Piotr Pieniążek  z Witowic i Węchadłowa, herbu Jelita

O Pilicy » Właściciele » Inni właściciele » Piotr Pieniążek  z Witowic i Węchadłowa, herbu Jelita

Był prawdopodobnie bratem, a na pewno bliskim krewnym Mikołaja Pieniążka z Witowic i Węchadłowa, prepozyta krakowskiego, który w latach 1418–19 występował przed sądem w sprawach majątkowych wspólnie z synami Piotra. W r. 1381 Piotr świadkował na wystawionym przez wojewodę krakowskiego Spytka z Melsztynaakcie fundacyjnym klasztoru Augustianów w Książu Wielkim. Należał do zwolenników powołania na tron polski Władysława Jagiełły, a potem był jednym z zaufanych dworzan Władysława Jagiełły. Towarzyszył królowi w objazdach po kraju Przebywał również z królem na Litwie, świadkując na wystawianych tam licznych dokumentach. W r. 1391 król zapisał Pieniążkowi 100 grzywien na królewskiej wsi Dzwonowice, a później pewną sumę na Porębie Dzierżnej. Zapis ten to najstarsza zachowana wzmianka w dokumentach o Dzwonowicach. W roku 1399 Pieniążek odszedł z królewskiego dworu kiedy otrzymał starostwo olsztyńskie. W początkach 1409 r. został wojskim krakowskim i pozostał na tym urzędzie do śmierci. Uczestniczył w zjazdach generalnych ziemi krakowskiej i zasiadał na roczkach sądowych. Po ojcu dziedziczył Witowice, Gotprzydowice (obecnie część Witowic o tej nazwie) i część Węchadłowa w pow. ksiąskim oraz Maków w pow. krakowskim. Miał też w tenucie dwie wsie królewskie. W latach 1408–1409, od Dziersława, syna Wyszka z Probołowic i od Gawła z Węchadłowa, nabył za 80 grzywien dwie dalsze części w Węchadłowie. Ożenił się z Anną, córką Dzierżka z Bronocic, przyrodnią siostrą Jury, burgrabiego krakowskiego, z którym w latach 1418–20 procesowała się o posag i spuściznę po macosze Stachnie. Ostatni raz Piotr pojawia się w źródłach 12 VIII 1412. Zmarł jeszcze tego roku. Jego małżonka zmarła w roku 1422. Miał z nią trzech synów: Mikołaja, podkomorzego i starostę krakowskiego, Jana (zm. 1466), po 1426 roku piszącego się z Makowa i Piotra (zm. 1453). Podział ojcowizny między synów nastąpił w r. 1426 r. W r. 1448 Piotr wziął z podziału z bratem Mikołajem kupione wspólnie Marcinkowice, połowę Marcinowic i Pogwizdów, dając początek rodzinie Pieniążków Marcinkowskich.

Herb Jelita