Rzewuscy

O Pilicy » Właściciele » Inni właściciele » Rzewuscy

Ród Rzewuskich herbu Krzywda wywodził się z Rzewusek na Podlasiu. W wieku XVIII zostali wyniesieni do elity społecznej i politycznej, kiedy hetmani koronnymi zostali kolejno trzej jego przedstawiciele:

  • Stanisław Mateusz, który buławę polną otrzymał 5 maja 1706, a buławę wielką 12 października 1726.
  • Wacław - syn Stanisława -buława polna 5 czerwca 1752, buława wielka 9 kwietnia 1773.
  • Seweryn, syn Wacława, który został mianowany hetmanem polnym 8 lutego 1774. Pozbawiony został tej funkcji 27 stycznia 1792 kiedy Sejm Wielki znióbuławę polną.

Aleksander Kazimierz Rzewuski urodził się prawdopodobnie w roku 1820. Był synem Józefa Rzewuskiego (1770-1823) i Józefy Kamockiej z Kamocina herbu Jelita (ur.1790). Ożenił się z Weroniką Dunin-Karwicką z Piotrkowa herbu Łabę(ur. 1814 w Warszawie), córką oficera wojska polskiego Józefa Dunin-Karwickiego (1781-1820) i Weroniki Marianny Parys (ur.1791?). W Będzinie, urodzili się:

  • Stefan Roman Wincenty;ur. 4 września 1840
  • Bronisław Aleksander; ur. 4 grudnia 1841

Aleksander Kazimierz został  posiadaczem Kleszczowej, gdzie przyszli na świat:

  • Kazimiera Weronika Józefa; urodzona 9 maja 1843 (chrzestni: Antoni Karwicki i Józefa Rzewuska).
  • Alfred Ignacy Napoleon, urodzony l czerwca 1846 (chrzestni: Ignacy i Helena Rzewuscy). Zmarł w roku 1896 - Góra św. Małgorzaty.

Po Kleszczowej urodzili się:

  • Władysław; ur. 19 stycznia 1850 w Tczycy- zm. 24 stycznia 1850 w Tczycy.
  • Władysław; ur. 20 sierpnia 1853w Tczycy

 

Przed rokiem 1854 Aleksandrowi i jego potomkom przyznane zostało szlachectwo dziedziczne w Królestwie Polskim. Zmarł 31 stycznia 1867 w Nawarzycach.