o.Krzysztof Dobrakowski

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie kościoła » o.Krzysztof Dobrakowski

Ochrzczony 25 VII 1729r. w Pilicy. Syn Stanisława i Katarzyny. Na chrzcie otrzymał imię Szymon. Do małopolskiej prowincji reformatów został przyjęty 24 X 1751 w Krakowie i od 30 X 1751 rozpoczął nowicjat w Wieliczce. 30 X 1752 złożył śluby wieczyste. W latach:

(1753-55) odbył studia filozoficzne w Bieczu ,

(1755—56) kontynuował studia filozoficzne w Sandomierzu .

(1756-59) studiował teologię studiował w Krakowie gdzie ok. 1757 otrzymał święcenia kapłańskie.

(1759-60) studiował prawo kanoniczne w Pińczowie,

(1760-61) przebywał w Pilicy,

(1761-74) był lektorem filozofii, teologii i prawa kanonicznego w klasztorach prowincji, w których mieściły się studia, m.in. w Sandomierzu, Jarosławiu, Rzeszowie, Pińczowie, Krakowie i Przemyślu.

(1774-79) pełnił w Przemyślu funkcję gwardiana (do 1776) i prefekta fabryki (praefectus fabricae} (do 1779). Nadzorował wznoszenie nowego budynku na potrzeby nowicjatu, połączonego od południa z zachodnim skrzydłem klasztoru. W tym czasie w latach 1777-80 był definitorem prowincji,

(1780-81) był gwardianem Sandomierzu,

(1781-82) był gwardianem w Lublinie,

(1782-83) był gwardianem w Kazimierzu Dolnym,

(1783-84) był magistrem nowicjatu w Solcu nad Wisłą,

(1784-85) był gwardianem w Solcu n. Wisłą,

(1785-86) był gwardianem w Kazimierzu Dolnym

(1786-92) był magistrem nowicjatu w Solcu nad Wisłą, w tym czasie, w latach 1786—89 był definitorem prowincji a w latach 1789—92 kustoszem, czyli zastępcą prowincjała.

(1792-95) był prowincjałem.

Od 1795 zamieszkał w klasztorze pińczowskim gdzie zmarł 10 I 1801r.