Piotr Zborowski

O Pilicy » Właściciele » Inni właściciele » Piotr Zborowski

Syn Marcina Zborowskiego herbu Jastrzębiec i Anny Konarskiej herbu Awdaniec,brat Jana i Samuela. Podkomorzy sandomierskiw 1563 r.Od 1565 roku starosta stobnicki, kasztelan biecki (do 1567) i senator I RP. Był członkiem komisji do rewizji królewszczyzn na sejmie 1566 roku.W roku 1567 został kasztelanem wojnickim(do 1568) i ambasadorem Rzeczypospolitej w Imperium Osmańskim.W następnym roku został wojewodą sandomierskim (do 1574 r.). Jako przedstawiciel Korony Królestwa Polskiego podpisał akt unii lubelskiej 1569 roku. Podpisał również zgodę sandomierską w 1570 roku. Pierwszy zaproponował w 1572 r. metodę elekcji viritim. Odgrywał istotną rolę w negocjacjach polsko-litewskich dotyczących elekcji Henryka Walezego. W następnym roku podpisał konfederację warszawską i potwierdził elekcję Henryka III Walezego na króla Polski. W latach 1574–1580 był starosta generalnym krakowskim i wojewodą krakowskim. Uposażenie stanowiska wojewody stanowił m.in. Dobraków. W 1575 roku, w czasie wolnej elekcji, głosował na cesarza Maksymiliana II Habsburga. Ponownie odgrywał ważną rolę w negocjacjach polsko-litewskich dotyczących elekcji króla, tym razem - Stefana Batorego. Na zjeździe w Jędrzejowie w 1576 roku potwierdził wybór Stefana Batorego na króla Polski. Był żupnikiem olkuskim (w latach 1576-1580), starostą kamionackim i tłumackim. Był wyznawcą kalwinizmu. Ożenił się  Barbarą Zborowską. Zmarł 13 września 1580. Pochowany został w Oleśnicy.

 


 Zobacz: Niedoszli właściciele >>>