prof.Aleksander Rothert

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie nauki i techniki » prof.Aleksander Rothert

urodzony:13.VIII.1870 w Pilicy. Syn bankiera Gustawa Adolfa Rotherta,dyrektora Banku Handlowego w Rydze, i Anieli Strońskiej. Brat m.in. Alfreda i Władysława. W 1888r. ukończył szkołę średnią w Rydze.

1889 - 1993 studia na Politechnice w Rydze (inż. mechanik)


1893 - 1894 Darmstadt studia pod kierunkiem - prof. elektrotechniki Erasmusa Kittlera

1894 - 1897 Kierownik laboratorium i wynalazca w Tow. Kom. Zakładów W. Lahmeyera we Frankfurcie n/Menem

1896 - Wynalezienie i opatentowanie twornika prądu stałego z amperozwojem
1897 - 1898 ingenieur en chef w Fabryce "Fabius Henrion" w Nancy

1898 - 1899 ingenieur en chef w Compagnie Internationale d'Electricité w Liege

1899 - 1900 kierownik Oddziału w Tow. W. Lahmeyera w Moskwie

1901 - 1903 dyrektor techniczny w The British Electric Plant Co. w Alloa

1904 - 1907 dyrektor w Compagnie Centrale d'Electricité w Moskwie
1904 - 1914 członek Stowarzyszenia Inżynierów Elektryków (IEE) w Londynie

1908 - menedżer w Tow. Elektr. Westinghouse'a. Publikacja „ Aus der modernen Motorenfabrikation“ w „Elektrotechnische Zeitung“.

1908 - 1915 profesor budowy maszyn elektrycznych i projektowania elektrowni w Politechnice Lwowskiej

1909 - odczyt w Verein Deutscher Ingenieure w Berlinie p.t. "Der moderne Geist in der Maschinenfabrik"

1909 - Publikacje „Beitrag zum Studium der Löhnungsmethoden“ w "Werkstattechnik";„Der Moderne Geist in der Maschinenfabrik“ w "Technik und Wirtschaft" oraz „Aus der Praxis der Lagerverwaltung“ w "Technik und Wirtschaft"

1910 Publikacje „O wykonywaniu rysunków warsztatowych w fabrykach maszyn“ w "Czasopismie Technicznym", „Poglądy nowoczesne na urządzenia i organizację fabryki maszyn“ i „O systemach płacy mających na celu podniesienie produkcyjności robotnika“ w "Przeglądzie Technicznym" "Przegląd Techniczny"(także wydanie. książkowe).Publikacja książek "Teoria i konstrukcja maszyn elektrycznych" oraz "Systemy płac"

1912 - Publikacja „Podstawy kalkulacji przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem fabryki maszyn“ w "Przeglądzie Technicznym"

1913 Przedmowa do ksiązki F.W. Taylor: "Zasady organizacji naukowej zakładów przemysłowych"

1916 - 1917 inżynier ds. produkcji w Fabryce "Siemens-Schuckerta" w Petersburgu

1918 - doradca ds. organizacji w Oddziale Zakładów AEG w Charkowie

1919 - 1920 współzałożyciel i dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrycznego w Warszawie

1920 - Publikacja „Przykład współczesnej organizacji fabryki z uwzględnieniem zasad Taylora“ w "Przeglądzie Technicznym"

1921- „Przykład współczesnej organizacji fabryki z uwzględnieniem zasad Taylora“ wydany jako broszura.

1920 - 1937 założyciel, członek czynny, sekretarz Wydziału Mechanicznego Akademia Nauk Technicznychw Warszawie

1921 - 1922 dyrektor w Fabryce "Hirszberg i Wilczyński" w Łodzi. Publikacja „O systemach płacy mających na celu podniesienie produkcyjności robotnika“ - wydanie. książkowe

1922 Publikacja „Kalkulacja kosztów własnych w przemyśle“ w "Przeglądzie Technicznym"

Drugie wydanie „O systemach płacy mających na celu podniesienie produkcyjności robotnika“.

Drugie wydanie ksiązki F.W. Taylor: "Zasady organizacji naukowej zakładów przemysłowych".

1923 - 1926 doradca ds. organizacji w Tow. Zakładów "L. Zieleniewski" w Krakowie gdzie wprowadzał do praktyki nowe systemy organizacji pracy


1924 - referat na Międzynarodowym Kongresie Naukowej Organizacji w Pradze p.t. ”Znaczenie oszczędności czasu i udział robotników i majstrów w oszczędności osiągniętej” .


1925 - doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej;tłumaczenie ksiązki C. B. Thompsona „System Taylora”


1925 - członek - założyciel Instytutu Naukowej Organizacji w Warszawie

1927 - 1928 przewodniczący Państwowej Komisji Ankietowej ds. Badania Warunków i Kosztów Produkcji

1927 - 1928 wykładowca w Wyższym Studium Handlowym w Krakowie

1929 - 1937 profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

1930 - członek-korespondent Elektrotechnisches Verein w Berlinie.Publikacja „Gospodarka materiałowa” w "Przeglądzie Metalowym".Członek Wydziału Nauk Technicznych Warszawskiego Towarzystwa Naukowego


1932 - Publikacja „Organizacja gospodarki materiałowej w przemyśle i handlu”

1933 - Publikacja „Wydajność pracy, zmęczenie i wynagrodzenie” w "Przeglądzie Technicznym" 1934 publikacja „Prawidłowa organizacja przedsiębiorstw” i „Biuro rozdzielcze” w "Przeglądzie Organizacji"

1939 - tłumaczenie ksiązki C. B. Thompsona „System Taylora”(2 wyd.)

Był bratem Władysława Karola prof.botaniki uniwersytetów w Kazaniu, Charkowie i Odessie.

Zmarł: 4.III.1937 w Warszawie.

 

ze strony www.archiwumkorporacyjne.pl

 

 

Aleksander-drugi z prawej w górnym rzędzie