Anna Kobyłecka

O Pilicy » Żyli wśród nas » Wojskowi i powstańcy » Anna Kobyłecka

Mieszkanka Pilicy.Wdowa po sekretarzu policji. Zabiegała o faszywe dokumenty dla powstańców umozliwijące im przedostanie się przez granicę do Krakowa.Podrabiała paszporty, dokumenty krakowskiej policji i komendy wojskowej.Organizowała pomoc dla więźniów oraz ich ucieczki.Pracowała w powstańczej sieci informacyjnej na terenie Królestwa Polskiego.Służyła w oddziale powstańczym pod nazwiskiem Kobyłecki.Postawiona została przed sądem wojennym w Krakowie.Wyrok zapadł 17 grudnia 1864 roku. Została odstawiona do granicy rosyjskiej.Powieszona przez Rosjan bez sądu w pobliżu Pilicy.