Manufaktury

O Pilicy » Obiekty » Obiekty przemysłowe » Manufaktury

W latach 1815- 1830 nastąpił pewien rozwój przemysłu. Według sprawozdania burmistrza K. Lekrzyckiego z roku 1821, w miasteczku funkcjonowały manufaktura sukna i płótna, „fabryki" garnków, kapeluszy i waty. Pracowały niewielkie manufaktury papiernicze w Pilicy i na Wierbce. Funkcjonowała też mydlarnia. Produkcja zakładów była ograniczona przez brak popytu wynikający z biedy mieszkańców. Według danych z 18 kwietnia 1829 r., w Pilicy działały: fabryka waty Libermana, farbiarnia Wolfa Rozenberga, garbarnie Kaspra Witkowskiego i Mośka Wolgryna, oraz cztery żydowskie fabryki mydła i świec. Manufaktura sukiennicza zlokalizowana była w budynku przy dzisiejszej ulicy Partyzantów. Być może była to fabryka towarów łokciowych i bawełnianych,którą w Pilicy prowadził Dawid Lewkowicz.

W drugiej ćwierci XIX wieku znaczniejszym zakładem była manufaktura Lewka Ginsberga, która wraz  manufakturami Szancera w Będzinie, Pleszowera w Żarkach i Chaima Gernfreuda w Pińczowie zmonopolizowały dostawy tkanin dla małopolskich wsi na lewym brzegu Wisły.