ks.Wincenty Wacowski

O Pilicy » Żyli wśród nas » Wojskowi i powstańcy » ks.Wincenty Wacowski

Urodził się w r.1824 w Gieble. Syn Filipa. 30 sierpnia 1859 ks. Wacowski,dotychczasowy wikary, otrzymał nominację na proboszcza. 28 września 1861 r. poinformował konsystorz generalny że kościół został pokryty nowym tynkiem, odrestaurowano herby fundatorów,położono nowe gonty na zabudowaniach kościelnych a ogrodzenie ze szkarpami otynkowano i zadaszono. Położono dach na dzwonnicy a sygnaturka została pokryta blacha angielską. Odnowiono schody wejściowe do kościoła. Przebudowano spróchniały most z plebanii do kościoła. Prace finansowano ze składek wiernych,którzy przeznaczyli na ten cel kilkanaście tysięcy zł.nocy z 23 na 24 lutego, będąc proboszczem parafii Pilica został aresztowany za podburzające kazanie i wysłany do Warszawy gdzie skazano go na zamieszkanie w cesarstwie. 27 lutego 1864 naczelnik powiatu olkuskiego i miechowskiego gen.Szachowski zawiadomił konsystorz generalny diecezji kielecko-krakowskiej,że ks.Wacowski w sierpniu 1864 został wysłany do Czuchłomy w guberni kostromskiej. Po upływie kwartału od zesłania biskup kielecki zwrócił się do namiestnika Berga o zezwolenie powrót 4 księży w tym ks.Wacowskiego. Prośba została bez odpowiedzi. W grudniu 1864 r. ksiądz Wacowski zwraca się z Kołogrywy z kolejną prośba, z takim samym rezultatem. W 1869 biskup ponawia prośbę i 15 kwietnia dostaje odpowiedż,że namiestnik zgodził się na powrót zesłańca politycznego na przeciąg roku i na jego zamieszkanie w diecezji kieleckiej. Ks. Wacowski powrócił w lipcu 1869r. W czasie pobytu w gubernii kostromskiej ks.Wacowski otrzymywał 15 kopiejek dziennie na życie i 1,50 rubla miesięćznie na mieszkanie. Po aresztowaniu ks.Wacowskiego brak było chętnych do objęcia parafii. Administratorami byli ks.Wincenty Bocheński,ks. Emanuel Loeffler i ks.Józef Dolkiewicz. Wreszcie funkcję proboszcza przyjął ks. Józef Brzozowski. W 1874r, kiedy rozeszła się wiadomość,że biskup zamierza przywrócić ks.Wacowskiego na stanowisko proboszcza pilickiego,parafianie zbierali podpisy z prośbą o pozostawienie ks.Brzozowskiego i ten pozostał proboszczem . Wincenty Wacowski zmarł w r.1890.