o. dr Anzelm Szteinke

O Pilicy » Żyli wśród nas » Goście » o. dr Anzelm Szteinke

 Urodził się 10 stycznia 1939 we Włocławku w rodzinie Józefa i Marii zd. Urbańskiej.Do zakonu franciszkańskiego wstąpił w 1956. Po odbyciu nowicjatu  w Pilicy pierwszą profesję zakonną złożył 18 sierpnia 1957. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, w roku akademickim 1958/59 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu. Śluby wieczyste złożył 15 grudnia 1960. Święcenia kapłańskie przyjął 25 lutego 1964.W roku akademickim 1965/66 rozpoczął studia specjalistyczne w Instytucie Historii Kościoła na KUL zakończone obronioną w 1970 r. pracą licencjacką poświęconą dziejom warszawskiego konwentu reformatów. W latach 1972-1987 był komisarzem Ziemi Świętej w Polsce. Na kapitule swojej prowincji w 1978 został wybrany ministrem prowincjalnym. Urząd ten pełnił do 1984. 28 V 1990 r. obronił pracę doktorską poświęconą dziejom kościoła św. Antoniego i Klasztoru Franciszkanów-Reformatów w Warszawie. W 1990r. gościł w klasztorze w Pilicy. W pierwszej połowie lutego 1991 r. przeniósł się do klasztoru przy budującym się kościele Matki Bożej Anielskiej na osiedlu Wierzbno w Warszawie i rozpoczął w II semestrze roku ak. 1990/91 zajęcia w ATK.Z końcem roku akad. 1991/92 zrezygnował z pracy na ATK. Szereg lat pracował jako wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Prowincji, będącym filią Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Przedmiotem jego badań naukowych jest historia zakonu franciszkańskiego. W 1999r. został w Jerozolimie odznaczony Złotym Medalem Pielgrzyma. Jest autorem wielu prac z zakresu historii zakonu franciszkańskiego. W kronice pilickiego klasztoru odnalazł i opublikował opis wielkiego pożaru,który w roku 1857 spowodował wielkie zniszczenia w klasztorze i w kościele.