o.Antoni Franciszek Majewski

O Pilicy » Żyli wśród nas » Goście » o.Antoni Franciszek Majewski

Ojciec  Antoni Franciszek Majewski urodził się  12 października 1833 roku w Pińczowie jako syn Pawła, sukiennika i Antoniny z Sokołowskich. 16 maja 1850 roku rozpoczął nowicjat w Stopnicy. W latach 1851-1853 przebywał w klasztorze w Pilicy, gdzie uzupełniał naukę z zakresu szkoły średniej. Tutaj, 18 maja 1853 roku, złożył profesję uroczystą. Następnie w latach 1853-1857 odbył studia filozoficzne w Kazimierzu Dolnym. Być może rozpoczął tam studia teologiczne, które sfinalizował  w Sandomierzu w latach 1857-1859. W latach 1859-1861 był kaznodzieją świątecznym w klasztorze w Kazimierzu. W latach 1861-1862 był lektorem gramatyki w Pińczowie, a następnie powierzono mu wykłady z filozofii w Sandomierzu. W szeregi powstańcze poszedł z klasztoru w Stopnicy, najprawdopodobniej 17 lutego 1863 roku. Wziął udział w bitwie stoczonej 18 marca 1863 roku pod Grochowiskami, podczas której został zakłuty bagnetami przez Rosjan w  trakcie udzielania posługi kapłańskiej konającym powstańcom. Jego śmierć w trakcie sprawowania sakramentu spowiedzi, rozgrzeszenia i pokuty jest celebrowana podczas rekonstrukcji tej bitwy. Pochowany został, poległych w rejonie Grochowisk. 18 marca 1863 roku, z lasów szanieckich i wełeckich, zwieziono do Buska zwłoki 21 powstańców, dla których ks. Świątkiewicz sporządził akty zgonu [...] przywieziono zwłoki poległego w wypadkach wojennych X. Antoniego Majewskiego Reformata z Klasztoru Stopnickiego w dniu osiemnastym bieżącego miesiąca i roku znalezionego w Lesie Szanieckim, lat trzydzieści mającego [...] Na cmentarzu parafialnym w  Busku-Zdroju znajduje się mogiła 25 powstańców z  batalionu płk. Dionizego Czachowskiego.