O. Pius Kazimierz Franciszek Jończy OFM

O Pilicy » Żyli wśród nas » Goście »  O. Pius Kazimierz Franciszek Jończy OFM

Urodził się 26 stycznia 1927 r. w Bulowicach koło Kęt. Był synem Jana i Stefanii z d. Węglarz. Do zakonu franciszkańskiego wstąpił 5 sierpnia 1947 r. w Pilicy, gdzie odbył nowicjat. Pierwszą profesję zakonną złożył 18 sierpnia 1948 r. w Kętach a profesję uroczystą 27 stycznia 1952 r. w Krakowie. W latach 1950 – 1955 studiował filozofię i teologię w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, gdzie 3 kwietnia 1954 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był katechetą, spowiednikiem, ekonomem i wikariuszem w klasztorach: w Brzezinach Łódzkich, Pińczowie, Stopnicy, Brodnicy, Krakowie – Azorach, Zakliczynie, Koninie i w Kazimierzu Dolnym. Od 20 czerwca 1997 r. przebywał w Koninie gdzie zmarł 28 marca 2016. Przeżył 69 lat w zakonie, jako kapłan 62 lata.