Lubelski ślad

O Pilicy » Legendy-Opowieści-Tajemnice » Lubelski ślad

W 1909 r. firmę firmę, która specjalizowała się w produkcji kompletnych urządzeń do gorzelni, cukrowni, browarów i fabryk słodu kupił Kazimierz Arkuszewski. W roku 1912, kiedy Kazimierz Arkuszewski przystąpił do budowy pilickiej drożdżowni, ówczesna prasa donosiła: Roboty przy budowie drożdżowni budowanej przez lubelską firmę Plage-Laśkiewicz-Arkuszewski posuwają się obecnie w szybkim tempie. Zwożone są różne maszyny i aparaty, pracują monterzy i elektrotechnicy i.tp. gdyż otwarcie fabryki projektowane jest na kwiecień br. Po odzyskaniu niepodległości w lubelskich zakładach Plage i Laśkiewicz ruszyła budowa samolotów. Od 1924 do 1933 roku produkowano tu karoserie samochodowe. W 1935 r. państwo wycofało się ze współpracy odmawiając dalszych zleceń i zaliczek do czasu wykonania poprzednich umów, a Bank Handlowy odmówił kredytowania ze względu na obciążenia hipoteczne firmy i majątków osobistych właścicieli przez co Zakłady Mechaniczne Plage&Laśkiewicz zostały doprowadzone do upadłości. Powstała wówczas Lubelska Wytwórnia samolotów. W latach 1937-1939 jej dyrektorem technicznym był piliczanin Ryszard Bartel. Śladem po dawnej firmie było kilka zabudowań przy ulicy Wrońskiej m.in. budynek administracyjny fabryki i kilka mniejszych obiektów, które zostały odnowione i przeznaczone na cele handlowe oraz mieszkalne. Pozostał dawny hangar. Przyszedł czas na jego renowację, pod nadzorem konserwatora zabytków bo pod blaszanym pokryciem kryła się ciekawa elewacja. W tym roku obiekt przeszedł wielką metamorfozę, stając się kolejną wizytówką Lublina, przypominającą o lotniczych tradycjach miasta.