Studenci Akademii Krakowskiej

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie nauki i techniki » Studenci Akademii Krakowskiej

Pierwszym piliczaninem odnotowany w Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis był Mikołaj, syn Macieja z Pylczy, który został przyjęty na wydział sztuk wyzwolonych w semestrze zimowym 1414/1415. Kolejnymi studentami zostali:

1419 - Johannes de Pilcza

1438 - Clemens Alberti de Pylcza

1453 - Georgius Bartholomei de Pylcza .

1456 -Johannes Petri de Pylcza. [Doszedł do godności rektora]

1465 - Stanislaus Nicolai de Pylcza

1470 - Paulus Mathie de Pylcza

1471 - Nicolaus Nicolai Pych de Pylcza [Doszedł do godności rektora]

1472 - Johannes Nicolai de Pylcza

1473 - Gregorius Thome filius de Pylcza

1475 - Gregorius Andree de Pylcza

1480 - Stanislaus Johannis de Pylcza

1493 - Stanislaus Stanislai de Pylcza

1493 - Valentinus Nicolai de Pylcza

o wykształcenie synów zadbał Jan (drugi) Pilecki, wojewoda ruski. 23 czerwca 1494 w Album Studiosorum odnotowano jego synów:

Stanislaus et Johannes magnifici domini Johannis de Pylcza palatini Russie fily...

 W XVI wieku jedynie dziewięciu Piliczan studiowało na Akademii. Listę otwiera Jan, syn Jana z Pylczy, który w roku 1505 wpłacił wpisowe 7 groszy. Po nim studentami Akademii zostali:

1504 - Johannes Johannis de Pylcza

1510 - Albertus Johannis de Pylcza

1517- Petrus Alberti de Pylcza dioc. Cracoviensis

1546 - Stanislaus Alberti de Pylcza

1547 - Vincentius Joliannis de Pylcza

Listę zamyka Jan, syn Jana Rut Pileckiego w r.1596. W wieku XVII tylko trzech Piliczan było studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego. 3 września 1603 roku studia rozpoczął Stanisław syn Jana Boczkowskiego, siodlarza z Pilicy. W roku 1611 przyjęto Wojciecha, syna Wojciecha Giadosa a w r.1637 Sebastiana, syna Piotra Zarzeczky. Pomiędzy rokiem 1637 i 1721 nie było Piliczan wśród studentów Akademii a przyczyny takiego stanu rzeczy upatrywać można w zubożeniu mieszczan wywołanym wielokrotnym niszczeniem miasteczka w toku niekończących się niepokojów w państwie. Od roku 1772 kolejnych dziewięciu Piliczan podjęło studia w Krakowie.