Mikołaj i Jan z Brzezia Lanckorońscy

O Pilicy » Właściciele » Inni właściciele » Mikołaj i Jan z Brzezia Lanckorońscy

W 1438 roku Hanek z Chełmu braciom Mikołajowi i Janowi z Brzezia oddał Kaczkowice (obecnie w gminie Bejsce w woj.świętokrzyskim) w zamian za Przychody. Nie wiadomo kiedy Mikołaj i Jan weszli w posiadanie wsi Przychody. Być może należy to wiązać z informacją, że 21 marca 1417, w Skalbmierzu, król Władysław Jagiełło nakaz zawiesić wszystkie terminy sądowe Przedbora z Przechodów a 8 marca 1419 roku, w Opatowie, ze względu na śmierć Przedbora król Władysław Jagiełło ponownie nakazał zawiesić sprawy sadowe do czasu powrotu marszałka Królestwa Zbigniewa z Brzezia z Węgier. Zbigniew z Brzezia był ojcem wspomnianych Mikołaja i Jana.

Mikołaj z Brzezia, herbu Zadora, od 1422 piszący się również z Lanckorony a z racji funkcji ojcazwany Marszałkowicem, był synem Zbigniewa i Hanny (zmarła po 1417 r.). Ród wywodził się z małopolskiego Brzezia koło Bochni. Ojcem Zbigniewa był Przedbór z Brzezia, który od Kazimierza Wielkiego dostał zamek Ogrodzieniec. W jego remont zainwestował dużo pieniędzy. W 1387 r. Władysław Jagiełło nadał dobra ogrodzienieckie Włodkowi z Charbinowic a Przedborowi dał w zamian tenutę dobczycką. W 1428 Mikołaj brał udział w wyprawie na Nowogród Wielki. W latach 1435-1440 był podstolim krakowskim, w latach 1436-9 starostą sądeckim, w latach 1436-40 starostą nowokorczyńskim. Był również starostą wiślickim i tenutariuszem dobczyckim (1439). Był w końcu marszałkiem nadwornym (1432–34) i marszałkiem wielkim koronnym (1440-61). Uważany był za zaufanego współpracownika Władysława II Jagiełły. W 1438 roku Hanek oddał Kaczkowice braciom Mikołajowi i Janowi z Brzezia w zamian za Przychody. Po śmierci króla, związał się z obozem husyckim Spytka (III) z Melsztyna, kuzyna Elżbiety z Pilczy. Gdy biskup Oleśnicki zawiązał w Nowym Mieście Korczynie antyhusycką konfederację Spytko najechał na miasto i 3 maja 1439 zawiązał własną konfederację, do której przystąpił również Mikołaj z Brzezia. 6 maja konfederacja rozpadła się po śmierci Spytka w bitwie pod Grotnikami. Po śmierci ojca Mikołaj wraz z bratem Janem byli współtenutariuszami Lanckorony i okolicznych wsi. W 1443 bracia podzielili dobra. Mikołajowi przypadły dobra dziedziczne: Brzezie z wsiami oraz zamek i miasto Lanckorona z dwoma przedmieściami i dwoma młynami oraz przynależnymi wsiami: Izdebnik, Biertołtowice, Rudnik, Sulikowice, Jasienica, Herbortowice, Trzebunia, Palcza, Skawinki, Zachełmna, Budzów, Maków, Juszczyn, Kojszówka, Jachowka i Bieńkówka. Tenutę dobczycką, w podziale majątku przyznaną bratu, dzierżył do śmierci ich macochy Anny z Sadłowa i Zakrzewca. W 1444 r. w wyniku ponownego podziału dóbr pomiędzy braćmi Mikołaj otrzym w dziale zamki i miasta Lanckoronę i Dobczyce wraz z wsiami oraz dobra dziedziczne Brzezie z wsiami, zachowując połowę sum zapisanych przez króla na Koszycach Węgierskich. Zmarł przed marcem 1462 r. Po 1426 r. zawarł związek małżeński z Felicją z Lisów (†31.V.1457). Z tego małżeństwa urodzili się: Stanisław, Jan i Jadwiga.

Jan z Brzezia, herbu Zadora, od 1422 r. piszący się również z Lanckorony, a od 1443 także z Włodzisławia, zwany był również, po ojcu, Janem Zbigniewicem lub Janem Marszałkowicem, Urodził się po roku 1420, z drugiego związku ojca, z Anny z Sadłowa i Zakrzewca. Był przyrodnim bratem Mikołaja. Pełnił funkcje marszałka nadwornego (1448-50). Był współposiadaczem Lanckorony do 1443 kiedy doszło do podziału ojcowizny. Jan otrzymał wtedy dobra dziedziczne- miasto Włodzisław z wsiam- i dobra królewskie: Zebrzydowice i Rudnik, miasto i zamek Dobczyce z wsiami. Tenutę dobczycką objął jednak dopiero po śmierci matki, Anny z Sadłowa i Zakrzewca (zmarła między 1445 a 1451 rokiem). Jego rodzeństwem byli: Anna Lanckorońska; Barbara Lanckorońska i Zbigniew Lanckoroński. Po podziale dóbr nadal pisał się jednak Lanckorońskim. Żonaty był z Magdaleną z Goszyc. Z tego małżeństwa, zawartego po roku 1435, narodzili się Zbigniew i Łukasz.

Herb Zadora