O. Emil Henryk Brzuszek OFM

O Pilicy » Żyli wśród nas » Goście » O. Emil Henryk Brzuszek OFM

Urodził się 14 sierpnia 1935 r. w Chruślinie (powiat Puławy). Był synem Stanisława i Franciszki z domu Zarzyckiej. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił 21 sierpnia 1953 r. w Pilicy, gdzie 31 sierpnia 1954 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Profesję uroczystą złożył 4 października 1957 r. w Krakowie. W latach 1953 – 1959 studiował filozofię i teologię w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, zaś w latach 1959 – 1960 w Studium Pastoralnym Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1959 r. w Krakowie z rąk ówczesnego biskupa krakowskiego Karola Wojtyły. Pełnił posługę duszpasterską m.in. jako kaznodzieja, spowiednik, katecheta oraz ekonom, wikariusz i gwardian Wspólnoty w klasztorach: w Wieliczce, Kętach, Jarosławiu, Krakowie św. Kazimierza, Bieczu, Warszawie św. Antoniego, Przemyślu, Zakliczynie i Kazimierzu Dolnym. Od września 2012 r. należał do Wspólnoty w Pilicy. W latach 1960 – 1962 był wicemagistrem kleryków, 1963 – 1968 magistrem kleryków, 1968 – 1969 prefektem Kolegium Serafickiego w Wieliczce, 1971 – 1984 magistrem Nowicjatu, 1999 – 2012 ojcem duchownym Nowicjatu i kapelanem sióstr Bernardynek w Kończyskach k. Zakliczyna. W latach 1975 – 1981 był definitorem Prowincji. Zmarł 10 sierpnia 2017 w Zawierciu. Był:

  • współautorem (wraz z o. Wacławem Michalczykiem) tłumaczeniał książkiThéophile Desponnets OFM: Na szlakach św. Franciszka z Asyżu. Przewodnik po sanktuariach franciszkańskich. (Wyd.1981)

  • współautorem (z o. Salezym Bogdanem Brzuszkiem OFM)opracowania:Wypisy z Kronik Sióstr Bernardynek z Klasztoru Najśw. Serca Pana Jezusa w Kończyskach k/Zakliczyna 1882-2001”(wyd. 2008).

  • autorem opracowania:Kartki z dziejów klasztoru i kościoła Franciszkanów w Zakliczynie n. Dunajcem(wyd. 2009)