Słodownia

O Pilicy » Obiekty » Obiekty przemysłowe » Słodownia

Powtarzana w wielu opisach informacja, że pierwszą słodownię wzniósł w Pilicy w roku 1876 Leon Epstein nie jest prawdziwa. Już w roku 1874 ukazało się w prasie ogłoszenie:

W dobrach Pilica pow. Olkuskiem o 16 wiorst od Zawiercia, 13 od Wolbromia stacyi dr. żelaznej Dąbrowskiej, jest zaraz do wydzierżawienia fabryka słodu urządzona wedle najnowszego systemu oraz browar piwny w miasteczku Pilicy jak również kilka większych i mniejszych folwarków, z inwentarzami, zaraz lub od 1 lipca roku przyszłego. Wiadomość na miejscu w zarządzie dóbr.

Nie wiadomo jednak którego obiektu dotyczy ogłoszenie. Zasługą Leona Epsteina jest rozbudowa zakładu. Wykorzystany został budynek dawnej farbiarni. Plan przebudowy farbiarni na słodownię sporządzony został w maju 1878 roku przez Karola Poszepnyja, inżyniera z Warszawy. Ówczesna prasa donosiła:

Najgłówniejszym faktem jak na dziś, jest powstający a może jedyny w naszym kraju zakład na wielka skalę produkcji słodu. Zakupiony przez właściciela dóbr Pilica p. Leona Epsteina obszerny gmach z rozległym placem niegdyś farbiarnię stanowiący, od firmy C.A.Moes, przekształca się obecnie na skład jęczmienia i sale zalewu, a tuż obok tegoż budują się suszarnie czteropiętrowe według najnowszych systemów, mające corocznie od 13 000 korcy słodu dostarczać. Pomysł tego rodzaju zakładu, przy rozpowszechnionem użyciu piwa, wysokich cenach innych napojów, wróży przedsięwzięciu znakomite powodzenie a blizkość najurodzajniejszych okolic, wykazuje trafność w wyborze miejscowości.

W samej Pilicy wykańcza się z całą energia fabryka słodu, która może za kilkanaście dni w ruch będzie wprawiona

Produkcję słodu podjęto w 1878 r. W tym czasie był to pierwszy tego rodzaju zakład w kraju. Słodownia wyposażona była w maszynę parową o mocy 20 KM i zatrudniała dziewięciu robotników, mieląc dziennie 50 korców słodu. Słodownia funkcjonowała do końca XIX w. Wymieniono ją jako część składową majątku Pilica w dokumentach sprzedaży z 1894 r. W roku 1904, słodownia funkcjonuje pod nazwą „Fabryka Krochmalu i Słodu Pilica", zatrudniając 25 osób. Zakład wyposażony był w dwa motory naftowe o sile 8-10 KM. Wartość rocznej produkcji zakładu wynosiła wówczas 120 000 rubli.Słodownia jako samodzielny zakład funkcjonowała do I wojny światowej kiedy to wraz z krochmalnią na Zarzeczu, zostały uszkodzone w czasie działań wojennych i zaprzestały produkcji.

W roku 1912 Kazimierz Arkuszewski przystąpił do budowy drożdżowni zlokalizowanej w pobliżu słodowni Epsteina.  W   "Protokole z posiedzenia seymiku powiatowego olkuskiego w dniu 15 marca 1920" zapisano:

Przewodniczący zaznajamia członków sejmiku w sprawie starań poczynionych celem przeniesienia szpitala w Pilicy z gmachu klasztornego do jakiegokolwiek innego budynku. Proponowane gmachy w Pilicy jak słodownia Ungra..... pomijając już szaloną cenę, nie nadają się na szpital.

Informacja ta dotyczy prawdopodobnie budynku wspomnianej wyżej słodowni zbudowanej Epsteina. Wyjaśnienia wymaga czy była ona wówczas własnością Arkuszewskiego a Unger był jej dzierżawcą czy też słodownia nie znalazła się w pierwszym zestawie majatku zakupionego przez Arkuszewskiego. 

Drożdżownię otwarto w kwietniu 1913 r. Pracowało w niej 30 robotników. Z biegiem czasu jej częścią stała się też słodownia. W latach 1937-38 słodownia została ponownie uruchomiona i produkowała słód przeznaczony na eksport do Stanów Zjednoczonych.

 

Projekt przebudowy krochmalni na słodownię