Mikołaj Chomentowski herbu Lis

O Pilicy » Właściciele » Inni właściciele » Mikołaj Chomentowski herbu Lis

Urodził się prawdopodobnie w roku 1680. Rodzicami byli Stanisław Kostka Chomentowski herbu Lis (ur.~1660 -zm.1723; podstoli latyczowski) i Anna Lenczewska herbu Strzemię, córka Franciszka i Kunegundy. Miał dwie córki (1710 i 1750) oraz synów: Stanisław Kostka (ur. 1730 cześnik bydgoski, podczaszy bydgoski) i Tomasz (ur. 1740; cześnik czernihowski, skarbnik sandomierski). W 1723 Mikołaj Chomentowski został chorążym znaku husarskiego buławy polnej w chorągwi wojewody mazowieckiego Stanisława Chomentowskiego, późniejszego hetmana koronnego polnego. Od 21 listopada 1726 roku był skarbnikiem sandomierskim.1 Po 1728 r. [?] wraz z żoną dzierżawił Szyce, Sierbowice, Szypowice, Siamoszyce i Dzwonowice. Gromady te prowadziły z Chomentowskimi długotrwały spór sądowy. 2 Mikołaj Chomentowski wspierał klasztor norbertanek w Imbramowicach. 7 lutego 1738 w Imbramowicach:

Obłóczyła się panna Helena Łękawska. Obłóczył ją wielmożny imć ksiądz Kręski, kantor katedralny krakowski. Na obłóczynach była imć pani Chomentowska [Barbara].

3 maja 1737 w Imbramowicach:

Do szlamowania stawu trzycierskiego był majster zaciągniony, Marcin Brzozowski, obywatel opawski, który przyszedł na robotę w jesini w roku 1738, a skończył w roku 1739. Od tego stawu dobrodzika panna ksieni swoich własnych piniędzy dała złotych polskich tysiąc czterysta piętnaście groszy dziesięć. Ten staw zaraz jest napuszczony wodą, narybkiem, jakiegośmy mogli dostać z łaski wielmożnego imć księdza Dominika Lochmana, kanonika katedralnego krakowskiego, dobrodzieja naszego, i imć pana Chomentowskiego [Mikołaja], skarbnika sandomierskiego, którzy nam karpików darowali.3

W 1746 r. Mikołaj Chomentowski ofiarował pilickim oo. reformatom obraz olejny, malowany na płótnie, przedstawiający Chrystusa dźwigającego krzyż. Obraz ten rodzina Chomentowskioh przechowywała od pokoleń. Mikołaj Chomentowski zmarł w roku 1761. W pilickim kościele klasztornym, przed podarowanym przez niegoobrazem,wiele osób doznało łask nadzwyczajnych, w tym dwóch szczególniejszych:

W r. 1780, dnia 29 grudnia za modlitwą zakonników i rodziców - Tekla Grabiańska, córka Michała ze Szyc, ciężko i niebezpiecznie chora, uzdrowiona została; w r. 1781, dnia 24 stycznia Tomasz Paculski z Pilicy, gdy przed ołtarzem tym w gorącej modlitwie polecał swą żonę od 4-ch dni nie mogącą odbyć połogu i już prawie umierającą, po powrocie do domu zastał urodzonego syna i żonę uzdrowioną, co stwierdził w obecności gwardiana o. Jakuba Źerczyńskiego, wikarego o. Feliksa Gołębiowskiego, kazinodziei o. Michała Kosta, spowiednika o. Bonifacego i innych.

W 1784 r. gwardian pilickich reformatów, o. Zefiryn Michalski, przeniósł obraz podarowany przez Mikołaja Chomentowskiego do kościoła i umieścił w ołtarzu.


 1Urzędnicy, t. 4, z. 3, nr 872

2Księgi Referendarii Koronnej z czasów saskich t.2;s.205

3Zofia Grothówna. Kronika klasztorna Sióstr Norbertanek w Imbramowicach 1703-1741