Franciszek Kacper Fornalski- powstaniec listopadowy

O Pilicy » Żyli wśród nas » Wojskowi i powstańcy » Franciszek Kacper Fornalski- powstaniec listopadowy

Franciszek Kacper Fornalski zwykle nie używał drugiego imienia, przez co często był mylony z ojcem.Urodził się w roku 1806 w Pilicy jako pierworodny syn Franciszka Fornalskiego i Julianny z Konarzewskich.Fornalscy pochodzili z drobnej rodziny szlacheckiej pieczętującej się własną odmianą herbu:Tarcza dwudzielna w słup, w polu prawym czerwonym, orzeł srebrny w koronie złotej, w lewym polu srebrnym złota litera V obramowana czarną obwódką .Labry w barwach czerwono-srebrnych. Klejnot - trzy srebrne strusie pióra.Ojciec jego był  wojskowym.Prawdopodobnie początek jego służby wojskowej nastąpił przez udział w kawalerii pułkownika Wojciecha Męcińskiego złożonej z ochotników i pospolitego ruszenia Województwa Krakowskiego. Czterystuosobowy oddział pułkownika Wojciecha Męcińskiego,przyszły 4 pułk strzelców konnych,dołączył na początku 1807 roku do polskiego korpusu obserwacyjnego pod dowództwem generała Józefa Zajączka.Wszedł do służby wojskowej w roku 1806. Odbywał Marsze w Prusach 1806, Gallicyi, Rossyi, Saxonii, był w Bitwach pod Wałami- Friedland, Żarnowiem- Smoleńskiem, Możayskiem- Wiaźmią- Czerykowem- Berezyną- Wittenbergiem i Lipskiem. Ozdobiony dwoma krzyżami, Polskiem i Francuzkiem. Uwolniony [ze służby wojskowej] dnia 31 Grudnia 1817 r. Miał stopień zostając w czynnej służbie: Sierżant w pułku 4 Jazdy Xięstwa Warszawskiego.W bitwie pod Lipskiem (1813) dostał się do niewoli,z której wrócił w roku 1814. Zwolniony został ze służby w roku 1817 w stopniu sierżanta 4. Pułku Jazdy Wojsk Księstwa Warszawskiego jako Kawaler Orderu Kawalerskiego Legii Honorowej (nadanego 12.10.1813),Srebrnego Krzyża Wojskowego Virtuti Militari   (nadanego 1.2.1808 roku) i Orderu Św. Heleny.Jak widać ojciec rozpoczął służbę wojskową mniej więcej w czasie gdy pierowrodny syn przychodził na świat.Już w wieku pięciu lat Franciszek Kacper został zapisany do Korpusu Kadetów w Kaliszu.Matka zmarła około roku 1814 roku prawdopodobnie zanim ojciec wrócił z niewoli. Drugą żoną Franciszka Fornalskiego była Helena z Łapniewskich, córka Jana Obywatela z Krakowa. Pobrali się dnia 13 listopada 1816 roku Być może ojciec poznał ją  przy pełnieniu funkcji Strażnika Leśnego Lasów Górniczych w straży Rabsztyn Leśnictwa Jawornickiego (Jaworzno),którą objął 23 marca 1815 roku. Franciszek Kacper kształci się  w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie.Wraz z innymi uczniami tej szkoły wziął udział w Powstaniu Listopadowym początkowo jako podoficer 1. Pułku Strzelców. Potem był adiutantem generała Piotra hrabiego Szembeka w 2. Pułku Strzelców. 24 stycznia 1831 awansował na podporucznika w 23. Pułku Piechoty Liniowej. Miał młodszego o pięć lat brata Józefa,który także służył w Powstaniu Listopadowym  jako żołnierz 23. pułku piechoty. Obaj bracia walczyli pod twierdzą Modlin.11 października 1831 Franciszek Kacper przybył z Modlina do Warszawy i stawił się przed Komisją Rządową Wojny.Po zakończeniu powstania Franciszek Kacper Fornalski przeniósł się do Kunowa.Tu w roku 1834  ożenił się z Marianną z Czerwińskich,córką Władysława, burmistrza kunowskiego i Agaty ze Strąkiewiczów,z którą miał pięć córek.Franciszek Kacper Fornalski był artystą - kamieniarzem. Zaprojektował m.in. ołtarze w kościele w Kunowie: Ołtarz Matki Boskiej Różańcowej, Ołtarz Św. Anny i Ołtarz Przemienienia Pańskiego.

 ...Ołtarz Matki Boskiej Różańcowej projektował Franciszek Fornalski, który w młodości po ukończeniu szkoły kadetów w Kaliszu, służył wojskowo, był adjutantem przy jenerale Szembeku w drugim pułku strzelców, wyszedł z wojska jako podchorąży, po wojnie osiadł przy ojcu strażniku w lasach rządowych leśnictwa Iłża ...

 ...Ołtarz św. Anny projektował go i ustawił również Franciszek Fornalski... 

 ...W miesiącu lipcu 1850 r. osadzony był ołtarz Przemienienia Pańskiego (...) Abrys zrobił Fornalski...

...Ołtarz Przemienienia Pańskiego projektował Franciszek Fornalski, który w młodości ukończył ośmioklasową szkołę kadetów w Kaliszu, był adjutantem przy generale Szembeku, dowódcy drugiego pułku strzelców i w 1831 r. wyszedł z wojska jako podchorąży...

Franciszek Kacper był także jeometrą, czyli geodetą.Zmarł 17 lipca 1850 w Kunowie.