Drożdżownia

O Pilicy » Obiekty » Obiekty przemysłowe » Drożdżownia

W roku 1912 Kazimierz Arkuszewski przystąpił do budowy drożdżowni zlokalizowanej w pobliżu słodowni Epsteina. Ówczesna prasa donosiła:

Roboty przy budowie drożdżowni budowanej przez lubelską firę Plage-Laśkiewicz-Arkuszewski posuwają się obecnie w szybkim tempie.  Zwożone są różne maszyny i aparaty, pracują monterzy i elektrotechnicy i.tp. gdyż otwarcie fabryki projektowane jest na kwiecień br.

Fabrykę otwarto w kwietniu 1913 r. Pracowało w niej 30 robotników.Z biegiem czasu jej częścią stała się też słodownia. Po pierwszej wojnie światowej fabryka drożdży w Pilicy była nadal czynna. Firma zatrudniała 30 robotników. Jej moc produkcyjna wynosiła 1.600 do 2.000 kg drożdży na dobę, ale kartel Zrzeszenia Producentów Drożdżowych ograniczał produkcję aby utrzymywać wysokie ceny. 1 kwietnia 1937 r. zakład został unieruchomiony na okres 2 lat. W tym czasie zatrudniano w nim 32 osoby. Przy drożdżowni czynna była gorzelnia. W latach 1937 — 1938 Kazimierz Arkuszewski ponownie uruchomił słodownię a słód eksportowano do Stanów Zjednoczonych. Od roku 1940 w zabudowaniach zakładu znajdował się magazyn zbożai pochodzącego z kontyngentów. W roku 1944 Niemcy zdemontowali i wywieźli wyposażenie zakładu a w zabudowaniach od maja do lipca działały warsztaty remontowe samochodów wojskowych obsługiwane przez  30 żołnierzy pod dowództwem mjra Schramma, którzy kwaterowali w szkole. Budynek przetrwał okres II Wojny Światowej. Po wojnie drożdżownia została uruchomiona przez dawnych pracowników pod kierownictwem Janusza Arkuszewskiego. Z czasem zakład na podstawie zarządzenia ministra aprowizacji i handlu z dnia 20 sierpnia 1946 r. został przejęty przez Państwowe Zjednoczenie Przemysłu Drożdżowego. Fabryka zatrudniała wówczas 22 pracowników. Do 1949 roku trwały przepychanki między Zjednoczeniem a gminą o to kto ma być właścicielem zakładu przy czym obie strony nie chciały tego twierdząc, że firma jest deficytowa. W 1949 r. fabryka została definitywnie zamknięta.

Lata 30-te XX wieku. Kadra techniczno-ekonomiczna drożdżowni

 lata 30-te XX wieku. Pracownicy drożdżowni

 

 

 

 

Nagłówek pisma firmowego z r.1914

 

 

Projekt opakowania drożdży

 

Pieczęć firmowa z r.1946

 

 

 

Rok 1914

 

Lat trzydzieste XXwieku. W tle zabudowania drożdżowni 

Początek lat pięćdziesiątych XX wieku

 

Rok 1914.W tle po lewej komin fabryczny

 

 

Lat trzydzieste XXwieku. W tle zabudowania drożdżowni

 

 Lat trzydzieste XXwieku. W tle zabudowania drożdżowni

 

 W tle zabudowania drożdżowni

 

 

 

Ślizgawka na zamarznietej sadzawce w drożdżowni (Lata 40/50 XX wieku)