Tolimir Żarski

O Pilicy » Żyli wśród nas » Goście » Tolimir Żarski

 Urodził się w 1834 roku w Dąbrowie Górniczej. Karierę zawodową rozpoczął w biurze górniczym, w którym jego ojciec pracował jako archiwista. Równocześnie uczył się gry na skrzypcach a wraz z dwoma braćmi założył 24-osobowa orkiestrę górniczą. Ukończył szkołę techniczną za granicą uzyskując tytuł inżyniera-mechanika. Po powrocie został technikiem maszynowym w fabrykach kortu C.A.Moesa. Sprowdzając maszyny do fabryk Moesa kontaktował się z firmą Lilpop &Rau, do której przeszedł na stanowisko kierownika zakładu. Podczas nadzorowani montażu maszyn poznał hr.Poletyłło, który zaproponował mu kierownictwo fabryki mebli giętych w Wojciechowie. Wraz z kilkoma wspólnikami, założył własną fabryczkę mebli w Warszawie. Wkrótce wycofał się z tej działaności i założył warsztat lutniczy w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 53 gdzie badał budowę instrumentów starowłoskich oraz konstruował instrumenty według wzorów bresciańskich i kremońskich. W roku 1888 na Warszawskiej Wystawie Muzycznej w Pałacu Krasińskich wystawił czworo skrzypiec i wiolonczelę według modelu Bergonziego, które według Stanisława Barcewicza, Zygmunta Noskowskiego i A.Stalmacha miały piękne brzmienie. W 1891 r. St.Barcewicz miał podobno wystąpić z jego skrzypcami na koncercie podczas wiedeńskiej Wystawy Muzycznej i Teatralnej. W 1892 r. w "Echu Muzycznym i teatralnym" ukazał się list St.Barcewicza, K.Rożalskiego, M.Szymańskiego i A.Stalmacha, w którym autorzy wysoko ocenili działalność Żarskiego. W 1894 roku jego instrumenty zostały wystawione we lwowie. Z nieznanych przyczyn opuścił Warszawę udając się najpierw do Lwowa, potem do Londynu a następnie do Pragi gdzie na Starym Mieście, na uliczce Żateckiej, założył warsztat. Zmarł tam na gruźlicę w nędzy i zapomnieniu.W gazecie "Hlas Naroda" ukazał się jego nekrolog, w którym pisanio o nim jako o "znakomitym mężu wielkiej wiedzy i zręczności poprostu nieporównywalnej".

 

Nie udało mi się ustalić czy istniały jakieś powiązania rodzinne między Tolimirem Żarskim a Felicją Żarską, która w latach 1855-1898 prowadziła w Pilicy żeńską szkołę prywatną.