o.Narcyz Turchan

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie kościoła » o.Narcyz Turchan

Urodził się19 września 1879 w Biskupicach koło Wieliczki, w wielodzietnej, rodzinie rolników Jana i Katarzyny z domu Ochońskiej. Szkołę ludową kończył w rodzinnej wsi. Od 1894 r. kontynuował naukę w Gimnazjum św. Jacka w Krakowie, a następnie w Gimnazjum Państwowym w Podgórzu. 8 września 1899 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w prowincji Matki Bożej Bolesnej Reformatów w Galicji.Nowicjat odbył w Wieliczce i w Leżajsku. Pierwsze śluby zakonne złożył 13 września 1900 r.Następnie uzupełniał swoje wykształcenie średnie w Przemyślu. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Krakowie (2 lata filozofii) i we Lwowie (3 lata teologii). Uroczyste śluby zakonne złożył  24 grudnia 1903 r. we Lwowie w klasztorze św. Andrzeja Apostoła, a święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1906 r.w katedrze lwowskiej. Posługę kapłańską pełnił w kościołach klasztornych we Lwowie, Rawie Ruskiej i w Wieliczce jako kaznodzieja i spowiednik, a ponadto jako wikariusz parafii św. Klemensa i katecheta. Przebywał kolejno w klasztorach w Jarosławiu, Słopnicach, Koninie.W latach 1924-1930 był gwardianem klasztoru w Pilicy.Za jego kadencji odremontowano południową część klasztoru i pokryto blachą cynkową wschodnie skrzydło oraz odmalowano kościół.Z Pilicy trafił do Sądowej Wiszni.Od 1934 roku był gwardianem w  Pińczowie.W 1936 roku został wybrany gwardianem klasztoru we Włocławku.W 1940 roku gestapo kilkakrotnie aresztowało ojca Narcyza by ostatecznie 30 października 1941 roku zesłać go do obozu koncentracyjnego w Dachau. Cierpiał po przebytych wcześniej kilku operacjach.Był torturowany przez strazników.Według relacji współwięźniów zachował spokój i pogodę ducha którym wspierał towarzyszy niedoli. Zmarł zm. 19 marca 1942 w osamotnieniu,w szpitalu obozowym. Rodzina poczyniła starania i otrzymała prochy zmarłego, które złożono na cmentarzu parafialnym w Biskupicach.W poczet błogosławionych został zaliczony przez papieża Jana Pawła II podczas mszy św. beatyfikacyjnej 13 czerwca 1999 w Warszawie, jako jeden ze 108 męczenników II wojny światowej .

 Imię bł.O.Narcyza Jana Turchana nosi Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach koło Wieliczki

 

 

 

Portret w kościele pw. Najświętszego imienia Jezus w Pilicy

2 maja 2019 stowarzyszenie „Selige Märtyrer von Dachau” (Błogosławieni męczennicy z Dachau) poinformowało o odnalezieniu grobów polskich księży, beatyfikowanych 13 czerwca 1999 r. jako męczenników za wiarę: o.Narcyza Turchana, o.Michała Woźniaka, ks.Stefana Grelewskiego i ks.Ludwika Rocha Gietyngiera. Ich nazwiska odnaleziono na liście, na której zostały spisane urny z prochami obozowych więźniów. Na podstawie akt administracji obozu koncentracyjnego Dachau sądzono dotychczas, że księża ci zostali zamordowani przez nazistów w komorze gazowej w zamku Hartheim koło Linzu. Stowarzyszenie uważa, że umarli oni podczas transportu. Ich doczesne szczątki spalono w krematorium w Monachium i pochowano na monachijskim cmentarzu. Obecnie urny umieszczone są w podziemnych pomieszczeniach w lasku pamięci ofiar niemieckiego nacjonalizmu. W ciągu 12 lat istnienia w KL Dachau i jego podobozach zamordowano 148 802 więźniów. Według szacunków do Dachau zostało zesłanych około 3 tysięcy zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich, w tym 1807 z Polski, 333 z Rzeszy, 169 francuskich, 159 z Czech i 110 z Austrii. Niemcy zamordowali 1034 duchownych, w tym 866 Polaków (747 kapłanów diecezjalnych, 110 zakonników i 9 duchownych innych wyznań).