Śladami dawnego przemysłu

Nie tylko Pilica » Śladami dawnego przemysłu

Członkowie Towarzystwa Jurajskiego postanowili spróbować własnych sił w wytopie żelaza tradycyjną metodą.  Pierwsze Jurajskie Dymarki , odbyły się w Pradłach gdzie w pierwszej połowie  XIX wieku funkcjonował wielki piec stanowiący zalążek niezrealizowanego ośrodka przemysłowego. Śladami dawnego przemysłu w tym rejobnie biegła wycieczka "Po żelaznej dolinie". Pradelskie dymarki odbyły się w stylu nieco konspiracyjnym. Chodziło nam bardziej o zdobycie doświadczenia niż o poklask tłumów  ;)  Kolejna prezentacja dawnej techniki  miała miejsce podczas wrześniowego Festiwalu Prażonek w Porębie.