Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobrakowie

O Pilicy » Obiekty » Obiekty sakralne » Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobrakowie

19 sierpnia 1957 r. bp Czesław Kaczmarek erygował parafię w Dobrakowie. Okręg parafialny wydzielony został z parafii w Kidowie, do której dotychczas należał Dobraków i z Łan Wielkich. Początkowo funkcję kościoła parafialnego pełniła skromnie wyposażona drewniana świątynia. Konieczna była budowa nowej, większej świątyni. Ks. Probierz zapisał w kronice:

...Otrzymałem z Kurii pismo upoważniające mnie do zbierania ofiar po innych parafiach Udałem się w podróż, wiele razy wyjeżdżałem rano i wracałem wieczorem zwożąc wiele rzeczy cennych i kosztownych choć te wyjazdy na motocyklu, trwające na przestrzeni dwóch miesięcy, bardzo mnie osłabiły...

Budowa nowego kościoła była realizowana w latach 1979-1983, gdy proboszczem parafii był ks. Aleksander Zaporowski. Autorami projektu kościoła byli: inż. Jan Głuch i inż. Roman Siwek. Kościół poświęcił bp Mieczysław Jaworski w 1985 r. W wystroju wnętrza dominuje drewno. Autorem niemal wszystkich elementów drewnianych, figur i płaskorzeźb jest Antoni Toborowicz. W ołtarzu głównym znajduje się krzyż, w ołtarzu bocznym Matka Boża Częstochowska oraz drugi patron kościoła, orędownik rolników, św. Izydor. Na frontonie kościoła znajduje się wizerunek MB Częstochowskiej, który pozostał na pamiątkę peregrynacji. Dwie tablice ku czci Jana Pawła II ufundował jeden z parafian. Obok kościoła znajduje się postawiony w 1990 roku kamienny pomnik poświęcony mieszkańcom Dobrakowa-ofiarom II wojny światowej. Przed wejściem na plac kościelny znajduje się kamienna figura Matki Boskiej Różańcowej z 1920 roku a na placu kościelnym drewniana kapliczka z 1982 roku autorstwa A. Toborowicza.

Proboszczami parafii od 1957 r. byli kolejno:

ks. Józef Probierz,

ks. Franciszek Hołdyk,

ks. Antoni Kwiecień,

ks. Kazimierz Kucypera,

ks. Aleksander Zaporowski,

ks. Czesław Krzyszkowski,

ks. Stanisław Zapała

ks.Tadeusz Jakubek

 

 

Figura Matki Boskiej Różańcowej z 1920 roku