Prof. dr hab. Jerzy Czajkowski

O Pilicy » Żyli wśród nas » Goście » Prof. dr hab. Jerzy Czajkowski

Urodził się w 1931 r. w Kołomyi. W 1950 r. rozpoczął studia wyższe w zakresie etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu studiów I stopnia w 1953 został zatrudniony w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Był tam inicjatorem i organizatorem badań terenowych, które zaowocowały wielkim materiałem naukowymw zakresie ginącej gwałtownie architektury wiejskiej oraz znacząco uzupełniły kolekcję muzealiów krakowskiego Muzeum. Tytuł magistra uzyskał eksternistycznie w 1959. W 1965 r. obronił dysertację doktorską „Budownictwo mieszkalne w Beskidzie Niskim i przyległym Pogórzu”. Prowadził badania terenowe m.in. w Pilicy, Dzwonowicach, Sierbowicach,Szycach, Siadczy, Sławniowie, Dobrakowie i Wierzbicy. W 1972 r. objął stanowisko dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, które stało się wiodącym skansenem w Polsce. W Sanoku organizowano pod jego kierunkiem ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje skansenowskie. Jego wielką zasługą jest promowanie dorobku polskich skansenów na forum międzynarodowym w szczególności działania poprzez Związek Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu. W 1985 roku, na podstawie pracy „Muzea na wolnym powietrzu w Europie”, nadano mu tytuł doktora habilitowanego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1986 został członkiem II kadencji Narodowej Rady Kultury. Był redaktorem naczelnym czasopisma „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”. Wykłada zagadnienia dotyczące etnografii Polski na wielu uczelniach.Działa w: Komitecie Nauk Etnologicznych PAN w Warszawie, Komisji Etnograficznej PAN w Krakowie, Polskim Komitecie Narodowym ICOM, Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu, Stowarzyszeniu Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Jest członkiem: Komitetu Etnologicznego Polskiej Akademii Nauk, Związku Europejskich Muzeów na wolnym powietrzu, komitetu narodowego ICOM, przewodniczącym sekcji skansenowskiej Rady Ochrony Zabytków. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 150 publikacji. W 2011 roku otrzymał złoty Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.