Prawie jak w serialu...

O Pilicy » Legendy-Opowieści-Tajemnice » Prawie jak w serialu...

 Wyobraźmy sobie jak niezwykłym wydarzeniem w życiu małego miasteczka był ślub jej mieszkanki z carskim oficerem! Przed farą stoi wystrojona miasteczkowa elita, przemieszana z kolorowymi, carskimi, mundurami oficerskimi, żołnierze na koniach, powozy, grupy mieszkańców przyglądające się z zaciekawieniem i biegające wokoło hałaśliwe dzieci… Scena jak z serialu obyczajowego. Kilka takich wydarzeń miało miejsce w Pilicy. Oto jedno z nich:

Jeden z pododdziałów 23 Niżowskiego Pułku Piechoty im. Generał-Feldmarszałka Sałtykowa został zakwaterowany w Pilicy w sierpniu 1833 r. Pułk ten wyróżnił się  6-7 września 1831 w walkach w Warszawie przeciwko powstańcom listopadowym, za co przyznano mu noszony na czapkach znak За Варшаву 25 и 26 августа 1831 г. [Za Warszawę 25 i 26 sierpnia 1831 r.]. Bazyli Antoni Dąbrowski, porucznik tego pułku, 9 lutego 1834 r. poślubił w Pilicy siedemnastoletnią Antoninę Englisz, urodzoną we wsi Łany Małe w parafii Kidów, córkę Jana i Antoniny z Czajkowskich, w Pilicy, przy rodzicach zamieszkałą1. Urodzony we Włocławku pan młody, wyznania grecko-rosyjskiego, był synem Florentego i Eudozji w Rosji zamieszkałych. Mieszkał w Pilicy przy pułku. Świadkami byli: dwudziestodwuletni Jan Dąbrowski, ppor. pułku niżowskiego jegierskiego, zamieszkały w Kaliszu i liczący 56 lat Wawrzyniec Kolasiński, obywatel miasta Pilicy. Ojciec panny młodej -Jan Nepomucen Englisz- urodził się w roku 1783 w Rudzieńcu (wieś w powiecie parczewskim). Był synem Karola i Józefy z Baylichów. 24 sierpnia 1809 poślubił Joannę Antoninę z Czajkowskich, urodzoną w 1791 r. w Pilicy, córkę malarza Michała Czaykowskiego i Karoliny z Lewaldów2. W roku 1814 Jan Englisz, w akcie urodzenia (w Pilicy) pierworodnego syna -Jana- określony jest jako dzierżawca. W latach 1819-1831 był ekspedytorem poczty w Pilicy. W 1830 r, na własną prośbę, został zwolniony z prowadzenia w Pilicy kantoru loterii liczbowej. Zmarł 4 czerwca1834 r. w Pilicy3. Siostra Joanny -Julianna (ur. 1787)- była żoną świadka -Wawrzyńca Kolasińskiego, malarza i urzędnika. W roku 1820, za ojca gwardiana Euzebiusza Chrościackiego, Wawrzyniec Kolasiński i Michał Czaykowski wykonali pierwszą malaturę pilickiego kościoła oo. reformatów.21 maja 1823 r. Jan Englisz, wraz z Michałem Czaykowskim, byli świadkami przy chrzcie Jana Hipacjusza Dezyderiusza, syna Wawrzyńca Kolasińskiego i Julinanny z Czaykowskich4. Najmłodszy z braci panny młodej -Jan Aleksander Józef-urodził się 17 lutego 1834 r. -trzy lata po ślubie siostry...

Odznaka pułkowa 23 Niżewskiego Pułku


 1 Akta stanu cywilnego parafii Pilica - M19/1834

2 Akta stanu… M/1809

3 Akta stanu… Z58/1834.

4 Akta stanuU54/1823.