Społeczny Zespół Ratowania Pilickiej Kolegiaty

O Pilicy » Obiekty » Obiekty sakralne » Kościół p.w. św.Jana Chrzciciela » Społeczny Zespół Ratowania Pilickiej Kolegiaty

Każdemu kto odwiedzi nasze miasteczko i stanie na rynku rzuca się w oczy wyremontowana elewacja kolegiaty, wyposażona w nowe, metalowe, okna, z podwójnymi szybami chroniącymi przed ubytkiem ciepła w zimie i zabezpieczające zabytkowe witraże. Równolegle przeprowadzono osuszanie, konserwację i zabezpieczenie fundamentów kościoła, drenaż przeciwwilgociowy wokół ścian przyziemia celem osuszenia i zabezpieczenia całego obiektu przed destrukcyjnym działaniem wód opadowych oraz związane z tym etapem prace archeologiczne przy odkrytych fundamentach kościoła do głębokości 3 – 4 m. Wykonano również nowa, podziemną, instalację elektryczną zasilającą kościół.

Ci, którzy po raz kolejny odwiedzają Pilicę zwracają uwagę na efekty prac konserwatorsko-budowlanych przy dzwonnicy kościoła, na jej nową elewację i szczyt kopuły dzwonnicy pokryty blachą miedzianą. Na pierwszy rzut oka niewidoczne są efekty prac obejmujących fundamenty i drewniane konstrukcje wewnątrz dzwonnicy. Przy okazji remontu zdemontowano popękane zabytkowe dzwony pochodzące z 1538 r. i 1767 r., które wyeksponowano na placu kościelnym. W ich miejsce ufundowano dwa nowe dzwony z elektronicznym napędem i sterowaniem komputerowym z pilota.

Zmiany dokonane w ostatnich latach objęły otoczenie kościoła. Na placu przykościelnym stanął pomnik papieża Jana Pawła II i nowy dębowy krzyż misyjny. Budynek kolegiaty i plac oświetliły reflektory i sześć stylowych latarni. Odtworzono cztery zabytkowe żelazne bramy w ogrodzeniu placu kościelnego.

Wykonano generalny remont plebanii, budynków gospodarczych, wikariatu i domu parafialnego. Zabezpieczenie kolegiaty wymagało niestety usunięcia czterech drzew, rosnących bezpośrednio przy murze oporowym kościoła zagrażających jego stabilności i dziesięć potężnych lecz spróchniałych drzew wokół kościoła i budynków parafialnych stwarzających zagrożenie dla obiektów i mieszkańców.

Sporo zmieniło się we wnętrzu świątyni gdzie pojawił się komplet stylowych, dębowych, ławek. Na wszystkie ławki wykonano estetyczne maty polepszające komfort siedzenia w okresie jesienno-zimowym. Zakupiono dwa mosiężne żyrandole - do kaplicy św. Józefa i do kaplicy Padniewskich. Przeprowadzono pełną konserwację dwóch zabytkowych rokokowych konfesjonałów z 1725r. Wykonano pełną konserwację i złocenia dwóch drewnianych zabytkowych lichtarzy z 1730 r. ufundowanych przez Marię-Józefę Sobieską, znajdujących się obecnie przed ołtarzem głównym. Odczyszczono zabytkowe ołtarze, ściany wewnętrzne kościoła , polichromie, rzeźby, stiuki, gzymsy, pilastry głowice i inne  detale architektoniczne  przywracając  im  nowy  blask. Wykonano nowy stylizowany ołtarz soborowy z  ambonką i podstawą ołtarzową w prezbiterium. Założono nowy system nagłośnienia wewnątrz  i  na zewnątrz   kościoła i rozpoczęto modernizację kotłowni.

Przeprowadzono uporządkowanie i odnowienie zabytkowych ornatów i szat liturgicznych. Zakupiono nowe szaty liturgiczne: ornaty, kapy ,alby, komże, kielichy, puszki, monstrancję, kustodia i  inne paramenty do sprawowania  liturgii.

Poza terenem kolegiaty wykonano:

  • Uporządkowanie terenu cmentarza parafialnego, zabezpieczenie i remont kaplicy oraz podbudowę starych murów ogrodzenia cmentarza.

  • Remont generalny zabytkowej kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Kocikowej.

  • Rewitalizację Góry św. Piotra, przeprowadzoną w związku z 950 rocznicą powstania parafii. Uporządkowanie terenu, postawienie nowego kamienno-drewnianego  ogrodzenia o długości 250m .

Ekspertyza przeprowadzona na zlecenie parafii pw. św.św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty wykazała, że zagrożona jest stabilność wzgórza, na którym stoi pilicka fara co może doprowadzić do osunięciem się murów oporowych od strony miasta a w konsekwencji do uszkodzeniem, a nawet zniszczeniem, dzwonnicy, zakrystii czy kaplicy Padniewskich. Nie sposób jest dzisiaj przewidzieć pełnego zakresu zagrożenia. Wykonano już I etap projektu architektonicznego ratowania murów oporowych. W 2017 roku instytucje państwowe odmówiły dotacji na przeprowadzenie niezbędnych prac odwadniających, kanalizacyjnych i brukarskich kończących etap robót zabezpieczających teren przed dalszą destrukcją. Pomimo tego we wrześniu br. rozpoczęto pod nadzorem archeologów prace związane z dokończeniem sieci kanalizacji wokół całego obiektu, ujmującej i odprowadzającej wody opadowe z terenu placu kościelnego i dachów świątyni. Pozostaje problem ustabilizowania wzgórza przez wzmocnienie murów oporowych. To trudne technicznie i kosztowne zadanie. Liczy się każda złotówka i liczy się czas. Przyroda i prawa fizyki są nieczułe na najgorętsze nawet prośby. 28 sierpnia br. zawiązał się Społeczny Zespół Ratowania Pilickiej Kolegiaty. W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyli: Alicja Barczyk, Zbigniew Bzdęga, Andrzej Fabjański, Andrzej Goncerz, Andrzej Grabowski, Henryka Hefko, Aleksander Kot, Anna Kowalska. Celem działania zespołu jest wsparcie działań Parafii w zakresie pozyskiwania środków na renowację świątyni, a w szczególności na zabezpieczenie muru od strony ul. Partyzantów. Przewodniczącą Zespołu, który pracuje na zasadzie wolontariatu, wybrano Henrykę Hefko. Jeszcze przed formalnym powstaniem Zespołu przygotowano i rozesłano apel do osób wywodzących się z Pilicy i z nią emocjonalnie związanych o finansowe wsparcie. Apel w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie parafii, a w formie papierowej w zakrystii kościoła, w kancelarii parafialnej oraz w Agencji Pocztowo -Finansowej REDLAN na Rynku w Pilicy. Nie jest to jedyny pomysł na pozyskiwanie środków finansowych. O kolejnych działaniach i ich efektach będę informował stronie. Prosimy o zgłaszanie pomysłów na pozyskiwanie funduszy. Im więcej osób zaangażuje się w działania tym więcej pomysłów uda się zrealizować. Jednym z realizowanych już działań jest przygotowanie książek o historii kościoła, parafii i miejscowości wchodzących w jej skład. Jako pierwsze ukażą się ”Dzieje Sławniowa”. Prace nad tym wydawnictwem są już na ukończeniu. Kolejne wydawnictwa obejmą Dobrą i Kocikową. Cały czas przybywają nowe wiadomości wyszperane w archiwach, wyszukane w rocznikach starych gazet oraz przekazane przez dawnych i obecnych mieszkańców. Są tematy bardzo szczegółowo opracowane a cały czas pojawiają się nowe wątki, czasami sensacyjne, zmieniające naszą wiedzę lokalnej historii i likwidujące „białe plamy”. Co ciekawe im bliżej naszych czasów tym większe luki w wiadomościach. Nie powinno to dziwić bo średniowiecze czy wiek XIX doczekały się w miarę szczegółowych opracowań. Ostatnie kilkadziesiąt nie spotkało się jeszcze ze szczególnym zainteresowaniem zawodowych historyków. Każda informacja, którą uda się ocalić od zapomnienia jest bezcenna. Zwracam się więc z prośbą o podzielenie się ze mną opowieściami z rodzinnych dziejów, informacjami o ciekawych ludziach urodzonych w Sławniowie i wiadomościami o historii działających tu firm, warsztatów rzemieślniczych instytucji i organizacji. Cały dochód ze sprzedaży wydawnictw trafi do parafii z przeznaczeniem na prace remontowe przy pilickiej kolegiacie.

Datki można przekazywać na konto parafii:

Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela I Św. Jana Ewangelisty w Pilicy.

Nr konta: 88 8450 0005 0040 0409 5602 0001

Z dopiskiem „Na renowację Kolegiaty”

Wrzesień 2017

Społeczny Zespół dotarł z apelem do wielu obecnych i byłych mieszkańców oraz sympatyków Pilicy, co skutkowało przekazaniem przez nich funduszy bezpośrednio na konto parafii. Udało się wydać książkę "Królowa Elżbieta z Pilczy", mojego autorstwa, z której sprzedaży cały dochód również  zasilił konto parafii. A potem do akcji przystapiły ciemne moce. Donosy do prokuratury, Urzędu Skarbowego i burmistrza, zarzucające nam, delikatnie mówiąc, finansowe nieprawidłowości, skutecznie zniechęciły nas do działania. Wiosną 2018 r. Zespół zawiesił działalność. W pilickiej gminie nie ma dzisiaj sprzyjającej atmosfery dla społecznej działalności więc działamy gdzie indziej.