Nasze "rodzeństwo"

O Pilicy » Legendy-Opowieści-Tajemnice » Nasze "rodzeństwo"

Pilica ma "rodzeństwo". Oto dwie miejscowości noszące tą samą nazwę:

 • Na początek „nieboszczka siostra”, nieistniejąca już wieś Pilce nad Nysą, w powiecie ząbkowickim. W 1210 r. Wawrzyniec, biskup wrocławski, przekazał dziesięciny z Pilicy klasztorowi kamienieckiemu, dla kaplicy w Warcie. W 1256 r. sołtys Dalek otrzymał wieś do osadzenia na prawic niemieckim. W 1260 r., jako Pilez, jest ona odnotowana jako własność klasztoru kamienieckiego, który kupił ja od wójta przyłęskiego, co w późniejszych dokumentach potwierdzają papież Urban w 1262 r. i ks. śląski Henryk w 1283 r. i biskup Henryk w 1316 r. W XIV w. stawiano tu most na Nysie; W 1340 r. uwolniono wieś od pewnych, podatków z powodu ciągłych wojen i innych, klęsk. W tym czasie wylew Nysy zniszczył wieś do szczętu, w skutek czego ks.Mikołaj zwalnia ją na pewien czas od wszelkich ciężarów. W 1461 młyn na Nysie nabył tu klasztor kamieniecki. Wieś stanowiła własność klasztoru kamienieckiego do 1810 r. W 1842 r. liczyła 72 domy i 427 mieszkańców i jako Pilica została odnotowana w Słowniku Geograficznym Królestwa PolskiegoPo wojnie wieś nosiła nazwę Pilce. W latach 1975-1976 powstała koncepcja budowy zbiornika zaporowego na Nysie Kłodzkiej, o pow. 930 ha, który miał na celu regulację rzeki w jej środkowym biegu. Z braku funduszy realizacji tego projektu została wówczas odłożona. Powrócono do niej po Powodzi Tysiąclecia w 1997 r. W 2000 r. wyburzono wieś Pilce, która znalazła się na terenie przyszłego zbiornika. w 2008 r. wstrzymano budowę zbiornika, uzasadniając ją brakiem pieniędzy na ten cel oraz chęcią utworzenia na tym terenie obszaru chronionego dzikiego ptactwa. Po powodzi w maju 2010 temat budowy zbiornika powrócił.

Na starej mapie

Tu była Pilica

Projekt zbiornika "Kamieniec Ząbkowicki"

 • Kolejna „siostra” to Pilica w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Warka. Najstarsza wzmianka o niej pochodzi z 1425 r. Przez wieś przebiegał Trakt Królewski. Od roku 1668 właścicielem wsi był miecznik bracławski Jan Baranowski, a w roku 1745 była w posiadaniu rodu Staniszewskich. Wkrótce nabył ją August Fryderyk Moszyński – szambelan królewski i architekt-amator, który urządził w majątku ogród sentymentalny. Na przełomie wieku XVIII i XIX właścicielką wsi została księżna Maria z Czartoryskich Wirtemberska, córka Izabeli Czartoryskiej i króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W wieku 16 lat została wydana za pruskiego księcia Ludwika Wirtemberskiego. Po niespełna 10 latach doszło do rozwodu. Pod opieką ojca został ich syn, 2-letni Adam. Główną przyczyną rozstania wejście Ludwika w układy z przyszłymi zaborcami, w trakcie wojny polsko-rosyjskiej w 1792 r. Po rozwodzie Maria przebywała najczęściej w Warszawie i Puławach, gdzie razem z matką zajęła się stworzeniem muzeum pamiątek narodowych. Zachwycona pięknem tutejszego krajobrazu i pozostałościami ogrodu kupiła Pilicę. W l. 1823-1836 urządził go na nowo Franciszek Lessel – kompozytor, dyrygent, pianista-wirtuoz oraz planista-ogrodnik i budowniczy-amator w jednej osobie, który był plenipotentem dóbr księżnej. Założony przez niego romantyczny park w stylu angielskim, zwany „Małymi Puławami” miał przewyższać swą sławą i pięknością Arkadię koło Nieborowa (własność Radziwiłłowej) oraz ogród na Powązkach (własność matki). Stanął tu również elegancki pałacyk oraz kościół katolicki. Księżna wraz z matką zajmowała się działalnością filantropijną i edukacyjną wśród chłopów. Prowadziła w Warszawie słynny salon literacki a w 1810 napisała pierwszy polski romans „Malwina czyli domyślność serca” oraz liczne wiersze i opowiadania. Potem wyjechała do brata Adama Czartoryskiego do Paryża, gdzie zmarła. Jej syn, Adam Wirtemberski, był generałem w armii carskiej i brał udział w tłumieniu powstania listopadowego. Ostrzelał z armat pałac w Puławach, wypędzając matkę i babkę Izabelę Czartoryską. Na osobisty rozkaz cara spakował 40 tys. tomów biblioteki puławskiej i wysłał do Petersburga. Część zbiorów odbiły polskie oddziały dzięki czemu można je oglądać w krakowskim Muzeum Czartoryskich. Po upadku powstania listopadowego, za wierność Rosji, otrzymał Order Orła Białego oraz część majątku matki, m.in. dobra pilickie. Sprowadził on do Pilicy niemieckich protestantów, którym przekazał wybudowany przez matkę kościół katolicki, dom dla pastora oraz teren na cmentarz. Od ks. Adama Pilicę nabył mecenas Kobylański a kolejną właścicielką została Maryanna hr.Prozor z małżonkiem. Ostatnim właścicielem dóbr w Pilicy,do 1944 r., był hr. Edward Plater-Zyberk. Wieś razem z pałacem i kościołem całkowicie zniszczono w sierpniu 1944 podczas ciężkich walk toczonych na przyczółku warecko-magnuszewskim. Po romantycznym parku księżnej pozostały jedynie nikłe ślady.

Grafiki pokazujące mazowiecką Pilicę w latach świetności

A jak się ma sprawa z rodzeństwem pozostałych miejscowości naszej gminy? „Jedynakami” są|:

 • Dobraków

 • Dzwonowice

 • Kidów

 • Kocikowa

 • Sierbowice

 • Sławniów

 • Złożeniec

Po jednym „rodzeństwie” mają:

 • Kleszczowa (Kleszczowa Wólka - wieś w pow. łaskim, gm. Dąbrowa Widawska)

 • Przychody (wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski)

 • Siadcza(wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Bojadła)

 • Szyce (wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Wielka Wieś)

Trójkę „braci” ma Smoleń:

 • osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Gietrzwałd

 • osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno

 • Smoleń-Poluby – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe.

Dwa razy więcej „rodzeństwa” ma Cisowa:

 • wieś w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w gminie Lipinki Łużyckie

 • wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Grabica

 • wieś w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Krasiczyn

 • wieś w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Pątnów

 • dzielnica Gdyni

 • dzielnica Kędzierzyna-Koźla

Ośmioro zagranicznego „rodzeństwa” ma Wierbka. Są to wsie Вербка na Ukrainie:

 • okręg wołyński-rejon kowelskij

 • okręg winnicki-rejon krzyżopolskij

 • okręg winnicki-rejon czeczelnickij

 • okręg tarnopolskij-rejon monastyrskij

 • okręg chmielnickij-rejon kamieniec-podolskij

Rezerwat przyrody Towtra Werbeckaja

 • okręg chmielnickij-rejon letyczowskij

 • okręg chmielnickij-rejon jarmolinieckij

 • Вербка-Мурованая (Wierbka Murowana)-okręg chmielnickij-rejon jarmolinieckij

Potężną gromadkę, liczącą 17 sztuk, ma Wierzbica:

 • wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Leśniowice

 • wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica

 • wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Rudnik

 • wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Urzędów

 • wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubycza Królewska

 • wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Ładzice

 • wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Kozłów

 • wieś w woj. małopolskim, w pow.proszowickim, w gminie Radziemice

 • wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Serock

 • wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wierzbica

 • wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy

 • wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków

 • wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije

 • wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Dąbrówno

 • przysiółek wsi Krzyżowice w woj. dolnośląskim, w pow. ostródzkim, w gminie Kobierzyce

W Czechach

 • dzielnica Bogumina

Na Ukrainie

 • wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie żydaczowskim

O jedno więcej ma Dobra:

 • Dobra koło Nowogardu – miasto w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim

 • Dobra – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra

 • wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Bolesławiec

 • wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Dobroszyce

 • wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Buk

 • wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Sędziejowice

 • wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków

 • wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra

 • wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bulkowo

 • wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Strzeleczki

 • wieś w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Sieniawa

 • wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok

 • wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska

 • wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Staszów

 • osada w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów

 • osada w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Świdnica

 • Dobra Szczecińska – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Dobra

 • Dobra – dzielnica miasta Jaworzno

20 imienników ma Jasieniec

 • wieś w województwie lubelskim, w powiecie łęczyńskim, w gminie Puchaczów

 • wieś w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Trzciel

 • wieś w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Jasieniec

 • wieś w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Głowaczów

 • osada leśna w województwie mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Krasnosielc

 • wieś w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Rybno

 • wieś w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Somianka

 • osada w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Osiek

 • wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Słupia

 • wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Kruklanki

 • wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Przedecz

 • gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim

 • gajówka w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Iłża

 • leśniczówka w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim

 • osiedle w Łodzi

Miejscowości na Białorusi:

 • wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim

 • wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie hancewickim

 • wieś w obwodzie homelskim, rejonie mozyrskim

 • wieś w obwodzie mohylewskim, rejonie osipowickim

Miejscowości na Ukrainie:

 • wieś na Wołyniu

Rodzeństwo” Biskupic liczy aż 49 sztuk...

 • Biskupice – obecnie dzielnica Zabrza

 • wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Legnickie Pole

 • wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w gminie Syców

 • wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim, w gminie Wołów

 • wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Jordanów Śląski

 • wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie radziejowskim, w gminie Radziejów

 • wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Łubianka

 • wieś w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, w gminie Trawniki

 • wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Sieradz

 • wieś w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim, w gminie Gręboszów

 • wieś w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Iwanowice

 • wieś w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim, w gminie Miechów

 • wieś w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, w gminie Koszyce

 • wieś w województwie małopolskim, w powiecie wielickim, w gminie Biskupice

 • wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Brudzeń Duży

 • wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Drobin

 • wieś w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w gminie Brwinów

 • wieś w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, w gminie Byczyna

 • wieś w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Radłów

 • wieś w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Olsztyn

 • wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim, w gminie Pacanów

 • wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim, w gminie Sadowie

 • wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim, w gminie Złota

 • wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Kłecko

 • wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Blizanów

 • wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Grodziec

 • wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce

 • wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Pobiedziska

 • wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, w gminie Dominowo

 • wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Przemęt

 • wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Biały Bór

 • osada w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Wisznia Mała

 • osada w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice

 • Biskupice Melsztyńskie (wieś w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Czchów

 • Biskupice Oławskie ( wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie oławskim, w gminie Jelcz-Laskowice)

 • Biskupice Ołoboczne (wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce)

 • Biskupice Podgórne ( wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Kobierzyce.)

 • Biskupice Radłowskie (wieś w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Radłów)

 • Biskupice Zabaryczne (wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Mikstat)

 • Biskupice koło Kluczborka

 • Nowe Biskupice (wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Słubice)

 • Nowe Biskupice (wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka)

 • Stare Biskupice (wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Słubice)

 • Stare Biskupice (wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka)

Za nasza południowa granicą:

 • Biskupice – wieś w kraju bańskobystrzyckim, w powiecie Łuczeniec

 • Biskupice – gmina w powiecie Chrudim

 • Biskupice – gmina w powiecie Prościejów

 • Biskupice – gmina w powiecie Svitavy

 • Biskupice – gmina w powiecie Zlin

...ale wszystkich zdeklasowało Zarzecze, którego „rodzeństwo” liczy 70 sztuk w Polsce i za naszą wschodnią granicą. Szkoda, że „Program 500+” nie dotyczy miejscowości. Byłby z tego niezły fundusz sołecki :)

 • wieś w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Chełm

 • wieś w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, w gminie Puławy

 • wieś w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Zamość

 • wieś w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Kluki

 • wieś w województwie łódzkim, w powiecie rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka

 • wieś w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Łącko

 • wieś w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Wolbrom

 • wieś w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie Dębowiec

 • wieś w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, w gminie Nisko

 • wieś w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, w gminie Zarzecze

 • wieś w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Boguchwała

 • wieś w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Przerośl

 • wieś w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Chybie

 • wieś w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Łodygowice

 • wieś w woj. świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gm. Wodzisław

 • osada w woj. zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gm. Myślibórz

 • osada leśna w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Chełm

 • osada leśna w woj. mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gm. Wilga

 • część miasta Augustów

 • część miasta Bełżyce

 • część miasta Katowice

 • część miasta Kłodzka

 • część miasta Koprzywnica

 • część miasta Krzeszowice

 • część miasta Stargard

 • część miasta Szprotawa

 • część miasta Szczekociny

Miejscowości na Białorusi

 • osiedle typu miejskiego, obwód homelski, rejon rzeczycki

 • wieś, obwód brzeski, rejon iwacewicki

 • wieś, obwód brzeski, rejon bereski, selsowiet berezowski

 • wieś, obwód homelski, rejon wietkowski

 • wieś, obwód witebski, rejon brasławski

 • wieś, obwód brzeski, rejon wietkowski, selsowiet słabodkowski

 • wieś, obwód mohylewski, rejon czauski

 • wieś, obwód grodzieński, rejon korelicki

Miejscowości na Litwie

 • dzielnica Wilna

Miejscowości na Ukrainie

 • wieś (rejon biłohirski, obwód chmielnicki)

 • wieś (rejon bohorodczański, obwód iwanofrankiwski)

 • wieś (rejon doliński, obwód iwanofrankiwski)

 • wieś (rejon hajsyński, obwód winnicki)

 • wieś (rejon irszawski, obwód zakarpacki)

 • wieś (rejon korosteński, obwód żytomierski

 • wieś (rejon korsuński, obwód czerkaski)

 • wieś (rejon kowelski, obwód wołyński)

 • wieś (rejon królewiecki, obwód sumski)

 • wieś (rejon małowyskowski, obwód kirowohradzki)

 • wieś (rejon maniewicki, obwód wołyński)

 • wieś (rejon mościski, obwód lwowski)

 • wieś (rejon mościski, obwód lwowski)

 • wieś (rejon nadwórniański, obwód iwanofrankiwski)

 • wieś (rejon niżniohirski, Republika Autonomiczna Krymu)

 • wieś (rejon orżycki, obwód połtawski)

 • wieś (rejon owrucki, obwód żytomierski)

 • wieś (rejon pyriatyński, obwód połtawski)

 • wieś (rejon romeński, obwód sumski)

 • wieś (rejon różyński, obwód żytomierski)

 • wieś (rejon samborski, obwód lwowski)

 • wieś (rejon samborski, obwód lwowski)

 • wieś (rejon semeniwski, obwód czernihowski)

 • wieś (rejon seredynobudski, obwód sumski)

 • wieś (rejon starosamborski, obwód lwowski)

 • wieś (rejon szczorski, obwód czernihowski)

 • wieś (rejon turczański, obwód lwowski)

 • wieś (rejon wasylkowski, obwód kijowski)

 • wieś (rejon werchniodniprowski, obwód dniepropetrowski)

 • wieś (rejon włodzimierski, obwód wołyński)

 • wieś (rejon wyżnicki, obwód czerniowiecki)

 • wieś, obecnie część Złoczowa, (rejon złoczowski, obwód lwowski)

 • wieś (rejon zasławski, obwód chmielnicki)

 • wieś (rejon żydaczowski, obwód lwowski)