Rodzinny dramat w Dobrej

O Pilicy » Legendy-Opowieści-Tajemnice » Rodzinny dramat w Dobrej

 W 1851 r. dobra pilickie zostały wystawione na licytację w Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Radomskiej. Do pierwszej licytacji, 13 kwietnia 1851 r. Nikt się nie zgłosił i zapewne Bank obniżył cenę wywoławczą. W kolejnej licytacji dobra nabył Christian August Moes. To jemu przypisuje się uruchomienie gorzelni na folwarku w Dobrej, która z czasem stała się jedną ze znaczniejszych w okolicy. Stara gorzelnia na Zarzeczu była nieczynna już na początku lat pięćdziesiątych XIX w. Wkrótce w pilickich metrykach odnotowano dramat rodzinny, który miał miejsce w gorzelni w Dobrej. 1 sierpnia 1852 r. zmarł tam Karol Aszerbrenner, syn gorzelanego Traugota i jego żony Rozalii z Niewiarowskich (Księga urodzeń, małżeństw i zgonów Pilica 1852. Rejestr zejść - poz. 150). 2 sierpnia, o godzinie drugiej nad ranem zmarł Traugot Aszerbrenner, liczący 40 lat. [Księga urodzeń … poz. 148]. O tej samej godzinie zmarła jego żona -Rozalia, mająca trzydzieści lat, córka Jana i Agnieszki z Niewiarowskich [Księga urodzeń...poz. 149]. W tym samym dniu, o godzinie piątej nad ranem zmarł Jędrzej Obiegło, lat pięćdziesiąt, pomocnik gorzelanego [Księga urodzeń… poz. 151]. Co było przyczyną dramatu nie wiadomo. Gorzelnia, po oczywiście działała nadal. W roku 1867 wymieniony jest tutejszy gorzelany -Ludwik Manske (Mański), ewangelik, urodzony około 1837 r. który poślubił Wilhelminę (ur. około 1835 r.). 8 kwietnia 1868 r. w Dobrej, urodziła się ich córka -Wilhelmina Jadwiga Ludwika [Akta urodzeń filiału ewangelicko -augsburskiego Pilica z roku 1868. Poz.6]. Świadkami byli Wilhelm Miller (ur. około 1840 r). rządca folwarku w Dobrej i Fryderyk Stiller, mularz ze Sławniowa. Wilhelmina Jadwiga zmarła w Dobrej 22 kwietnia 1868 [Akta zejść filiału ewangelicko -augsburskiego Pilica z roku 1868. Poz. 3]. W dokumentach dotyczących spraw spadkowych po śmierci Christiana Augusta Moesa [11 września 1872 r.] wymieniono zabudowania folwarku Dobra:

  • Dom mieszkalny z przystawą drewnianą pod gontem.
  • Owczarnia drewniana w słupy murowana pod gontem.
  • Stodoła murowana pod gontem,
  • Chlewy i stajnia murowane pod gontem.
  • Lodownia drewniana pod gontem.
  • 5 domów mieszkalnych i jeden chlew drewniany pod gontem

W roku 1864 C.A. Moes uruchomił nową gorzelnią na folwarku Owczarnia, w której, jeszcze w tym samym roku, wyprodukowano alkohol o wartości 1989 rubli. Gorzelnia w Dobrej wyprodukowała w 1874 r. 4200 wiader wódki o wartości 20 000 rubli. Wkrótce nadeszły gorsze czasy. Korespondent Gazety Kieleckiej doniósł w 1878 r: […] Jedna ze znaczniejszych w okolicy gorzelnia w Dobrej stagnuje. O dalszych losach gorzelni brak jest informacji.