W kozackiej pieśni

O Pilicy » Legendy-Opowieści-Tajemnice » W kozackiej pieśni

Wyobraźcie sobie Państwo jadącą jurajskimi drogami sotnię kozacką, która śpiewa pieśń chwalącą wojenne czyny Kozaków i ich dowódcy, późniejszego legendarnego przywódcy społeczności kozackiej, gen.Piotra Krasnowa. Do tego momentu opowieść zapewne nie wzbudza niedowierzania. Podejrzewam jednak, że po informacji, iż kozaccy żołnierze śpiewając o bojowych czynach atamana Krasnowa śpiewają o Dzwonowicach spotkam się z niedowierzaniem.

Piotr N. Krasnow pochodził z rodziny Kozaków dońskich, od pokoleń służącej w armii rosyjskiej. Jego dziadek Iwan I. Krasnow i ojciec Mikołaj I. Krasnow otrzymali stopnie generalskie. Piotr N. Krasnow ukończył 1 Gimnazjum Klasyczne w Petersburgu, w 1887 r. Aleksandrowski Korpus Kadetów, a w 1888 r. 1 Pawłowską Szkołę Wojenną. Dostał przydział do Atamańskiego Pułku Kozaków Lejbgwardii. Od 1891 r. pisał książki i artykuły z zakresu teorii wojskowości do gazet. W 1892 r. przez rok był słuchaczem w Nikołajewskiej Akademii Sztabu Generalnego. Publikował wówczas powieści i prace historyczne. Podczas Powstania Bokserów w Chinach 1899-1901 i w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904-1905 pełnił funkcję korespondenta wojennego biorąc czynny udział w walkach z Japończykami, za co otrzymał m.in. Order Św. Włodzimierza 4 klasy. W 1907 r. ukończył oficerską szkołę kawaleryjską, po czym służył w niej jako instruktor a następnie został dowódcą kozackiego oddziału szkolnego. W 1909 r. awansował do stopnia pułkownika. W latach 1911-1913 dowodził 1 Syberyjskim Pułkiem Kozaków, który stacjonował nad granicą chińską, a od października 1913 r. – 10 Pułkiem Kozaków Dońskich, stacjonującym w Zamościu. Na rozkaz cara Mikołaja II odbył liczne podróże zagraniczne prawdopodobnie o charakterze wywiadowczym,do Abisynii, Mandżurii, Indii, Chin i Japonii, które opisał w kolejnych powieściach. Na czele 10 Dońskiego pułku kozackiego wziął udział w I wojnie światowej . W opracowaniu „Krzyż i gwiazda atamana Krasowa” czy też w artykule "Generał Krasnow .W 50 lecie oficerskiej służby" autorzy wymieniają najważniejsze w pierwszym okresie wojny wydarzenia w dziejach dowodzonego przez Krasnowa pułku:

  • 1 sierpnia 1914 roku zdobycie z 10 Dońskim pułkiem kozackim Bełżca i stacji Lubicza ze zniszczeniem mostu kolejowego nagrodzony Georgijewskim orużjem

  • udział od 6 do 17 sierpnia 1914 w składzie XIX Korpusu gen.Gorbatowskiego w bitwie pod Tomaszowem gdzie z 10 i 39 Dońskimi pułkami kozackimi czasowo z 6 Dońska baterią kozacką przez długi czas na szerokim froncie odpierał ataki austriackiej brygady piechoty za co otrzymał awans do stopnia generał-majora.

  • Listopadowe boje pod Dzwonowicami gdzie w trakcie ciężkich walk generał osobiście uczestniczył walce wręcz. 10 Doński pułk kozacki  odpierając austriackie natarcia w ciągu trzech dni wziął do niewoli 3000 Austriaków. Było to, mało dotychczas poznane starcie na styku 4. i 9.armii rosyjskich oraz armii austriackich grożące przerwaniem frontu rosyjskiego, nazwane przez biorące w nim udział oddziały rosyjskie „Bitwą pod Kidowem”.

 

Oddziały kozackie, słynne z mobilności,odporności na trudy frontowego życia i z zaciętości w walce, utrzymywane były zazwyczaj jako jednostki odwodowe na różnych szczeblach dowodzenia i rzucane na najbardziej zagrożone odcinki frontu. Kozak na koniu spędzał całe dnie jadąc na nim, śpiąc i jedząc.

 

 Uczestniczący w starciach pod Dzwonowicami kozacy z 3 sotni 10 Dońskiego pułku napisali pieśń sławiącą rolę generała w tym mało znanym epizodzie Wielkiej Wojny:

 

Nadletieł orłom kryljatym

Generał-major Krasnow

On z połkom swoim diesiatym

Biot Otieczestwa wragow.


Uż kazaki wytiesniajut

Wrażu ciep iz Dzwonowic

I w stodoły zagliadajut

Nje zasjeł li tam Awstryjec

 

co w tłumaczeniu brzmi mniej więcej tak:

Nadleciał orłem skrzydlatym

Generał major Krasnow.

On z pułkiem swoim dziesiątym

Bije Ojczyzny wrogów.


Wrogi szereg z Dzwonowic

Wyganiają już Kozacy

I w stodoły zaglądają

Czy nie siedzią tam Austriacy.

 

Pieśń jest dłuższa o kilka zwrotek jednak na pełny jej tekst nie udało mi się jeszcze natrafić.

W listopadzie 1914 r. gen.Krasnow został odznaczony Orderem św. Jerzego 4 klasy. W tym czasie awansował do stopnia generała majora, a następnie objął dowództwo I brygady 1 Dywizji Kawalerii Kozaków dońskich. Informacje o dalszych burzliwych i dramatycznych losach generała można bez trudu znaleźć w internecie.