11 listopada 2015.Narodowe Święto Niepodległości

Pilickie Aktualności » 11 listopada 2015.Narodowe Święto Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Pilicy zgromadziły przedstawicieli wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz samorządowych, delegacje niemal wszystkich instytucji i stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz tych sposród mieszkańców, którzy odczuwaja potrzebę uczestnictwa w patriotycznych uroczystościach. Tradycyjną mszę za Ojczyznę w kościele pw. św.Jana Chrzciciela i św.Jana Ewangelisty odprawili ks.proboszcz Jarosław Szlenzak i gwardian pilickich franciszkanów o. Lucjan Janas. Podczas mszy dzieci z pilickiego przedszkola oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 1 zaprezentowali  montaż słowno-muzyczny "Droga do Niepodległej". Po mszy barwny korowód przemaszerował pod pomnik przy ulicy Mickiewicza. Burmistrz Artur Janosik podziękował uczestnikom organizatorom za przygotowanie uroczystości, delegacjom i mieszkańcom za udział w uroczystościach a pod pomnikiem złożone zostały wiązanki kwiatów.

 

Los"

...Boże coś Polskę...-

Brzmią słowa pieśni starej

co serce porusza do głębi.

Ojczyzna z popiołów nie raz

podniosła głowę.

by butem najeźdźcy być podeptana.

Dusza Polaka harda i odważna

ku wolności zawsze torowała drogę.

Targana wichrem i ciskana gromem

Ojczyzna moja wycierpiała tyle.

Krew bohaterów i matek łzy słone

zraszały ziemie Polską i mogiłę.

Rany zabliźnione - Polaka tułacza

i z ziemi obej powrócił syn wygnany,

by w "Ziemi Świętej" i "Jasnej Koronie”

odpocząć i położyć głowę.

Ewa Słowińska

Pilica, 11.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po południu w Miejsko-Gminnej BIbliotece Publicznej w Pilicy  zaprezentowany został montaż słowno-muzyczny przygotowany przez członków chóru "Hosanna".