prof.Mieczysław Kucharzewski

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie nauki i techniki » prof.Mieczysław Kucharzewski

Mieczysław Kucharzewski urodził się 21.06.1920 w  Wierbce. Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Męskiego im. K. Wielkiego w Olkuszu, gdzie w 1938 r. zdał maturę typu humanistycznego. Studia matematyczne rozpoczęte na Uniwersytecie im. J. Piłsudskiego w Warszawie po pierwszym roku akademickim przerwał wybuch II wojny światowej. Lata okupacji spędził w rodzinnych stronach, gdzie w latach 1940-1944, na terenie Wierbki i Pilicy, prowadził tajne nauczanie.Do studiów uniwersyteckich wrócił w kwietniu 1945 r. na na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył je  w 1950 roku.W październiku 1948 roku, będąc jeszcze studentem, rozpoczął pracę jako asystent u prof. S.Gołąba. W latach 1948-1951 pracował na Akademii Górniczo-Hutniczej.Od 1956 roku rozpoczął pracę jako adiunkt w IM PAN w Warszawie. W latach 1951-1956 pracował na UJ w Krakowie. W latach  1956-1961 wykładał w Studium Wieczorowym Politechniki Śląskiej w Katowicach.W latach 1956-1965, pracował  w WSP w Katowicach. W roku 1959 na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. UJ otrzymał stopień doktora.Na tym samym Wydziale w 1962 roku, uzyskał stopień doktora habilitowanego.Docentem został mianowany w 1963 roku, a w 1972 roku Rada Państwa mianowała go profesorem nadzwyczajnym.W 1984 roku został mianowany profesorem zwyczajnym.Uczestniczył w organizacji Filii UJ w Katowicach. a także Uniwersytetu Śląskiego. Na uczelniach tych pracował w latach 1963-1970 pełniąc funkcję kierownika Katedry Geometrii. W 1974 r. został przeniesiony do Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie pracował do przzejścia na emeryturę w 1990 r. W Instytucie Matematyki PŚl. był kierownikiem Zakładu Geometrii, pełnił funkcję dyrektora w latach 1976-1978, a do przejścia na emeryturę był zastępcą dyrektora ds. nauki. W latach 1974-1977 pracował na WSP w Częstochowie.Opublikował ponad 100 prac naukowych  a także sześć skryptów i dwie monografie.Był promotorem 13 prac doktorskich.Zmarł  14.11.1993r.