OSP w gminie

O Pilicy » Instytucje » OSP w gminie

OSP WIERZBICA [Rok powstania 1917]

 

OSP Wierzbica powstała w 1917 r. jednak za oficjalną datę utworzenia jednostki uznano 4 maja 1918 r. 7 marca 1929 Towarzystwo Straży Pożarnej w Wierzbicy wpisane zostało do rejestru stowarzyszeń województwa kieleckiego.

 

 

W okresie międzywojennym OSP Wierzbica osiągała dobre wyniki na zawodach rejonowych w Pilicy i w Wolbromiu, zawodach okręgowych w Olkuszu i zawodach wojewódzkich w Radomiu. Jednostka pełniła rónież rolę organizatora życia wiejskiego zajmując się sprawami gruntów i rozstrzyganiem sporów majątkowych.

 

W czasie okupacji funkcjonowanie OSP Wierzbica nie prowadziła działalności. W styczniu 1944 r. Niemcy zamordowali prezesa jednostki Józefa Kotnisa. Po wojnie funkcje prezesa pełnili kolejno Jan Wieczorek,Stefan Imiołek,Edward Kucharski,Mirosław grabowski,Janusz Zagała oraz Mirosłw Seweryn. Franciszek szota przez trzydzieści lat pełnił funkcje naczelnika. W 1946 r. Wyposażenie jednostki stanowiły dwie sikawki ręczne, dwukonny beczkowóz, siedem odcinków węża i cztery bosaki. 1948 zakupiono wóz rekwizytowy a w 1949 motopompę z przyczepą. W roku 1952 jednostka otrzymała pierwszy samochód strażacki. W roku 1974 rozpoczęto budowę nowej remizy, którą otwarto 1 maja 1983 r. W roku 1985 przy OSP Wierzbica rozpoczęła działalność orkiestra a jednostka, oprócz działalności przeciwpożarowej, zaczęła spełniać rolę lokalnego ośrodka kulturalnego. W połowie lat 90. budynek rozbudowano i zmodernizowano.

 

 

 

  GLM Daewoo Lublin 3 . Na Lublinie znajduję się podstawowa armatura pożarnicza,

(węże ssawne,odcinki W-52,W-75,prądownice itd).

Na wyposażeniu znajduję się także motopompa. Jednostka oprócz Lublina posiada Jelcza GCBA 6/32   

 

 OSP SIERBOWICE [1926]

Zebranie organizacyjne straży pożarnej w Sierbowicach odbyło się 3 stycznia 1926r. z inicjatywy kierownika szkoły Stanisława Szoty. Przewodniczył prezes straży w Wierzbicy Józef Kotnis.

prezes-Antoni Kapuśniak,

naczelnik- Józef Mikoda,s.Jana, były plutonowy.

z-ca naczelnika- Piotr Rydel s.Jana były kapral.

sekretarz- Franciszek Wałek s.Piotra,

gospodarz- Franciszek Rydel s.Józefa.

skarbnik- Franciszek Kapuśniak

Komisja rewizyjna-Jan Janus s.Kacpra, Józef Kowalczyk s. Wojciecha.

Założycielami byli również: Stanisław Bzdęga s.Józefa, Józef Bzdęga, Piotr Michalik, Piotr Dylewski, Piotr Pelon, Franciszek Marczak, Franciszek Łągiewka, Jan Molenda, Stanisław Kowalczyk, Jan Rydel, Stanisław Nazimek,

Straż rozpoczęła działalność od biórki środków na zakup sprzętu strażackiego. Oprócz dobrowolnego opodatkowania się druhów organizowano zabawy i tzw. „gry szczęścia” czyli loterie fantowe. Fanty zebrano wśród mieszkańców Sierbowic, Szypowic, Szyc i Dzwonowice. Za zebrane środki pieniężne zakupiono 28 czapek, latarnie,4 kubełki i pieczęć. Tłumnice i bosaki wykonano włąsnoręcznie. 26 marca 1926 zarejestrowane zostało w Kielcach Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Sierbowicach. Do 1 maja 1927 każdy ze strażaków miał zaoprzyć się w bluzę strażacką. Z własnych funduszy zakupiono 28 pasów strażackich, trąbkę sygnałową i odznaki. Strażacy otrzymali zapomogi z Związku Ochotniczych Straży w Olkuszu (200 zł) i Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (200zł), które uzupełnione przez własne składki i darowizny pozwoliły na zakup sikawki, drabiny Szczerbkowskiego, beczki z wozem konnym, kasków i wagi. Później dokupiono kilka toporów. Sołtysi Sierbowic prowadzili kartoteki dyżurów konnych. Dyżurujący rolnik nie mógł opuszczać wsi. 29 czerwca 1927 w kościele pw.św.św.Piotra i Pawła poświęcono sikawkę. Przy tej okazji zorganizowano kolejną „grę szczęścia” oraz tzw.kwiatek . Na wniosek strażaków Wierzbicy przystąpiono do Komitetu Porozumiewawczego, którego celem było zorganizowanie współpracy między strażakami. Zebrania strażackie odbywały się w prywatnych mieszkaniach, u sołtysa i u członków zarządu. U Molendy mieszkającego pod nr 24 mieścił się magazyn sprzętu strażackiego. Z godnie z postanowieniem z grudnia 1926 składki wpłacano do Związku Straży Pożarnych w Olkuszu. Członkowie sierbowickiej straży odbywali kursy w Olkuszu, Pilicy i Trzyciążu. Ukończyli je: Józef Mikoda, Józef Bzdęga, Józef Kowalczyk, Piotr Michalik, Piotr Rydel, Piotr Pelon, Wincenty Derbot i Stanisław Girek. Do 1939 jednostka uczestniczyła w manewrach i zawodach w gminie Pilica. W 1933 Piotr Rydel zajął pierwsze miejsce w rejonie pilickim w strzelaniu. W 1928 r. okręg olkuski został podzielony na 10 rejonów. Strażacy z Sierbowic należeli do okręgu nr 3 w Pilicy. Naczelnikiem rejonu był wówczas Edward Kwapisz a adiutantem Władysław Kulka. Zbiórki strażackie odbywały się w niedzielę o godz. 6. Trzykrotna nieobecności skutkowała skreśleniem z listy czynnych strażaków. Pod przewodnictwem naczelnika przeprowadzano ćwiczenia. Członkowie straży zostali opodatkowani. W 1936 z 6 mórg płacono 1zł, z 9 mórg – 1,50, z 12 mórg 1,75 a z 18 - 2 złote. Już w 1929r. Przymierzano się do budowy remzy. Zwrócono się do szkoły o odstapienie pół morgi „Kaczmarówki” w Sierbowicach. Wystąpiono również do ministra rolnictwa i dóbr państwowych. Sprawa budowy remizy powróciła w 1938r. Wydobyto i zwieziono kamień na jej budowę. W listopadzie tego roku na zebranie w sprawie wykupu ziemi zostali zaproszeni przedstawiciele Rady Gminnej. O starniach tych powiadomiono starostwo w Olkuszu. Zaopatrzenie wsi w wodę dla celów pożarowych zapewniały dwie sadzawki: na zachodnim krańcu wsi i w środku wsi przy szosie Pilica-Pradła. W 1939r. wielu strażaków zostało zmobilizowanych. Wojna spowodowała straty w sprzęcie pożarniczym, który został zarekwirowany przez wojska lub zniszczony w wyniku działań wojennych. W latach 1948-50 szeregi OSP zasilili młodzi członkowie. W 1952 zarejestrowane zostało Stowarzyszenie OSP z siedzibą w Sierbowicach, powiat olkuski, woj. krakowskie. Nowy zarząd stanowili:

prezes: Ryszard Michalik

naczelnik: Aleksander Rydel

zca naczelnika: Franciszek Rydel

skarbnik: Bronisław Bzdęga

sekretarz: Szczepan Śpiewakowski

gospodarz: Aleksander Szota

Trwało kompletowanie wyposażenia i sprzętu zdekompletowanego w czasie wojny. Środki pozyskiwano przez składki, darowizny, organizowanie zabawy i dotacje z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Olkuszu i Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Szycach. W 1954r. zakupiono wóz ogumiony. W 1957 powstały projekt i kosztorys remizy, która w latach 1958-63 zbudowano w czynie społecznym. W 1963r. Z funduszy własnych zakupiono materiały i zrobiono stoł, ławy oraz podłogę. Z Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Pilicy otrzymano dotacje oraz czynsze za wynajem pomieszczeń na sklep a z Okregowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pilicy czynsz za wynajem pomieszczenia na skup mleka. W 1964r. jednostka otrzymała samochód Studebaker, który został później zastapiony przez samochód GAZ. W latach 1975-76 remiza została otynkowana z własnych funduszy. W roku 1975- zmarł Aleksander Rydel. Naczelnikiem został Stanisław Bzdęga zastępcą naczelnika-Piotr Pelon. W roku 1976 strażacy z Sierbowic obchodzili 50 lecie jednostki. Otrzymali wówczas samochód Star 25 GBM z KWK Rydułtowy. 12 grudnia 1982 został wybrany nowy zarząd w składzie:

prezes: Władysław Frycz

naczelnik: Józef Powązka

z-ca naczelnika: Jerzy Bzdęga

skarbnik: Witold Janus

sekretarz: Stanisław Girek

W następnych latach prezesami byli Jerzy Bzdęga i Bogdan Grabowski, naczelnikiem Marek Michalik a zastępcą naczelnika Wacław Marczak. Kolejnymi pojazdami w jednostce były: Star (1989) i Jelcz GCBA przekazany z OSP Szyce (1999), Ford Transit z agregatem wysokociśnieniowym otrzymany dzięki staraniom naczelnika M.Michalika, burmistrza Michała Otrębskiego, dyrektora biura ZW OSP Mariana Indeka oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2010 strażacy z Sierbowic zajęli 2. miejsce w gminnych zawodach pożarniczych oraz 4. w zawodach powiatowych. W 2001r. przeprowadzony został remont dachu na remizie. UMiG przyznał dotację na zakup blachy a większość prac jednostka przeprowadziła we własnym zakresie. Kolejny remont miał miejsce wlatach 2007-2011 a finansowany był ze środków UMiG oraz UE. Wyremontowano salę świetlicy wiejskiej, korytarz, klatkę schodową i wymieniono stolarkę na parterze budynku. Jedno pomieszczenie zostało wyremontowane ze składek mieszkańców wsi, którzy sfinansowali również zakup firan. 18 września 2011, z okazji 85-lecia, jednostka otrzymała sztandar, który wręczył senator Zbigniew Meres.

Prezesami jednostki byli:

 • Antoni Kapuśniak od 1926

 • Józef Kowalczyk s. Wojciecha

 • Franciszek Wałek s.Franciszka, nauczyciel szkoły powszechnej w Kromołowie,

 • Józef Mikoda,

 • Stanisław Girek,

 • Julian Kluszczyński, kierownik szkoły w Sierbowicach.

 • Ryszard Michalik od 1952

 • Władysław Frycz od 1982

 • Jerzy Bzdęga

 • Bogdan Grabowski

Naczelnicy:

 • Józef Mikoda s.Jana, od 1926

 • Piotr Girek

 • Piotr Michalik

 • Bronisłw Otręba

 • Piotr Rydel

 • Stanisław Szota od 1932

 • Józef Mikoda -1936

 • Aleksander Rydel od 1952. Zmarł w1975r.

 • Stanisław Bzdęga od 1975r.

 • Józef Powązka od 1982

 • Marek Michalik

Zastępcy naczelnika:

 • Piotr Rydel s.Jana, od 1926

 • Franciszek Rydel od 1952

 • Piotr Pelon od 1975r.

 • Jerzy Bzdęga od 1982

 • Wacław Marczak

skarbnicy:

 • Franciszek Kapuśniak

 • Józef Bzdęga

 • Franciszek Marczak

 • Franciszek Wałek

 • Piotr Girek

 • Bronisław Bzdęga od 1952

 • Witold Janus od 1982

sekretarze:

 • Franciszek Wałek s.Piotra, od 1926

 • Szczepan Śpiewakowski-przez kilkadziesiąt lat

 • Stanisław Girek od 1982

gospodarze:

 • Franciszek Rydel s.Józefa, od 1926

 • Jan Molenda. od 1929 do lat 50-tych

 • Aleksander Szota od 1952

komisja rewizyjna:

 • Jan Janus s.Kacpra

 • Józef Kowalczyk s. Wojciecha

W 2015 zarząd OSP Sierbowice tworzyli:

prezes: Wacław Marczak,

naczelnik: Mirosław Bzdęga,

skarbnik: Andrzej Bzdęga

sekretarz: Zofia Michalik,

członek zarządu: Mateusz Michalik

gospodarz: Sebastian Osuszek.

komisja rewizyjna: Marek Michalik, Jacek Kowalczyk, Rafał Powązka,

członek honorowy: Lucyna Fiutak.

W lutym 2016 wybrano nowy zarząd:

prezes: Wacław Marczak

wiceprezes- naczelnik: Michał Kawaśniak

zca naczelnika: Robert Marczak

skarbnik: Bogdan Grabowski

sekretarz: Mateusz Grabowski

gospodarz: Sławomir Lenartowicz

komisja rewizyjna: Marek Michalik, Wiesław Frycz, Kmil Lenartowicz

członek honorowy: Lucyna Fiutak.

Muzealna ciekawostka:

Emil Delahaye znany jest przede wszystkim z produkcji samochodow luksusowych i sportowych. Rozpoczął dzialalność w rodzinnym Tours, gdzie zakupił warsztat, w którym produkował cegły i wyroby ceramiczne. Wkrótce przestawił się na produkcję pomp przemysłowych i silników parowych. Od 1888 r. produkował silniki do statków parowych. Jego uwagę zwróciła rodzącą się motoryzacja i w 1894 r. zbudował samochód, który zaprezentował go na pokazach automobilowych w Paryżu. W 1907 r. paryska straż zakupiła samochód tej firmy, pierwszy tego typu w kraju, wyposażony w autopompę Farcot. Rosnący popyt na sprzęt strażacki skłonił zarząd fabryki do uruchomienia działu pożarniczego. W latach 20. i 30. XX w. firma produkowała samochody pożarnicze wyposażone w autopompę o wydajności 2000 l/min, autodrabiny, cysterny i sanitarki. Produkowano także dwukołowe motopompy przewoźne, własnej konstrukcji. W latach 20. XX w. skonstruowano również motopompę o mniejszej wydajności i gabarytach, przeznaczoną dla jednostek strażackich dysponujacych mniejszymi funduszami. Na cześć Francuskiego Narodowego Związku Straży Pożarnych producent nazwał ją Federation (Związkowa). Pompa posiadała trzy cylindry, a jej wydajność wynosiła ok. 250 l/min. Napędzał ją silnik jednocylindrowy. Zbiornik paliwa mieścił 3 litry. Wężem ssącym o średnicy 40 mm można było zassać wodę z głębokości metrów. Można było zakupić dwukołowy wózek na którym producent montował skrzynkę mogącą pomieścić: 80 metrów węża, dwa hydranty, topór, sznury i komplet kluczy. Firma Delahaye poszukiwała rynków zbytu za granicą. Odrodzenie się kilku państw w Europie po zakończeniu I wojny światowej otworzyło nowe rynki. Głównym przedstawicielem na Polskę została firma Auto-Koncern, która prowadziła sklep oraz salon samochodowy w Warszawie przy ul. Wierzbowej i oferowała pojazdy Rochet-Schneider z Lyonu, Exelsior z Zaventham i Chrysler z Detorit. Biuro handlowe firmy „Delahaye" działało także we Lwowie. Za jej pośrednictwem na polskim rynku pojawiły się motopompy Federation. Jedna z nich trafiła z czasem do OSP Sierbowice, która w roku sierpniu 1979 przekazała ją do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Pompa Federation z OSP Sierbowice, eksponowana w CMP w Mysłowicach


 

OSP KIDÓW [1926]

W 1925 r. po pożarze wsi, mieszkańcy postanowili założyć ochotnicza straż pożarną. Na wiosnę 1926 r. powstała jednostka, której pierwszy stan wyniósł 30 członków. Założycielami byli

 • Jan Szota- syn Floriana - prezes,

 • Józef Szota- naczelnik,

 • Stanisław Szota - sekretarz,

 • Stanisław Szota - syn Szczepana – skarbnik,

 • Józef Szota - gospodarz,

 • Stanisław Szota - adiutant.

26 kwietnia 1927 Towarzystwo Ochotniczej Strazy Pożarnej w Kidowie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń województwa kieleckiego.

 

 

W 1932 r. Na wyposażeniu jednostki znajdował się wóz konny z ręczną pompą, toporki, wiadra, bosaki i drabiny. W tym samym roku mieszkańcy wsi rozpoczęli budowę Domu Ludowego, w którym przewidziano pomieszczenia dla strażackiej remizy.

Po wyzwoleniu zarząd tworzyli:

 • Mieczysław Szymczyk-prezes

 • Mieczysław Jastrząb

 • Jan Gomułka

 

 

 

Około 1957/58r. jednostka otrzymała pompę spalinową od Powiatowego Zarządu OSP. Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku, po elektryfikacji wsi, zainstalowana została syrena alarmowa. W tym czasie OSP Kidów otrzymała samochód pożarniczy Dodge,który eksploatowany był do do lat 70-tych XX wieku. Później do transportu sprzętu służył ciągnik z przyczepą wypożyczane z miejscowego SKR. Do lat 70-tych siedzibę jednostki stanowiło jedno pomieszczenie w budynku Domu Ludowego,w który miała swoja siedzibę również szkoła. Kiedy strażacy przekazali zajmowane przez siebie pomieszczenie na potrzeby szkoły,pozostali bez siedziby. Obok szkoły stanął garaż,który pełnił rolę remizy do czasu wybudowania Domu Strażaka. Wiosną 1982r. ropoczęła się budowa,którą prowadził Komitet Budowy Domu Strażaka. Uroczyste przekazanie budynku do użytku nastąpiło 18 maja 1986 r, w 60-ta rocznicę powstania straży pozarnej w Kidowie.Podczas tej uroczystości wieś została odznaczona Wielką Złotą Odznaką „Zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego". W tym czasie jednostka dysponowała samochodem "Żuk" a jej zarząd tworzyli:

 • Edward Szota - prezes,

 • Mieczysław Bątorek- naczelnik,

 • Szczepan Przybylik- zastępca naczelnika,

 • Henryk Szota - gospodarz,

 • Stanisław Szota - skarbnik,

 • Lucjan Pelan - sekretarz.

W roku 1987 zarząd jednostki podjął decyzję o zakupie sztandaru,który został sfinansowany przez mieszkańców oraz organizacje społeczne. Uroczyste przekazanie sztandaru nastąpiło 3 lipca 1988 r.W roku 1991 na budynku OSP Kidów zamontowano syren? alarmowa wraz z drabiną. W roku 1993 jednostka otrzymała samochód bojowy marki Jelcz GCBA 6/32 a użytkowany dotychczas "Żuk" został przekazany do OSP Przychody. W latach 2001-2010 zarząd OSP Kidów tworzyli:

 • Mieczysław Szota - naczelnik

 • Stanisław Bątorek – zastępca naczelnika

 • Andrzej Szota-sekretarz

 • Dariusz Wojda-gospodarz.

 • Lucjan Pelan-skarbnik

 

 

 GCBA 6/32 Jelcz 315. Ciężki samochód gaśniczy na podwoziu Jelcz 315.

Wóz posiada zbiornik na wodę o pojemności 6000l, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 600l

oraz autopompę o wydajności 3200l/min.  

 

 

OSP KLESZCZOWA [1927]

 

Inicjatorem utworzenia straży pożarnej w Kleszczowej był ówczesny sołtys Jan Pająk. Pierwszym prezesem został Józef Kowalczyk. Na początku istnienia zbierano fundusze na zakup podstawowego sprzętu gaśniczego. Początek działalności to organizowanie zabaw i różnego rodzaju zbiórek ,z których dochód przeznaczano na zakup sprzętu. 9 grudnia 1927 r. Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczowej zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń województwa kieleckiego.

 

 

21 sierpnia 1932 r. pożar w Kleszczowej zniszczył 4 domy. Według "Wykazu zaopatrzenia wodnego gminy Pilica" z r.1938 we wsi znajdowało się 5 zbiorników wody dla celów pożarowych. W tym samym roku jednostka uczestniczyła w zawodach rejonowych w Pilicy. W "Wykazie strażaków posiadających własne rowery dla celów przeciwpożarowych" sporządzonym w r.1942 wymieniono strażaków z Kleszczowej:

 • Stanisław Urbański

 • Stanisław Nowakowski

 • Józef Kowal

 • Józef Mach

 • Wojciech Omyła

 • Józef Rus

 

 

 

W roku 1985r. Rozpoczęto budowę remizy, którą wraz z OSP prowadziły Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pilicy i Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pilicy. Budowę ukończono w r.1992. W tym samym roku OSP otrzymała samochód pożarniczy Jelcz. W roku 1993 utworzono drużynę młodzieżową. W dniu l lipca 1995 decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej OSP Kleszczowa została wcielona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.W 1999 roku dzięki staraniom ówczesnego Prezesa OSP Kleszczowa Jana Lejmana jednostka otrzymała sztandar. W 2012 r. z okazji jubileuszu 85-lecia jednostka otrzymała wóz bojowy marki Mercedes. Obecnie OSP Kleszczowa liczy około 40 strażaków, w tym 30 czynnych.

 

 Ciężki samochód gaśniczy na podwoziu Mercedes Benz Atego 1629 ,zabudowany przez firmę BOCAR

 

Temat powiązany:4 maja 2014. Piknik strażacki w Kleszczowej

 

OSP SIADCZA [1927]

 

23 kwietnia 1927 r. W zebraniu założycielskim uczestniczyło 45 osób.Powołano pierwszy zarząd nowoutworzonej straży:

Prezes - Władysław Sulerz,

Wiceprezes - Franciszek Czech

Skarbnik - Jan Tkaczyk,

Sekretarz - Franciszek Gorgoń,

Naczelnik - Piotr Lewicki,

Pomocnik Naczelnika - Władysław Grabowski,

Gospodarz -Wawrzyniec Hajduga.

 

Ze składek zakupiono ręczną sikawkę, beczkowóz konny, drabinę i 4 bosaki oraz mundury drelichowe, czapki i hełmy, które służą do dnia dzisiejszego. Jednostka zajmowała pierwsze miejsca w zawodach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W nagrodę otrzymała sikawkę ręczną o większej wydajności i beczkowóz. W 1932 r. z inicjatywy naczelnika straży Piotra Lewickiego rozpoczęto budowę w czynie społecznym remizy. Budowa nie została ukończona przed wybuchem wojny. W 1957 jednostka otrzymała pierwszy samochód strażacki oraz motopompę a w 1958 samochód gaśniczy Rugby oraz motopompę. Samochód ten po zakończeniu służby został przekazany do Centralnego Muzeum Pożarnictwa. [Nieznany jest typ i pochodzenie pojazdu. Na gotowych amerykańskich podwoziach firmy Rugby budowano przed wojną autobusy w Pierwszej Wytwórni Autokaroserii i Powozów Orlicki i Spółka w Krakowie. ]. W latach 1966-1967 r. wybudowano w czynie społecznym nową remizę. Wieloletniem naczelnikiem straży oraz gminnym komendantem OSP w Pilicy był w tym okresie Mikołaj Szymczyk. W 1977 r. z okazji jubileuszu 50-lecia powstania OSP jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez mieszkańców wsi. Obecnie OSP Siadcza zrzesza około trzydziestu członków a zarząd stanowią:

 • Marcin Waga - prezes,

 • Adam Przybylik - wiceprezes,

 • Marek Dylewski - naczelnik

 • Zygmunt Wąwoźny - zastępca naczelnika

 • Rafał Przybylik - sekretarz,

 • Damian Małoszewski - skarbnik

 • Andrzej Szymczyk – gospodarz

 

 

 

 

 

 

 

 GCBA 6/32 Jelcz 315/Osiny. Ciężki samochód gaśniczy na podwoziu Jelcz 315.

Wóz posiada zbiornik na wodę o pojemności 6000l, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 600l

oraz autopompę o wydajności 3200l/min.

 

 

OSP DOBRAKÓW [1928]

 

Inicjatorem założenia straży był ówczesny sołtys Jakub Kapuśniak. Pierwszy zarząd stanowili:

 • prezes-Julian Kozłowski, pozostałe stanowiska objęli:

 • naczelnik-Wojciech Kapuśniak - Naczelnik,

 • wiceprezes-Józef Czech

 • sekretarz-Jan Poskart

 • gospodarz-Franciszek Kurpiś

Jednostka liczyła 32 członków a jej wyposażenie stanowiła sikawka ręczna oraz podstawowy sprzęt pożarniczy.31 października 1928r. Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrakowie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń województwa kieleckiego.

 

 

Podczas okupacji hitlerowskiej naczelnikiem OSP był Wincenty Jastrząb działającyw konspiracji pod pseudonimem "Wierzba".

 

17 lipca 1955 otwarta została drewniana strażnica.W 1958 r jednostka otrzymała pierwszy samochód pożarniczy, ktory w 1965r. Został zastąpiony kolejnym, marki Bedford. 4 lipca 1976 roku przekazano nowy budynek . Podczas uroczystego otwarcia nowej remizy ślubowanie złożyły dwie drużyny młodzieżowe drużyny. W tym czasie prezesem był Jan Czech a naczelnikiem Ignacy Kazior. l lipca 1979 r. jednostka otrzymała sztandar. W latach 1991-1993 remiza została rozbudowana.W tym czasie prezesa jednostki był Eugeniusz Szywacz a naczelnikiem Jan Mazurkiewicz. 30 marca 2001 jednostka została wcielona do KSRG. W latach 2010/2011 remiza OSP Dobraków została przekształcona w Wiejski Dom Kultury. Obecnie prezesem OSP Dobraków jest Jan Mazurkiewicz a naczelnikiem Edmund Płoszaj.

 

 689[S]57 - GBA 2,5/16 Star 244/JZS Zabudowa wykonana przez Jelczańskie Zakłady Samochodowe

na podwoziu Star 244. Samochód wyposażony w zbiornik wody 2500 i autopompę 1600l/min

 

 

OSP SŁAWNIÓW [1929]

 

4 września 1928 w Sławniowie spaliło się 5 domów i zabudowania gospodarcze. Wkrótce we wsi powstała ochotnicza straż pożarna utworzona z inicjatywy Antoniego Słabonia i sołtysa Stanisława Kowala. Naczelnikiem został Antoni Słaboń a pierwszy skład jednostki tworzyło 19 druhów. W nastepnym roku wybrano pierwszy zarząd:

 • prezes-Jakub Szymczyk

 • naczelnik-Antoni Słaboń

 • gospodarz-Józef Kowal.

5 września 1929 r. Towarzystwo ochotniczej Straży Pozarnej w Sławniowie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń województwa kieleckiego.

 

 

 

Zakupiono sikawkę ręczną, węże, hełmy i bosaki. Od Banku Gospodarstwa Krajowego zakupiono na potrzeby strażaków tzw. budynek fabryczny. Nie wiadomo czy miejscowi strażacy brali już udział w gaszeniu w pożaru, 12 lipca 1929 r., który objął 3 domy mieszkalne i 3 stodoły. W dokumentach odnotowany został udział OSP Sławniów wraz z OSP Pilica i Kleszczowa w gaszeniu 15 września 1929 r. pożaru w Biskupicach, prawdopodobnie na folwarku Bergerówka, kiedy to spłonęła stodoła a uratowano chlewy, spichlerz i dom mieszkalny. Kolejne odnotowane większe akcje to:

 • 12 marca 1931- pożar zagrody w Sławniowie. Jednostka wystawiła 20 ludzi z sikawką. W akcji uczestniczyła również OSP Kleszczowa.

 • 22 lipca 1931 - pożar domu mieszkalnego i budynków gospodarczych stanowiących własnośc M.Rozlach.

OSP Sławniów uczestniczyła w zawodach rejonowych w 1932 i w 1938r. Według "Wykazu zaopatrzenia wodnego gminy Pilica" z r.1938 we wsi istniało 8 zbiorników przeciwpożarowych.

Według "Wykazu strażaków posiadających własne rowery dla celów przeciwpożarowych" z r.1942 członkami jednostki byli wówczas:

 • Alfons Kwiecień

 • Stanisław Szymczyk

 • Piotr Goncerz

 • Piotr Sobota

 • Józef Kowal

 • Stanisław Słowik

15 października 1944 r. wojsko niemieckie,na potrzeby odwadniania okopów zarekwirowało sikawkę ręczną, wąż ssawny i 15 m węża tłocznego co spowodowało zawieszenie działalności jednostki.

 

 

 

W 1945 r. komendantem jednostki był Alfons Kwiecień. W 1946 r. ze składek mieszkańców zakupiono motopompę DKW-M-POO. W latach 1953-55 podjęto uchwałe o budowie remizy, zakupiono plac i gromadzono materiały.1961 oddana do użytku. W 1961 r. jednostka otrzymała samochód Star-A20 z demobilu, a cztery lata później nowy samochód Star-25. W roku 1979, z inicjatywy żyjących założycieli OSP, mieszkańcy Sław-niowa ufundowali jednostce sztandar, który został uroczyście przekazany 26 lipca 1981 r. Obecnie jednostka liczy około 60 członków.

Komendanci:

1929-1930 Antoni Słaboń

1930-1955 Alfons Kwiecień

1955-1956 PiotrSobota

1956-1968 Antoni Wyrodek

1968-2006 Adam Kwiecień

od 2006 Stanisław Paulewicz  

 GCBA 6/32 Jelcz 325/JZS  

 

OSP SOLCA [1929]

 

Po kilku pożarach, które wybuchły we wsi, 8 lipca 1929 r. utworzono miejscową straż pożarną. 27 sierpnia 1929 r.Towarystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń województwa kieleckiego.

 

Inicjatorami byli Antoni Kasperczyk oraz Stanisław Sobota. Pierwszy zarząd stanowili:

 • Antoni Kasperczyk - prezes

 • Stanisław Sobota – naczelnik

 • Wincenty Skóra - zastępca prezesa

 • Jan Witkowicz - zastępca naczelnika

 • Jan Szota - gospodarz

 • Wincenty Wróblewski - skarbnik

Jednostka liczyła wówczas 15 członków. Pierwsze wyposażenie stanowiły sikawka, 2 bosaki, 2 tłumnice i drabina.

 

Budowa remizy rozpoczęła się w 1964 r. kiedy to w czynie społecznym wykonano fundamenty strażnicy. W kolejnych latach,w miare mozliwości materiałowych budowe kontynuowano. Budynek strażnicy przekazano oficjalnie 31 grudnia 1975 r.W 1978 t. jednostka otrzymała samochód pożarniczy marki Lublin.Obecnie OSP w Solcy liczy 26 członków a zarząd stanowią:

 • Krzysztof Wieczorek – prezes

 • Mariusz Wyrwał – zastepca prezesa

 • Stanisław Skóra – komendant

 • Adam Jędros- zastępca komendanta

 • Marcin Janus - sekretarz

 • Janusz Dryka – skarbnik

 • Marcin Tkaczyk - gospodarz

 

 

 687[S]58 - GBA 2,5/16 Star 244/JZS  

 

OSP SZYCE [1929]

 

Założycielami straży byli Stanisław Szycowski, Piotr Kaczmarczyk, Jan Sendra, Piotr Latacz, Piotr Kowalczyk, Franciszek Zawadzki, Jan Grzesiak i Stanisław Więckowski. 9 grudnia 1927 r.Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń województwa kieleckiego.

 

 

Wyposażenie jednostki stanowiła przewożona na wozie konnym pompa ręczna oraz bosaki i topory. Sprzęt przechowywano w prywatnej zagrodzie. W roku 1930 na uroczystościach w dniu św.Floriana strażackich jednostkę reprezentowało 17 druhów.Pierwsze informacje o działaniach gaśniczych pochodzą z roku 1932 i dotyczą pożarów w Szycach:

 • 13 maja pożar domu

 • 16 maja pożar stodoły

 • 4czerwca pożar stodoły

W tym samym roku, 21 sierpnia, strażacy z Szyc uczestniczyli w zawodach rejonowych.

W latach 1978-1983 trwała budowa remizy w czynie społecznym. Jednostka otrzymała wóz strażacki Jelcz. W kolejnych latach jednostka uczestniczyła m.in. w gaszeniu pożarów lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej [sierpień-wrzesień 1992] oraz Klucz. W 1999 r. otrzymano samochód bojowy Jelcz-Steyr,który po przerobieniuna beczkowóz służy do dzisiaj. Poprzedni samochód Jelcz przekazano OSP w Sierbowicach. Od 2000 r. jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W roku 2001 r. OSP Szyce otrzymała sztandar. Obecnie jednostka liczy 33 członków, w tym 5 honorowych.

 

 Ciężki samochód gaśniczy na podwoziu Jelcz 420 "Hydromil",zabudowany przez firmę Osiny 

 

 22 czerwca 2014 roku, w Szycach odbył festyn, którego głównym punktem było przekazanie tamtejszej jednostce OSP nowego samochodu pożarniczego marki Mercedes Atego – GBA 3/16/4. Na uroczystość przybyli licznie mieszkańcy Szyc oraz strażacy z wielu jednostek OSP z gminy Pilica i sąsiednich gmin. Nie zabrakło również licznej grupy oficjalnych gości oraz władz MiG Pilica: Burmistrza MiG Pana Michała Otrębskiego, Sekretarza MiG Pani Janiny Dulbińskiej- Przybylik a także Przewodniczącego Rady MiG Pana Jana Pająka który sprawuje również funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pilicy. Na spotkaniu obecny był Senator RP – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Katowicach gen. bryg. Zbigniew Meres. Oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dzwono-Sierbowic pod batutą kapelmistrza Tomasza Zawadzkiego. Wśród licznej grupy przedstawicieli władz i instytucji lokalnych obecni byli min. Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP w Katowicach bryg. Marek Fiutak, Starosta Zawierciański – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu Pan Rafał Krupa, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego Pan Adam Rozlach, Radny Powiatu Zawierciańskiego Pan Artur Janosik, Komendant komisariatu policji w Ogrodzieńcu podinspektor Andrzeja Kajdan, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Pilicy Pani Róża Kończyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzwono-Sierbowicach – Pani Stanisława Uliniarz, Sołtys wsi Szyce Pani Marta Kasprzak-Świderska, Dzielnicowy Gminy Pilica młodszego aspirant Adam Adamczyk. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., której przewodniczył proboszcz miejscowej parafii ojciec Wacław Bujak, który dokonał również poświęcenia samochodu. Oficjalną część uroczystości prowadziła w imieniu gospodarzy – OSP Szyce – Sekretarz tej jednostki Pani Anna Cieszkowska. Dziękując za przybycie gościom, mieszkańcom, strażakom, pocztom sztandarowym przedstawiła historię OSP Szyce. W imieniu jednostki OSP w Szycach podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zakupu nowoczesnego samochodu szczególnie gen. Zbigniewowi Meresowi, brygadierowi Markowi Fiutakowi oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica Michałowi Otrębskiemu i Radzie Miasta i Gminy Pilica. Jak powiedziała: Auto posiada specjalistyczny sprzęt do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Ma w swoim wyposażeniu miedzy innymi środki gaśnicze, sprzęt do podawania wody i piany, sprzęt do ochrony dróg oddechowych, pompy do wody czystej i zanieczyszczonej, zestaw ratownictwa medycznego oraz całą gamę sprzętu ratowniczo- gaśniczego wykorzystywanego w działaniach. Ważnym punktem uroczystości było wyróżnienie dla wyróżniających się strażaków z Gminy Pilica. Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej zostali wyróżnieni następujący druhowie:

dh Drąg Roman OSP Pilica – Złotym Znakiem Związku OSP,

dh Dynerowicz Tadeusz OSP Pilica – Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

dh Owcarz Krzysztof OSP Szyce- Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Medale wyróżnionym strażakom wręczli: gen. bryg. Zbigniew Meres, Komendant Powiatowej PSP w Zawierciu bryg Marek Fiutak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu dh. Rafał Krupa, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pilicy dh. Jan Pająk. Dyplomy uznania za służbę na rzecz rozwoju OSP, za pracę w ochronie życia i mienia ludzkiego otrzymali następujący druhowie:

Tadeusz Birkowski,

Henryk Grabowski,

Bogusław Kowalczyk,

Stanisław Grzesiak,

Stefan Kowalik,

Stanisław Owcarz,

Jerzy Bendkowski,

Bogusław Grabowski,

Sławomir Zasuń,

Józef Mendera,

Józef Kulanin,

Artur Mendera.

 

Jak na każdym festynie nie mogło zabraknąć atrakcji dla dzieci. Choć pogoda płatała organizatorom różne „figle” to frekwencja dopisała. Przebieg uroczystości możecie obejrzeć na zdjęciach poniżej.

 

 

  OSP KOCIKOWA  [1954]

 

W drugiej połowie lat 50 XX wieku powstała inicjatywa założenia we wsi Kocikowa jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, której głównym celem ma być obrona mieszkańców sołectwa w razie pożaru. W dniu 4 kwietnia 1954 roku we wsi Kocikowa, gromada Pilica odbyło się zebranie założycielskie powołujące do życia jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Założycielami byli:

- Zastępca Powiatowego Komendanta O.S.P. obywatel Roś

-Sekretarz Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Pilicy Bolesław Karcz 

-Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilicy Stanisław Smok 

Na komendanta nowopowstałej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocikowej wybrano Mieczysława Maj, który tę funkcję piastował przez wiele lat. Pierwszym zastępcą został Roman Bielak.Drugim zastępcą wybrano Jana Żyłę. Na sekretarza powołano Daniela Paś. Na pierwszego i wieloletniego skarbnika wybrano Piotra Otrębę. Gospodarzem został Andrzej Bielak. Na dowódcę plutonu powołano Jana Maja. Wymienione osoby stanowiły pierwszy zarząd . Dzięki staraniom strażaków już w dniu l sierpnia 1956r. odbyło się oficjalne przekazanie samochodu strażackiego marki Ford, który został zakupiony zarodków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przy wsparciu finansowym mieszkańców wioski. Kolejną istotną datą w życiu jednostki OSP jest dzień 8 kwietnia 1957 r.W dniu tym w przekazaniu pierwszej motopompy udział brali:

- Komendant Powiatowy Ochotniczej Straży Pożarnej obywatel Stach

-Przewodniczący Prezydium GRN Antoni Cembrzyński

-Komendant Rejonowy Ochotniczej Straży Pożarnej Stanisław Toborowicz

-Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocikowej Mieczysław Maj

W następnych latach druhowie oraz mieszkańcy wsi rozpoczęli wspólne działania mające na celu uzyskanie zgody oraz pozyskanie środków na budowę remizy OSP. Starania te zaowocowały w 1962 roku. Dnia l lipca 1962 r. we wsi Kocikowa, gromada Pilica, powiat Olkusz dzięki

staraniom członków Ochotniczej Straży Pożarnej i miejscowej ludności odbyło się oficjalne położenie kamienia węgielnego pod budowę Remizy Strażackiej. W dniu 3 listopada 1963r, a więc w okresie 15 miesięcy remiza została oddana do użytku. W głównej mierze budowana była przez druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocikowej z pomocą Gminnej Rady Narodowej w Pilicy oraz Powiatowej Rady Narodowej w Olkuszu. Od tamtych wydarzeń; Remiza Strażacka służy mieszkańcom Kocikowej w celach bezpieczeństwa przeciwpożarowego jak i w celach kulturalno-rozrywkowych jako miejsce spotkań miejscowej ludności. W dniu 16 sierpnia 1964r. dzięki staraniom zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocikowej w skład którego wchodzili:

Prezes Edward Pieklak

naczelnik Mieczysław Maj,

zastępca Franciszek Mrówka

sekretarz Bronisław Rozlach,

skarbnik Piotr Otręba

gospodarz Stanisław Maj

członek zarządu Ignacy Paś

członek zarządu Franciszek Bielak

zostaje przekazana druga motopompa, która podniosła poziom bezpieczeństwa oraz znacząco usprawniła działalność jednostki. Była ona widocznym znakiem społecznej solidarności i wspólnego działania całej wsi. W roku 1986 zostaje przekazany przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy samochód bojowy marki Star Typ1 D26P. Przybycie samochodu znacząco podniosło poziom bezpieczeństwa zarówno w Kocikowej jak i okolicznych miejscowościach. W tym samym roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocikowej we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Pilicy podejmuje uchwałę o rozbudowie Strażnicy OSP. Głównym celem modernizacji strażnicy była modernizacja górnej kondygnacji strażnicy. W roku 1992 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocikowej poprzez wpis do rejestru stowarzyszeń uzyskała status organizacji społecznej powołanej przez grupę druhów naszej jednostki. Rejestracja miała na celu pokazanie, że wszelkie działania podejmowane przez jednostkę na rzecz ludności mają charakter niezarobkowy. 19 stycznia 2002 roku jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocikowej zostaje przekazany przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy lekki samochód pożarniczy marki Żuk typ GLM-8 służący wcześniej druhom z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierbce. W tym też roku jednostka OSP Kocikowa została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Katowicach. Przez cały ten okres działalności OSP wraz z Urzędem Miasta i Gminy w Pilicy modernizowano Strażnicę oraz sprzęt przeciwpożarowy. W 2011 roku Urząd Miasta i Gminy w Pilicy we współpracy z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocikowej podjął starania o przekształcenie Strażnicy OSP w Wiejski Dom Kultury ze Strażnicą OSP. W roku 2012 Urząd Miasta i Gminy w Pilicy rozpoczął modernizacje obiektu z funduszów własnych i Unii Europejskiej z programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W 2013r w długoletnim zarządzie O.S.P. zaszły zmiany spowodowane śmiercią

Prezesa Marka Jurczaka i komendanta Ryszarda Maj. Obecne zarząd O.S.P. stanowią:

Prezes Włodzimierz Mrówka

Komendant Karol Węglarz

Zastępca Grzegorz Węglarz

Sekretarz Mariusz Węglarz

Skarbnik Tomasz Węglarz

Gospodarz Stanisław Węglarz

Członkowie zarządu Mieczysław Maj i Stanisław Staśko

[Historia opracowana przez druhów z  OSP Kocikowa]

 

30 sierpnia 2014 r. odbyła się uroczystość otwarcia remizy po modernizacji.

 

 

 


 

CIEKAWOSTKI:

 

Na terenie przedwojennej  gminy Pilica działała OSP w Gieble założona w r.1927 a na terenie ówczesnej gminy Kidów OSP w Szypowicach.

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie wykonane na terenie gminy Pilica przez fot.Męcika.  

 

W przygotowaniu historie jednostek:

OSP Cisowa

OSP Dobra

OSP Dzwono-Sierbowice

OSP Dzwonowice

OSP Przychody

OSP Pilica

OSP Sierbowice

OSP Wierbka

OSP Złożeniec