1418-1476 Jan Granowski i jego rodzeństwo

O Pilicy » Właściciele » Pileccy do ok.1572 » 1418-1476 Jan Granowski i jego rodzeństwo

1418-1450 Właścicielami Pilicy są Elżbieta,córka Elzbiety z Pilczy,która wniosła je w wianie, i jej małżonek,książę opolski Bolko V.

Wkrótce po r. 1450-1476 w wyniku działów, zamian i wykupów  wyłącznym właścicielem  klucza pileckiego stał się Jan Granowski i dzierżył go do swojej śmierci

Majątek po królowej Elżbiecie z Pilczy przypadł jej synowi,Janowi zwanemu zazwyczaj Granowskim,oraz córkom Elżbiecie i Ofce.Wiadomo, że Jan i Elżbieta spłacili Ofce należna jej część.Kiedy Elżbieta poślubiła księcia opolskiego Bolka V młoda para otrzymała w posagu dobra pilickie.Bolko przebywał w nich z żoną od czasu do czasu, tam też oboje wydawali różne dokumenty. Nie był to związek udany i rozpadł się gdy książę w kilkanaście lat po ślubie wyrzucił ze Śląska małżonkę. W źródłach historycznych można znaleźć informację o zapisie dotyczącym dzierżawy kuźnicy dokonanym w Pilicy przez Elżbietę i Bolka V w roku 1431.Nie mamy żadnych pewnych informacji o dalszych losach Elżbiety. Prawdopodobnie mieszkała na zamku pilickim wraz z synem Wacławem. Jedni mówią o rozpadzie małżeństwa po śmierci, ok. 1450 roku, jedynego syna Wacława, inny twierdzą że przeżył on matkę lecz zmarł wkrótce po niej. Po śmierci Elżbiety jedynym dziedzicem Pilicy aż do śmierci w roku 1476 był Jan Granowski.

Najmłodsza córka królowej Eufemia (Ofka) według Długosza,około 1423 roku,a więc już po śmierci matki, wyszła za mąż za Morawianina Jana z Hiczyna, pasierba swojej matki – syna z pierwszego małżeństwa pojawiąjącego się tu wcześniej Jańczyka Hiczyńskiego. Kronikarz myli się jednak nazywając męża Ofki synem Jančika. Być może,aby dodatkowo podkreślić „winy” królowej, przypisuje jej córce kolejny „kazirodczy” związek w rodzie.Mężem Ofki był Jan z Krawarza.Był on w tym czasie największym morawskim feudałem .Ofka zmarła niedługo po ślubie.