Prof. Maciej Szafarczyk

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie nauki i techniki » Prof. Maciej Szafarczyk

Urodził się 7 października 1931 w Wierbce jako syn Antoniego i Michaliny z domu Kubiczek. W 1956 r. ukończył Politechnikę Warszawską. W latach 1956-1965 był asystentem a następnie w latach 1965-1973 wykładowcą. Doktorat obronił w roku w 1970 r. W latach 1973-1983 był adiunktem. Profesor od 1983 r. Związany z Wydziałem Inżynierii Produkcji (dawniej Wydziałem Mechanicznym Technologicznym), na którym stworzył silny ośrodek dydaktyczno-badawczy zajmujący się problemami praktycznymi automatycznego sterowania w produkcji. Jest autorem sześciu książek oraz autorem lub współautorem kilku skryptów oraz wielu referatów i artykułów naukowych w prasie fachowej. Opublikował jedną z pierwszych w Europie monografii na temat sterowania numerycznego i kilkakrotnie wznawiany skrypt uczelniany na temat podstaw cyfrowych układów sterujących i komputerów. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma Mechanik. Członek rady International Institute Production Engineering Research (1983). Członek International Society Engineering Education (Klagenfurt) od 1988. Członek rzeczywisty Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Badań Obróbki Skrawaniem (CIRP). Przewodniczacy Sekcji Inżynierii Produkcji PAN od 1986. Członek Komitetu Budowy Maszyn PAN. Członek Komitetu Terminologii PAN.