Krzysztof Kobylański

O Pilicy » Żyli wśród nas » Literaci i artyści » Krzysztof Kobylański

Krzysztof Kobylański (Kobyleński) herbu Grzymała (ur.ok. 1520-zm.1565) - syn Anny z Pilczy i Mikołaja Kobylańskiego.Podkomorzy wieluński,właściciel rozległych dóbr w ziemi wieluńskiej, w tym Działoszyna i Dankowa.Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym.uznawany jest za jednego z ciekawszych polskich poetów renesansowych, tworzących po łacinie.W 1558 r. wydał zbiór swoich utworów pt. Variorum Epigrammatum Libellus, w którym wyróżnia się bajka ludowa Metamorphoseon Paryuli en purllae o "bracie baranku".Kobylański nowatorsko wprowadził do poezji łacińskiej rodzimy ludowy motyw.Zamieszczona w jego pracy ilustracja, przypominająca do złudzenia krajobraz działoszyński, stanowi pierwszą w Europie próbę zilustrowania tego tematu baśniowego.