Kurt Albert Faust von Sturm

O Pilicy » Właściciele » Inni właściciele » Kurt Albert Faust von Sturm

W 1815 roku siedzibą rodziny Jana Bogumiła Faust von Sturm 1 był pałac w Naumburgu 2.Po odkryciutam gorących źródeł żelazno-siarczanych założyłon kąpielisko dla kuracjuszy z chorobami reumatycznymi, co przyczyniło się do rozwoju miasta.W r. 1834 w Naumburgu urodził się syn Jana Bogumiła i Joanny Elżbiety Frantzke -Kurt Albert Faust von Sturm. Od 1840 Numburg był już w rękach rodziny von Uechtritz. Kiedy 31 maja 1859 roku kontrakt 12-letniej dzierżawy dóbr Kąpiołki 3 i Złożeniec,stanowiący wstęp do nabycia tych dóbr, podpisał Beno Marxwówczas rządcą wydzierżawionych dóbr został Kurt Albert Sturm zamieszkały w Görlitz 4. 08.03.1860 roku Beno Marx, zamieszkały w Kąpiołkach, zawarł z Albertem Sturmem, działającym, na podstawie udzielonej mu plenipotencji, w imieniu właścicieli dóbr Złożeniec i Kąpiołki Radcy Sądu Okręgowego Leo Barona von Lutzow oraz Arthura von Zastrow, kontrakt dzierżawy dóbr Złożeniec z kolonią Bazylów. Na mocy kontraktu zawartego 17 stycznia 1861 roku ówcześni dzierżawcy Beno Marx i Albert Sturm sprzedali kupcowi z Pilicy, Markusowi Markusfeldowi, z dóbr Kapiołki: sążnie drzewa twardego po 4 złote i drzewa miękkiego po 3 złote na zrealizowanie należności, która w momencie zawarcia kontraktu nie była ostatecznie obliczona. Z nieprecyzyjnie określonego kontraktu wynikły później spory. 26 czerwca 1861 roku Sturm nabył od Artura Leo Barona von Lützówi Artura von Zastrowdobra Złożeniec z kolonią Bazylów. Umowę kupna-sprzedaży zawarto w Berlinie przed notariuszem Juliuszem Winther. 29 sierpnia 1861 roku Albert Sturm zawarł z Markusem Markusfeldem kolejną umowę kupna-sprzedaży lasów. Transakcja obejmowała, do wyboru, 350 morgów miary nowopolskiej spośród całej powierzchni lasów wchodzących w skład dóbr Złożeniec. Prawo wycięcia i użytkowania zakupionego lasu, w zamian za umówioną kwotę 9 000 r.s., obowiązywało od dnia zawarcia kontraktu przez okres 25 lat. 24 lutego 1862 roku Albert Sturm sprzedał Markusfeldowi, na tych samych zasadach, kolejne 50 morgów lasów za kwotę 500 r.s. Dla uregulowania należności za nabyte w 1861 roku dobra Złożeniec Sturm pożyczył od Luizy Amalii Knaut (ur.12 lipca 1836), córki dziedziców Kwaśniowa, Traugottai Antoniny z d. Grodzkowsky, sumy 500 oraz 1 000 r.s., które zabezpieczył na tych dobrach aktem notarialnym spisanym 26 października 1862 r. 1 listopada 1863 r ze związku tego urodził się syn- Artur. 13 grudnia 1864 roku aktem plenipotencji szczegółowej, Luiza Augusta Sturm odstąpiła na rzecz męża sumę 1 000 r.s. zapisaną na dobrach Złożeniec. 29 września 1866 r. w Pilicy, został zawarty akt kupna-sprzedaży gruntów pomiędzy Albertem Sturmem, właścicielem dóbr Złożeniec, a włościanami z Ryczowa i Złożeńca. Franciszek Straszak i Bartłomiej Straszak z Ryczowa nabyli 8 mórg za kwotę 128 r.s.; Stanisław Wencel, Kazimierz Kajdan i Mateusz Antonik z Ryczowa -7 mórg grunty za kwotę 120 r.s.; Mikołaj Kuźniak z Ryczowa -11 mórg za kwotę 70 r.s. oraz Piotr Bąba ze Złożeńca -4½ morgi za kwotę 67 r.s. 50 kopiejek. ze sprzedaży wyłączone zostało drzewo rosnące na tych gruntach. Umówione kwoty zostały przez Sturma odebrane. Sytuacja prawno -finansowa dóbr obejmujących w różnych okresach czasu Złożeniec, Smoleń i Kapiołki była zawiła. 16 lutego 1867 roku Tadeusz Hubicki 5, właściciel dóbr Smoleń, w obecności Alberta Sturm zeznał przed rejentem Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Kieleckiej w Kielcach, że dobra Smoleń i Złożeniec, mające wspólną hipotekę, obciążone były pożyczką bankową oraz pożyczką Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Hubicki, sprzedając dobra Złożeniec, pożyczkę bankową wynoszącą 7 500 r.s. przekazał do spłaty ratami amortyzacyjnymi nabywcy wsi, przyjmując na siebie spłacenie ratami amortyzacyjnymi pożyczki Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, co obciąża obecnego właściciela. Zeznanie to zostało zaakceptowane przez Alberta Sturm. 16 sierpnia 1869 r. Luiza i Albert Sturm spisali akt notarialny według którego którego Luiza Sturm

[…] za odebraną od zarządzającego Ernesta Knaut kwotę 930 r.s., która należała się jej synowi Arturowi z zapisu testamentowego jego ciotki Emilii Knaut, wpisała Artura Sturm jako wierzyciela kwoty 930 r.s. do wykazu hipotecznego dóbr Złożeniec w miejsce posiadanych własnych dwóch kwot na sumę 1.500 r.s. na tych dobrach.

14 czerwca 1870 r. Albert Sturm sprzedał gospodarzowi ze Złożeńca Piotrowi Bąba 11 mórg gruntu po wyrąbanym lesie za kwotę 187 r.s. a gospodarzowi ze Strzegowej Antoniemu Janocha -9 mórg gruntu niewykarczowanego po wyrąbanym lesie za kwotę 144 r.s. 30 kwietnia 1871 r. wspomniane akty sprzedaży gruntów zamienione zostały na kontrakty wieczystej dzierżawy. Czynsz dzierżawny ustalony został na 17 kop. za morgę. Ze związku Alberta i Luizy Sturm 1 listopada 1863 r. urodził się w Złożeńcu Traugott Albert Artur Sturm. Od roku 1879 do 1883 r. Kurt Albert Sturm był zarządcą dóbr Ojców pod Krakowem.Właścicielem Złożeńca został nieznanego imienia kupiec z rodu Faust von Sturm 6, który rozparcelował majątek. 13 maja 1881 r. w Ojcowie zmarł syn Alberta i Luizy Traugott Albert Artur Sturm. Augusta Amalia Sturm zmarła 2 kwietnia 1897 r. w Częstochowie, podczas pobytu u swojej siostry Marie Elisabeth Marx. W roku 1899 Albert von Sturm nadal mieszkał w Złożeńcu. Daty śmierci Alberta von Sturm nie udało mi się ustalić.


 1 Najstarsza wzmianka o rodzie Faust zwanym Sturm (Adelgeschlecht Faust gennant von Sturm) pochodzi z 1411 roku. Rodzina posługiwała się herbem „w czerwonej tarczy dwa zgięte ramiona w zbroi barwy srebrnej”. Okute ramiona, dzielone barwy srebrno-czerwonej, znajdowały się także w klejnocie herbowym. Zapewne właśnie od herbu wziął się drugi człon nazwiska rodowego („Faust” – pięść, ręka).

2 Nowogród Bobrzański – miasto w powiecie zielonogórskim.Od roku 1794 rodzina von Plöss, burzy XIV-wieczny zamek i na jego miejscu stawia nową siedzibę z zachowaniem podpiwniczonej wieży. Kolejna przebudowa nastąpiła prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku, kiedy jedno ze skrzydeł otrzymuje cechy neogotyku angielskiego.  Pałac został spalony i zburzony w 1945 roku. Pozostałością założenia jest brama wjazdowa oraz resztki parku.

3 Dzisiaj w gminie Wolbrom

4 Zgorzelec