Honorowi Obywatele Pilicy

O Pilicy » Żyli wśród nas » Honorowi Obywatele Pilicy

Honorowi Obywatele Miasta i Gminy Pilica są osobami, które więcej czynią niż mówią o sobie dlatego mam duże trudności z opracowaniem ich szczegółowych biogramów. Postaram się je szybko uzupełnić.

o. Henryk Błażkiewicz  OFM

Urodził się 18 sierpnia 1930 r. w Pilicy. Do zakonu franciszkańskiego wstapił w 1948r. W zakonie poświęcił się pracy naukowej. Ukończył Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie. 17 lutego 1966r. obronił na KUL rozprawę doktorską "Studia w Małopolskiej Prowincji Reformatów 1622-1785". Promotorem był prof. dr hab. Marian Rechowicz.

 

Ogłosił dziewięć prac historycznych dotyczących małopolskiej prowincji reformatów, szkolnictwa parfafialnego diecezji przemyskiej, nauczania filozofii i teologii w zakonie franciszanów, recepcji przez polskich franciszkanów filozofii i teologii św. Bonawentury oraz Dunsa Scota. Wydał drukiem prace poświęcone dziejom Pilicy będące wynikiem piętnastoletnich poszukiwań w archiwach:

  • Parafia Pilica w latach niewoli narodowej. Nadbitka z „Naszej Przeszłości” T.59. Kraków 1983

  • Parafia Pilica w latach 1914-45. „Nasza Przeszłość” T.66. Kraków 1986

  • Dzieje parafii Pilica. Instytut Technologiczny Księży Misjonarzy. Kraków 1988.

  • Pilica. Zarys dziejów miejscowości. Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy Nasza Przeszłość. Kraków 1992.

  • Franciszkanie w Pilicy:1745-1995. Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przyszłość", 1995

1 czerwca 1999 na wniosek Rady Miasta i Gminy Pilica o.Henrzk Błażkiewicz otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy . Ostatnie lata życia spędził w Sanktuarium Św.Kazimierza w Krakowie. W październiku 2012 obchodził jubileusz 60 lat profesji uroczystej. Zmarł 13 października 2014r.

 

 

 

Dzieło życia o.Błażkiewicza. Monografia Pilicy. 

 

Monografia "Pilica.Zarys dziejów miejscowości", bez której nie byłoby strony www.jura-pilica.com, a kto wie, może nie byłoby mojego zainteresowania historią Pilicy, była i jest dla mnie niezastąpionym przewodnikiem w moich poszukiwaniach przyczynków do dziejów naszej miejscowości. Zebranie materiałów przedstawionych w  monografii w czasach kiedy nie było internetu, a problematyczne było nawet kserowanie dokumentów, od lat wzbudza mój wielki szacunek dla Autora. 

 

o. Szymon Bienias  OFM

Urodziłsię 14 listopada 1944 r w Koszarach. Wyświęcony został w roku 1969. Był gwardianem w Pilicy w latach 1990 – 1999. W tym czasie w klasztorze otwarto postulat dla kandydatów na braci zakonnych oraz juniorat dla braci po nowicjacie. Odnowiona kaplica sw.Antoniego. Przeprowadzono remont refektarza i chóru.Położona została marmurowa posadzka na dolnych korytarzach klasztoru a w celach parkiety. Wykonano dębowa wykładzinę schodów i remont boazerii. Pod starą biblioteką powstało mieszkanie dla personelu świeckiego. Nowy piętrowy budynek obok przeznaczono na bibliotekę i salą dla młodzieży. Usunięte zostały zniszczone sprzęty.W prezbiterium ułożono posadzkę z czarnego marmuru i stopnie przed głównym ołtarzem. Odnowiona została polichromia w kościele. W r. 1997 został odnowiony Obraz Matki Bożej Śnieżnej. 1 czerwca 1999, na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Pilicy i Ziemi Pilickiej, za wkład pracy przy rozbudowie zespołu klasztornego oraz rewaloryzacji zabytkowego kościoła otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Pilica. O.Szymon z Pilicy trafił do klasztoru w Kętach gdzie przebywał do 2012r. 

 

 

 

 

Uroczystości w dniu 1 czerwca 1999r.Z lewej o.Bienias ,z prawej o.Błażkiewicz.

 Obecnie o.Szymon przebywa w klasztorze pilickim klasztorze oo.franciszkanów.

  O. Wacław Michalczyk OFM

19 grudnia 2011 w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Pilicy odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta i Gminy. Tytuł honorowego obywatela Pilicy otrzymał ojciec Wacław Michalczyk. Duchowny dla okolicznych mieszkańców szybko stał się autorytetem moralnym i jako proboszcz parafii doprowadził do rozkwitu Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej. urodził się 22 kwietnia 1945 roku w miejscowości Ługi w województwie mazowieckim.Pochodzi spod Czarnolasu w diecezji radomskiej, z rodziny wielodzietnej. Jest trzecim z ośmiorga dzieci Otylii i Józefa. Ukończył Niższe Seminarium Duchowne w Wieliczce oraz 6-letnie studia seminaryjne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. 14 czerwca 1970 r. z rąk bp. Małysiaka przyjął święcenia kapłańskie. Zaraz potem rozpoczął studia specjalistyczne w Rzymie zwieńczone obroną pracy doktorskiej. Już w trakcie studiów rzymskich rozpoczął działalność wydawniczą, którą kontynuuje do dziś. W roku 1980, po 9 latach pobytu we Włoszech, powrócił do Polski. W latach 1984-1992 pełnił funkcję ministra prowincjonalnego prowincji Matki Bożej Anielskiej w Polsce. W latach 1981-1984 i 1992-1999 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie. Od 2002 roku kustosz Sanktuarium MBŚ w Pilicy, gwardian i proboszcz parafii. Wykładowca WSDF i Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie. Jest wykładowcą w seminarium oraz w Instytucie Studiów Franciszkańskich w Krakowie. Zajmuje się też tłumaczeniem tekstów, pism z języka włoskiego i francuskiego, choć włada też innymi językami. Z inicjatywy o. Wacława do tej pory zostało wydanych pięć tomów Biblioteki franciszkańskiej. Tom szósty, nad którym pracuje, będzie dotyczył antologii tekstów franciszkańskich Romana Brandstaettera.Za rezydencji ojca Michalczyka Kościół Franciszkanów został ogłoszony Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej - Opiekunki Rodzin. Miał miejsce również akt koronacji obrazu. W 2005 roku powstał Maryjny Ogród Różańcowy, a dwa lata później poświęcono pierwszą w Polsce figurkę Św. Kingi-Patronki Samorządowców. W 2008 roku Sanktuarium MBŚ zostało włączone do Międzynarodowego szlaku Maryjnego. Pod redakcją ojca Wacława ukazał y się takie publikacje jak: „Pilica - Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej”, „Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin w Pilicy -Biskupicach”, „Pilicka opiekunka Rodzin”, „Uświęcaj Rodziny”, „Idź do Antoniego”.

 

19 grudnia 2011 Rada Miasta i Gminy Pilica nadała o.Wacławowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Pilica.

 

 

ks.Władysław Ogonowski

 Ks.Władysław Ogonowski urodził się 27 czerwca 1937 r. w Jasieniu, gm. Łopuszno, niedaleko Kielc. Szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Łopusznie. Maturę złożył w Poznaniu, po czym wstąpił do seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 VI 1967 r. w Kielcach. Pracował kolejno na wikariatach: w Sułoszowej, Tczycy, Gorzkowie i Szańcu. W latach 1980 – 1984 był administratorem nowo tworzącej się parafii w Okradzionowie k. Sławkowa. Od sierpnia 1984 do października 1986 r. pełnił funkcję proboszcza w Zadrożu. 18 października 1986 r. został mianowany proboszczem parafii Kidów. Jako nauczyciel religii, pracował w szkołach podstawowych w Wierzbicy, Kidowie oraz Dzwono-Sierbowicach. W 2001 r. otrzymał z rąk biskupa godność kanonika kapituły miechowskiej. W 2002 r. obronił na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie pracę magisterską dotyczącą kwestii historycznych i liturgicznych w parafii Kidów. W 2011r. został odznczony Srebrną Odznaką Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidaulnych. Ks.Ogonowski pełnił funkcję ojca duchownego dekanatu Żarnowiec. Współpracował z licznymi organizacjami społecznymi. 29 czerwca 2012 r. przyjęto jego rezygnację z funkcji proboszcza parafii Kidów z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego. W przekroju od początku XIX w. do teraz był najdłużej sprawującym posługę proboszczem w parafii Kidów. Jako proboszcz ksiądz Władysław Ogonowski położył duże zasługi w pracach gospodarczych i organizacyjnych na rzecz parafii. Pod jego przewodnictwem jeszcze w latach 80-tych wyremontowano punkt katechetyczny w Kidowie, uregulowano stan własności gruntów plebańskich, założono tabernakulum w kaplicy w Wierzbicy. W latach 90-tych pomalowano i otynkowano kidowski kościół, odnowiono część ołtarzy i stacje drogi krzyżowej, zakupiono do kościoła nowe ławki i konfesjonały, uporządkowano cmentarz, wykonano prace remontowe na plebanii. W 1993 r. ukończono rozbudowę kaplicy w Wierzbicy, którą następnie ogrodzono. W roku 2008 r. wstawiono nowe witraże w kościele, a w 2011 r. przeprowadzono remont sufitu i wymianę dachu. W 2012 roku odnowiono zakrystię oraz wyremontowano organy.

19 grudnia 2012 Uchwałą Rady Miasta i Gminy Pilica ks.Władysław Ogonowski uznany został Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Pilica.  [©.CB]  

 

11 czerwca 2017 jubileusz ks.Władysław Ogonowski obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Z okazji jubileuszu w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie odprawiono uroczystą Mszę podczas której społeczność Łopuszna złożyła Jubilatowi wyrazy podziękowania za działalność duszpasterską.