współpracownika ps. "Sokół": Jerzy Szwej, imię ojca: Józef, ur. 16-05-1951 r. w m. Pilica. [1973-76]. Dawne sygnatury: ZA-29540, IPN BU 00738/139.
 2. Sygnatura: IPN BU 2386/3371. Teczka personalna nr 38194 tajnego współpracownika ps. "Błękit": Zygmunt Lipiński, imię ojca: Stefan, ur. 16-02-1944 r. w m. Pilica. Dawna sygnatura: IPN BU 00773/492 , ZA-34698.
 3. Sygnatura: IPN BU 2602/20115. Teczka personalna współpracownika ps. „Dentysta” dot. Józef Węglarz, imię ojca: Jan, ur. 12-04-1945 roku w m. Pilica. 1971-86. Dawna sygnatura: 7399, wg. opisu 0017/83, POVIII/1947/76, POZ40/71, IPN BU Pf 252/112/3.
 4. Sygnatura: IPN BU 3426/4738. Teczka personalna informatora ps. "Reks": Janusz Pasierb, imię ojca: Józef, ur. 16-06-1942 r. w m. Pilica. 1964-65. Dawna sygnatura:136/ZA/4896 , IPN BU 00380/14.
 5. Sygnatura: IPN BU 3426/8203. Teczka personalna tajnego współpracownika ps. "Ryszard": Kazimierz Sośnicki, imię ojca: Zdzisław, ur.: 02-01-1944 r. w m. Pilica. 1964-66. Dawna sygnatura:205/ZA/8557 , IPN BU 00380/21.
 6. Sygnatura:IPN BU 824/468. Akta w sprawie karnej przeciwko: milicjant Piotr Kałużny, imię ojca: Franciszek, podejrzany o postrzelenie ze skutkiem śmiertelnym Henryka Marchwińskiego/Markwińskiego w m. Pilica, pow. Olkusz w dniu 11-09-1945 r. 1945-46. Dawna sygnatura:Pr.O. 4482/45 , 342/55/470.
 7. Sygnatura IPN BU 827/261. Akta w sprawie karnej dot. chorąży Edward Sroka, imię ojca: Józef, ur. 18-10-1902 r. w m. Pilica, oskarżony o prowadzenie wrogiej agitacji skierowanej przeciwko Tymczasowemu Rządowi RP i jego polityce oraz wojsku polskiemu w trakcie pełnienia służby jako zastępca naczelnika poczty polowej 1 Armii WP w l. 1944-1945 - na podstawie art. 103 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego. 1944-45. Dawna sygnatura:48/S. 45,326/55/264.
 8. Sygnatura: IPN Kr 07/1405. Akta śledztwa w sprawie nielegalnego przechowywania broni palnej w m. Pilica prowadzonego przeciwko: Stefan Markiewicz, imię ojca: Michał, ur. 11-09-1910 r., tj. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 3 dekretu z dn. 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa. 1946. Dawna sygnatura 1508/III.
 9. Sygnatura: IPN Kr 07/1534. Akta śledztwa w sprawie współpracy z okupantem niemieckim podczas II wojny w m. Pilica prowadzonego przeciwko: Franciszek Latacz, imię ojca: Andrzej, ur. 18-12-1928 r. 1945. Dawna sygnatura:1638/III.
 10. Sygnatura: IPN BU 1670/15. Matryce metalowe (dotyczące IV Zlotu Turystów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Pilica-czerwiec 1977) - 5 szt. oraz naszywki (XV lat Turystyki Autokarowej Koła PTTK przy MSW 157-1972) - 2 szt. dawna sygnatura: Spis 789 poz. 15.
 11. Sygnatura: IPN BU 0172/178. Charakterystyka Nr 179, nazwa organizacji: Grupa Romana, dowódca: Tomczak Kazimierz ps. Lubicz, Dąb I-15, okres działalności: marzec-lipiec 1945 r., obszar działalności: Pow. Olkusz, Pilica, Będzin, Miechów, rodzaje dokumentów: charakterystyka, kwestionariusze osobowe, karty na czyn przestępny, informacje dodatkowe: ugrupowania proakowskie. Materiały opracowane przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. Dawna sygnatura:Charakterystyka Nr 179, p.196.
 12. Sygnatura: IPN Kr 010/1535. Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna dot. Władysław Moes, imię ojca: Aleksander, ur. 17-11-1900 r. Kontrola operacyjna byłego posiadacza ziemskiego majątku w Udorzu i członka BBWR sprzed 1939 r. 1951-55. Dawna sygnatura:1568/II.
 13. Sygnatura:IPN Kr 110/2814. Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Władysław Czerw, imię ojca: Jakub, ur. 28-08-1917 r., oskarżonemu o to, że jako funkcjonariusz MO z posterunku w Pilicy bezpodstawnie użył broni służbowej, z której zastrzelił psa należącego do mieszkanki wsi Wierbka, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk. 1948-50. Dawna sygnatura:Sr 865/48, Pr 1657/48.
 14. Sygnatura: IPN BU 869/1012. Akta w sprawie przeciwko: Julian Kurek / Julian Kazek, imię ojca: Konstanty, ur. 08-07-1915 r. w m. Sierbowice; Tadeusz Walasek / Tadeusz Walusek / Tadeusz Walesek, imię ojca: Władysław, ur. 08-07-1926 r. w m. Życiny; Hieronim Kusiński, imię ojca: Stanisław, ur. 01-09-1904 r. w m. Zawiercie. 1945-46 Dawna sygnatura:I Pr.G. 1080/45, 1007/301 , 301/55/1007.
 15. Sygnatura: IPN Ka 032/76/1. Materiały dot. zagadnienia "prawicy w ruchu ludowym" oraz byłych członków PSL zamieszkałych na terenie województwa katowickiego Teczka zawiera m.in. charakterystyki osób podejrzanych o przynależność do organizacji konspiracyjnych, m.in. AK, NSZ, w czasie II wojny światowej oraz w okresie powojennym; wykaz członków władz naczelnych PSL na emigracji, którzy zostali wybrani do władz partii przez IV Kongres PSL; materiały dot. „aktywizacji prawicowych środowisk w ZSL” z lat 1970-1971; informacje dot. osób podejrzanych o utrzymywanie kontaktów z przebywającymi na emigracji działaczami różnych ośrodków politycznych; wykaz spraw operacyjnych prowadzonych przez Referat Służby Bezpieczeństwa KWMO w Katowicach w 1971 r. "po zagadnieniu prawicy w ruchu ludowym"; "tezy do zreferowania zagadnienia pracy Służby Bezpieczeństwa z odprawy krajowej w dniach 12-13 kwietnia 1957 r. po linii Departamentu III"; materiały dot. zabójstwa dwóch Rosjan w miejscowości Sierbowice w 1944 r.; materiały dot. kółek rolniczych działających w województwie katowickim 1951-77. Dawna sygnatura:82/3.
 16. Sygnatura: IPN BU 2386/2519. Teczka personalna nr 14112 tajnego współpracownika ps. "Batory": Stanisław Kaptur, imię ojca: Stanisław, ur. 20-05-1942 r. w m. Szyce. 1966-76. Dawna sygnatura: ZA-29036 IPN BU 00738/39.
 17. Sygnatura: IPN BU 3046/119. Dokumentacja emerytalno-rentowa: Stanisław Gajda, imię ojca: Ludwik, ur. 10-01-1927 r. w miejscowości Kocikowa. 1956-58. Dawna sygnatura:05416/BB, VII-900; 37/63.
 18. Sygnatura:IPN Kr 1/5492. Relacja osoby przymusowo zatrudnionej w III Rzeszy: Ewa Bielecka, ur. 18-02-1923 r., wywieziona na roboty przymusowe z m. Szyce w marcu 1941 r. do m. Völkersleier (Bawaria) i zatrudniona w gospodarstwie rolnym, gdzie pracowała do maja 1945 r. 1988. Dawna sygnatura:1/10/115, relacja nr 3073.

żródło: http://inwentarz.ipn.gov.pl