Ludwik Jurkowski

O Pilicy » Żyli wśród nas » Wojskowi i powstańcy » Ludwik Jurkowski

Ludwik Jurkowski pochodził ze szlacheckiej rodziny h. Jastrzębiec z jędrzejowskiego i miechowskiego. Urodził się w roku 1840 w Szreniawie, gdzie jego rodzice: Kazimierz i Maria z Jeziorowskich posiadali majątek ziemski. Ukończył Szkołę Realną w Kielcach. W roku 1863 roku, walczył w oddziale Langiewicza, otrzymał stopień kapitana. Jego działalnośc powstańcza została potwierdzona przez notariusza Wacława Janiszewskiego na podstawie oświadczeń walczących w tym oddziale Jana Lubienieckiego i Piliczanina Kacpra Borzęckiego,który tak oswiadczył:

 

...walczył orężnie w Powstaniu Narodowem w roku 1863/4, piastując wówczas rangę kapitana, zwolniony szczęśliwie z więzienia Radomskiego, w obawie dalszych represyj, zniszczył wszelkie dokumenty do tych walk odnoszące się i zamieszkał w mem rodzinnem miasteczku Pilicy...

 

Po zwolnieniu z radomskiego więzienia ukrywał się. Był też w nowicjacie u paulinów w Częstochowie. Około roku 1870 zamieszkał w Pilicy, gdzie kupił dom nr 23 na pilickim rynku, ziemię oraz otworzył sklep,zajazd,hotel,kasyno i restaurację.Był współzałożycielem kasy pożyczkowej i nadzorca przytułku przy kościółku św.Jerzego. Ludwik Jurkowski był inicjatorem wybrukowania rynku w Pilicy oraz obsadzenia brzozami drogi wiodącej na Górę św. Piotra. Ożenił się z Elżbietą Szlichcińską z Wygiełzowa koło Irządz. Mieli siedmioro dzieci, w tym dwóch synów: Kazimierza,który zmarł młodo oraz Stefana (ur.10.7.1886 – zm.1976). Ludwik Jurkowski zmarł tragicznie w dniu 16. XII. 1913 r.

 

Aresztowanie bandytów. W Zawierciu w sobotę policja aresztowała zbiegłego z aresztu niebezpiecznego bandytę Bulskiego, uczestnika zabójstwa znanego kupca-obywatela i opiekuna przytułku w Pilicy śp. Jurczyńskiego. Bulski dokonał również szeregu napadów rozbójniczych. Aresztowano i innego współuczestnika napadów Nowakowskiego, a trzeci Gil zbiegł za granicę. [Nowa Gazeta Łódzka 30.03.1914 r.]

 

Jego żona Elżbieta z Szlichcińskich Jurkowska zm. 22.08.1938 Grób rodziny Jurkowskich znajduje się na pilickim cmentarzu parafialnym. Wnukiem Ludwika Jurkowskiego jest mieszkający w Warszawie poeta, dziennikarz i publicysta, Stefan Jurkowski,autor trzynastu tomów wierszy,wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich.

 

Akt notarialny, którym Kacper Borzęcki potwierdza  udział L.Jurkowskiego w powstaniu styczniowym

Akt notarialny, którym Jan Lubieniecki potwierdza  udział L.Jurkowskiego w powstaniu styczniowym

Grobowiec rodziny Jurkowskich na cmentarzu w Pilicy